Wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość odszkodowania

Poszkodowanemu podczas wypadku przy pracy lub chorującemu na chorobę zawodową, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – standardowo przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Obecnie jego wysokość to 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.…

Wypadek drogowy w Norwegii – jak uzyskać odszkodowanie?

Norwegia to jeden z krajów skandynawskich. Mimo bardzo niskiego poziomu zaludnienia (przedostatnie miejsce w Europie) Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym. Dzięki rozwiniętej gospodarce i przemysłowi oraz wysokim zarobkom ten kraj jest miejscem, gdzie wiele osób chciałoby podjąć pracę. Wielu polaków…

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Szwecji?

W Szwecji panuje inny klimat niż w Polsce. Mimo, że jest zdecydowanie zimniej, wiele osób decyduje się na spędzenie urlopu w tym kraju. Piękne miasta z zabytkami architektonicznymi, wiele parków naturalnych z cudownymi krajobrazami czy możliwość zobaczenia na własne oczy…

Likwidacja szkód komunikacyjnych na terenie Belgii

Belgia to jeden z krajów Unii Europejskiej. Leży nad Morzem Północnym i graniczy z Francją, Luxemburgiem, Holandią i Niemcami. Jest to niewielki kraj, bo ponad 10 razy mniejszy od Polski. Mimo wielkości, Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w…

Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny

Zarówno niewłaściwe procedury medyczne, błędy w leczeniu, diagnozie czy nieprawidłowe techniki zabiegów operacyjnych są błędami medycznymi. Również przepisanie czy podanie niewłaściwego leku może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych, jeśli spowoduje szkodę w organizmie pacjenta. Błędy dotyczące leków mogą polegać na:…

Komisja Nadzoru Finansowego – jak może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Organem nadzorczym nad działalnością podmiotów rynku finansowego w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (UKNF). Ma ona za zadanie kontrolować pracę podmiotów rynku finansowego, ale także walczyć z nieuczciwymi praktykami tych podmiotów. Komisja pełni również ważną funkcję, jaką jest przygotowanie aktów…

Małoletni sprawca wypadku a odszkodowanie

Zachowanie dzieci jest bardzo nieprzewidywalne. Nawet w wieku kilkunastu lat nie są w stanie prawidłowo ocenić konsekwencji swoich działań. Dlatego tak często zdarza się, iż przechodzą bądź przebiegają przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, czy w niedozwolony sposób. Powodują także zderzenia…

Czy można kwestionować protokół powypadkowy?

Zazwyczaj poszkodowany w wypadku przy pracy jest w tak wielkim szoku, że nie jest w stanie realnie ocenić przebiegu zdarzenia, albo subiektywnie wskazać jego przyczyny. Dlatego ustaleniem okoliczności zdarzenia oraz sporządzeniem protokołu powypadkowego zajmuje się sztab profesjonalistów i specjalistów z…

Odszkodowania powypadkowe w Norwegii – Kompleksowe Informacje

Bez względu na to w jakim kraju dojdzie do wypadku samochodowego czy też wypadku przy pracy, to zawsze będzie to zdarzenie nagłe i niepożądane. Będzie również powodować ból i cierpienie osoby poszkodowanej w wypadku i jego rodziny np. w momencie…

Opis i różnice między świadczeniami opiekuńczymi w Polsce

W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się w mediach o osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach. Wielokrotnie słyszeliśmy, że aby chcieć chronić życie jeszcze nienarodzone najpierw należałoby się zająć osobami, które żyją w trudnej sytuacji. Polska teoretycznie oferuje szerokie…

Ugoda z ubezpieczycielem – kiedy i czy warto ją podpisywać

Ubezpieczyciele często proponują zawarcie ugody z poszkodowanym. Można powiedzieć, że wręcz dążą, aby takie porozumienie zawrzeć. Co roku prawie 40% roszczeń z OC w stosunku do zakładów ubezpieczeń wypłacanych jest na podstawie porozumień między poszkodowanym a ubezpieczycielem. Ugoda jest rodzajem…

Vademecum – postępowanie sądowe o odszkodowanie z OC sprawcy

Jak wygląda postępowanie przedsądowe? Jak wygląda procedura przedsądowa? zebranie dokumentacji szkody w tym dokumentacja medyczna, notatka policyjna czy oświadczenie sprawcy i inne; zgłoszenie szkody; korespondencja z ubezpieczycielem i ewentualne uzupełnienie dokumentacji do likwidacji szkody; wydanie decyzji przez ubezpieczyciela; reklamacja z…

Rodzaje, przyczyny i skutki wypadków przy pracy

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy? Czy zawsze dochodzi do niego w miejscu pracy? Czy wypadek w delegacji lub podczas drogi do pracy również upoważnia mnie do odszkodowania? Jakie są przyczyny i skutki wypadków przy pracy? Odpowiedzi poniżej.…

Jak zgłosić szkodę z OC sprawy kolizji lub wypadku drogowego?

Kolizje i wypadki drogowe są bardzo częstym zjawiskiem. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że każdy kierowca chociaż raz w życiu będzie brał udział w takim zdarzeniu. Temat odszkodowań z OC sprawcy jest coraz bardziej znany. Niestety w dalszym ciągu wiele osób…