Ubezpieczenie NNW w pojeździe

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ma za zadanie chronić ich w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to jest często dodawane za darmo do ubezpieczanie OC na minimalne sumy ubezpieczenia np. 5000 czy 10000 zł. NNW…

Odszkodowanie po wypadku przy pracy z OC pracodawcy

Po wypadku przy pracy należy nam się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednak nie każdy ma świadomość, że jeśli wypadek zaistniał z winy lub zaniedbania pracodawcy, można ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej…

Wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość odszkodowania

Poszkodowanemu podczas wypadku przy pracy lub chorującemu na chorobę zawodową, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – standardowo przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Obecnie jego wysokość to 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.…

Wypadek drogowy w Norwegii – jak uzyskać odszkodowanie?

Norwegia to jeden z krajów skandynawskich. Mimo bardzo niskiego poziomu zaludnienia (przedostatnie miejsce w Europie) Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym. Dzięki rozwiniętej gospodarce i przemysłowi oraz wysokim zarobkom ten kraj jest miejscem, gdzie wiele osób chciałoby podjąć pracę. Wielu polaków…

Konsultacje i pomoc prawna pro bono

Szukasz pomocy prawnej w sprawie odszkodowania, sprawie karnej, gospodarczej, dziedziczenia, spadku? Chcesz skonsultować niezobowiązująco swój problem prawny? Zarejestruj się na Forum Prawnym Fundacji LexHelper i uzyskaj pomoc. Zadaj pytanie ekspertom współpracującym z Fundacją.

Szkody zagraniczne

Kategoria poświęcona wypadkom powstałym za granicą – w Holandii, Norwegii, Irlandii, Anglii, Szkocji, Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Danii i we Włoszech. Co należy się poszkodowanemu po wypadku przy pracy? Jakie prawa ma pracownik? Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku lub kolizji samochodowej? Gdzie zgłosić szkodę?

Odszkodowania cywilne

Kategoria poświęcona wypadkom i odszkodowaniom z polis OC oraz kieszeni sprawcy. Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania z kontraktów ubezpieczeniowych, spory cywilne o zadośćuczynienia i renty. Odszkodowania za szkody na mieniu i szkody osobowe. Zapytaj eksperta Fundacji LexHelper i uzyskaj poradę pro bono bez kosztów.

Prawo pracy

Zagadnienia związane z prawem pracy i stosunkami pracodawca-pracownik. Formy zatrudnienia, umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenia. Mobbing w pracy, odpowiedzialność pracodawcy i odpowiedzialność pracownika. Świadczenia pracownika, kodeks pracy, kontrole PIP, świadczenia macierzyńskie i opiekuńcze, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypowiedzenie pracy. Uzyskaj poradę ekspertów Fundacji z zakresu prawa pracy.

Ubezpieczenia społeczne ZUS KRUS

Porady pro bono w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenia ZUS i KRUS po wypadku, zasiłki pielęgnacyjne, emerytury, renty, świadczenia rodzinne, 500+, stypendia, orzecznictwo powypadkowe ZUS, świadczenia macierzyńskie i opiekuńcze.

Windykacja i postępowania egzekucyjne

Porady pro bono dla dłużników i wierzycieli. Skuteczna windykacja, postępowania cywilne i egzekucyjne, postępowania komornicze, zajęcie ruchomości i nieruchomości, zajęcie rachunku bankowego i wynagrodzenia, licytacje komornicze, przedawnienie długów. Zapytaj aby uzyskać poradę ekspertów Fundacji LexHelper.pl

Rozwód, alimenty – prawo rodzinne, opiekuńcze

Jak skutecznie walczyć o alimenty? Zasady postępowania i zajęcia wynagrodzenia na alimenty, egzekucja z zagranicy, komu przysługują alimenty. Alimenty na bliską osobę i dzieci. Prawo rodzinne i opiekuńcze, opieka nad dziećmi, postępowania rozwodowe. Zapytaj eksperta aby uzyskać pomoc prawną.

Postępowania sądowe cywilne

Jak przebiega procedura sądowa w cywilnej sprawie? Jakie są koszty sądowe, jak są naliczane i rozliczane? Ile trwa postępowanie sądowe? Czy należy posiadać pełnomocnika w sądzie? Co grozi za przegranie sprawy cywilnej w sądzie? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania związane z procesem sądowym. Kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc pro bono – zadaj pytanie.

Prawo spadkowe i dziedziczenie

Jak przebiega dziedziczenie spadku? Jak otworzyć spadek? Jak skutecznie odrzucić spadek? Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Postępowanie spadkowe czy notarialne poświadczenie dziedziczenia? Jak sporządzić testament i stwierdzić jego ważność? Tutaj możesz zadać pytania związane z dziedziczeniem majątku po bliskich.

Prawa konsumenta

Poznaj prawa konsumenta – zasady gwarancji, rękojmi. Klauzule niedozwolone / abuzywne stosowane przez nieuczciwych sprzedawców i producentów. Jak walczyć o prawa konsumenta. Tutaj możesz znaleźć pomoc.

Cywilne spory bankowe, kredyty, prawo bankowe

Toczysz spór z bankiem? Spłacasz kredyt, pożyczkę? Nie otrzymałeś zwrotu prowizji bankowej lub szukasz pomocy w sprawie kredytu frankowego? Zapytaj o to ekspertów Fundacji LexHelper i uzyskaj pomoc.

Prawo podatkowe i postępowania karno-skarbowe

Prawo podatkowe dla osób fizycznych i przedsiębiorców, postępowania Urzędów Skarbowych, opodatkowanie PIT, VAT i CIT. Rozliczenia PIT z pracy, umów cywilnoprawnych, kontraktów. Opodatkowanie darowizn i spadków, interpretacje podatkowe. Porady ekspertów Fundacji LexHelper.

Prawo gospodarcze i spółki

Kodeks spółek prawa handlowego, spółki cywilne, działalność gospodarcza. Prawo gospodarcze. Rejestracje w KRS, obowiązki firm. Kapitał zakładowy, bilans, zbycie i nabycie udziałów w spółce, upadłość spółki, likwidacja spółki, zmiana w KRS. Zadaj pytanie ekspertom z zakresu prawa dla przedsiębiorców i spółek.

Prawo administracyjne

Postępowania administracyjne, decyzje urzędów, odwołania od decyzji, postępowania przed sądami administracyjnymi i NSA. Przewlekłość postępowań, zaniechania urzędnicze. Uzyskaj porady ekspertów z zakresu prawa administracyjnego.

Prawo nowych technologii

Przepisy regulujące działalność w Internecie, handel i usługi internetowe, regulaminy portali internetowych, RODO i polityka bezpieczeństwa. Rejestracja start-upów. Porady ekspertów forum Fundacji LexHelper.

Prawo autorskie

Umowy licencyjne, prawo autorskie do dzieła, prawo do wynagrodzenia z dzieła. Porady z zakresu prawa autorskiego dla firm i osób fizycznych.

Prawo karne

Kodeks karny i postępowanie karne w sądzie, wykroczenia, przedawnienie zarzutów karnych, przesłuchania. Niesłuszne zatrzymanie przez policję, areszt lub więzienie.

Upadłość konsumencka

Prywatna upadłość konsumencka – procedura, koszty, warunki konieczne do spełnienia. Zadaj pytanie aby uzyskać pomoc eksperta Forum.

Porady prawne i artykuły ekspertów

Ubezpieczenie NNW w pojeździe

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ma za zadanie chronić ich w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to jest często dodawane za darmo do ubezpieczanie OC na minimalne sumy ubezpieczenia np. 5000 czy 10000 zł. NNW…

Odszkodowanie po wypadku przy pracy z OC pracodawcy

Po wypadku przy pracy należy nam się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednak nie każdy ma świadomość, że jeśli wypadek zaistniał z winy lub zaniedbania pracodawcy, można ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej…

Serwis prawny Fundacji Informacji Prawnej LexHelper powstał z myślą o osobach poszukujących szybkiej i niezobowiązującej pomocy prawnej w różnych zakresach prawa. Współpracujemy z ekspertam prawnymi – radcami prawnymi, adwokatami, prawnikami, doradcami podatkowymi z różnych dziedzin prawa z całego kraju. Jeżeli szukasz pomocy – zarejestruj się na naszym forum prawnym i zadaj pytanie.

Forum prawne online

Eksperci prawni z różnych dziedzin prawa | Radcy prawni | Adwokaci | Doradcy podatkowi | Prawnicy

Na naszym forum prawnym online uzyskasz niezobowiązującą pomoc i konsultacje współpracujących z Fundacją ekspertów.