Odszkodowanie za smog

Odszkodowanie za smog

Chroń środowisko razem z nami.
Poznaj swoje prawa.

Masz pytania?
Napisz do nas

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej pomocy Fundacji?

Niezależne doradztwo pro bono

Fundacja LexHelper nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi działania w celu realizacji celu popularyzacji wiedzy i informacji prawnej

Analiza dokumentacji

Ekspert prawny Fundacji analizuje dokumentację i przedstawia możliwości rozwiązania problemu prawnego w oparciu o przepisy prawa

Doradztwo

Doradzamy jak sprawnie rozwiązać problem prawny, pomagamy w finansowaniu procesu i organizujemy pomoc prawną

Zła jakość powietrza w Polsce

Jakość powietrza w Polsce jest bardzo niska. W okresie grzewczym w większości kraju dochodzi do znacznego przekroczenia norm jakości powietrza. Pod tym względem jesteśmy nie tylko w ogonie Europy ale i świata. Polskie miasta takie jak Zakopane, Żywice czy Kraków od lat “okupują” czołówki rankingów dotyczących fatalnej jakości powietrza. Od lat problem nie jest rozwiązywany. Fundacja LexHelper podejmuje inicjatywę w celu szerzenia informacji prawnej wśród społeczeństwa o prawach jakie przysługują nam wszystkim – prawie do zdrowego powietrza. Prawo polskie i europejskie już teraz przewiduje możliwości składania roszczeń.

Za co odszkodowanie?

  • zniszczenie elewacji budynku;
  • zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
  • zwrot pobranej niesłusznie opłaty klimatycznej.
Kto odpowiada za jakość powietrza w Polsce?
Odpowiedzialność i kompetencja w zakresie ochrony środowiska, monitorowania jakości powietrza i zabiegania o jego poprawę posiada tak rząd, jak i władze samorządowe. Za samo zanieczyszczenie odpowiadamy my – kierowcy pojazdów, posiadacze domów i mieszkań ogrzewanych w tradycyjny sposób, a także przemysł, emitujący największe ilości pyłów. Organem odpowiedzialnym za kontrolę jakości powietrza ale i wydawanie zakazów np. zatrzymania łamania prawa w zakresie zanieczyszczenia środowiska jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. WIOS posiada kompetencje również w zakresie zawiadomienia organów ścigania i prokuratury w celu rozpoczęcia procesu w sprawie.
Sporu nie rozstrzygnął polski sąd? Wyrok wyda Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Sądem właściwym do wydania wyroku w sprawie jest także ETPC w Strasburgu. Historia roszczeń z tytułu ochrony środowiska w ETPC wykazuje, iż tego typu spory były z powodzeniem wygrywane.

 
Jeżeli chcesz walczyć o poprawę jakości powietrza w Twojej gminie lub mieście, skontaktuj się z nami.