Jak i kiedy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się w sądzie a jego efektem może być ugoda sądowa. Ugoda zawarta w postępowaniu sądowym po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy. Zawezwanie do próby ugodowej jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu z…

Odszkodowanie po wypadku przy pracy rolniczej z KRUS – pytania i odpowiedzi

Co to jest KRUS? KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to zakład ubezpieczeń społecznych, w którym mogą się ubezpieczać wyłącznie rolnicy oraz domownicy rolnika. KRUS ma jeden oddział centralny, 16 regionalnych w każdym województwie oraz 256 placówek terenowych. Jakie zdarzenie…

Karta wypadku po wypadku przy pracy

Często osoby pracujące w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy umowy o świadczenie usług, nie są świadome, że po wypadku w miejscy pracy powinna zostać sporządzona karta wypadku i, że mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz szereg innych…

Odszkodowanie dla uprawnionego po wypadku komunikacyjnym ze skutkiem śmiertelnym – pytania i odpowiedzi

Uprawniony do odszkodowania – kto to? Osobami uprawnionymi do odszkodowania po wypadku śmiertelnym są członkowie najbliższej rodziny, czyli: małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, konkubenci. Najważniejszym wyznacznikiem otrzymania zadośćuczynienia czy odszkodowania są relacje psychiczne, fizyczne oraz finansowe łączące zmarłego z rodziną.…

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy w Holandii?

Chęć poprawienia jakości życia i uzyskania wyższych zarobków jest głównym powodem wyjazdu naszych rodaków za granicę do pracy. Dane wskazują, że w Holandii (zarówno na stałe jak i tymczasowo) przebywa około ćwierć miliona Polaków. Wyjeżdżając do pracy za granicę chcemy…

Ubezpieczenie NNW w pojeździe

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ma za zadanie chronić ich w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to jest często dodawane za darmo do ubezpieczanie OC na minimalne sumy ubezpieczenia np. 5000 czy 10000 zł. NNW…

Odszkodowanie po wypadku przy pracy z OC pracodawcy

Po wypadku przy pracy należy nam się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednak nie każdy ma świadomość, że jeśli wypadek zaistniał z winy lub zaniedbania pracodawcy, można ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej…

Wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość odszkodowania

Poszkodowanemu podczas wypadku przy pracy lub chorującemu na chorobę zawodową, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – standardowo przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Obecnie jego wysokość to 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.…

Wypadek drogowy w Norwegii – jak uzyskać odszkodowanie?

Norwegia to jeden z krajów skandynawskich. Mimo bardzo niskiego poziomu zaludnienia (przedostatnie miejsce w Europie) Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym. Dzięki rozwiniętej gospodarce i przemysłowi oraz wysokim zarobkom ten kraj jest miejscem, gdzie wiele osób chciałoby podjąć pracę. Wielu polaków…

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Szwecji?

W Szwecji panuje inny klimat niż w Polsce. Mimo, że jest zdecydowanie zimniej, wiele osób decyduje się na spędzenie urlopu w tym kraju. Piękne miasta z zabytkami architektonicznymi, wiele parków naturalnych z cudownymi krajobrazami czy możliwość zobaczenia na własne oczy…

Likwidacja szkód komunikacyjnych na terenie Belgii

Belgia to jeden z krajów Unii Europejskiej. Leży nad Morzem Północnym i graniczy z Francją, Luxemburgiem, Holandią i Niemcami. Jest to niewielki kraj, bo ponad 10 razy mniejszy od Polski. Mimo wielkości, Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w…

Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny

Zarówno niewłaściwe procedury medyczne, błędy w leczeniu, diagnozie czy nieprawidłowe techniki zabiegów operacyjnych są błędami medycznymi. Również przepisanie czy podanie niewłaściwego leku może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych, jeśli spowoduje szkodę w organizmie pacjenta. Błędy dotyczące leków mogą polegać na:…

Komisja Nadzoru Finansowego – jak może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Organem nadzorczym nad działalnością podmiotów rynku finansowego w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (UKNF). Ma ona za zadanie kontrolować pracę podmiotów rynku finansowego, ale także walczyć z nieuczciwymi praktykami tych podmiotów. Komisja pełni również ważną funkcję, jaką jest przygotowanie aktów…

Małoletni sprawca wypadku a odszkodowanie

Zachowanie dzieci jest bardzo nieprzewidywalne. Nawet w wieku kilkunastu lat nie są w stanie prawidłowo ocenić konsekwencji swoich działań. Dlatego tak często zdarza się, iż przechodzą bądź przebiegają przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, czy w niedozwolony sposób. Powodują także zderzenia…

Czy można kwestionować protokół powypadkowy?

Zazwyczaj poszkodowany w wypadku przy pracy jest w tak wielkim szoku, że nie jest w stanie realnie ocenić przebiegu zdarzenia, albo subiektywnie wskazać jego przyczyny. Dlatego ustaleniem okoliczności zdarzenia oraz sporządzeniem protokołu powypadkowego zajmuje się sztab profesjonalistów i specjalistów z…

Odszkodowania powypadkowe w Norwegii – Kompleksowe Informacje

Bez względu na to w jakim kraju dojdzie do wypadku samochodowego czy też wypadku przy pracy, to zawsze będzie to zdarzenie nagłe i niepożądane. Będzie również powodować ból i cierpienie osoby poszkodowanej w wypadku i jego rodziny np. w momencie…