Spadki i zachowki

Spadki i zachowki

Jeżeli szukasz konsultacji prawnej
w zakresie spadków i zachowków.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej pomocy Fundacji?

Niezależne doradztwo pro bono

Fundacja LexHelper nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi działania w celu realizacji celu popularyzacji wiedzy i informacji prawnej

Analiza dokumentacji

Ekspert prawny Fundacji analizuje dokumentację i przedstawia możliwości rozwiązania problemu prawnego w oparciu o przepisy prawa

Doradztwo

Doradzamy jak sprawnie rozwiązać problem prawny, pomagamy w finansowaniu procesu i organizujemy pomoc prawną

Zachowek dla spadkobierców ustawowych

Spadkobiercom ustawowym przysługuje ustawowe uprawnienie do dziedziczenia majątku spadkodawcy. W grupie ustawowych spadkobierców znajdują się:

  1. dzieci;
  2. rodzice;
  3. małżonek;
  4. wnuki.
 
W sytuacji gdy spadkodawca rozporządził majątkiem w sposób inny niż przewiduje dziedziczenie ustawowe (np. darował majątek jednemu z ustawowych spadkobierców lub osobie obcej na podstawie testamentu lub aktu darowizny), bliscy mają prawo wystąpić o zachowek.

Ile wynosi zachowek?

Zachowek jest sumą pieniężną obliczaną od wartości majątku jaki przysługiwałby spadkobiercy. Jego wysokość zależna jest od ilości osób, które wystąpiły o zachowek.

Czy zachowek się przedawnia?

O roszczenia z tytułu zachowku można wystąpić w okresie maksymalnie 5 lat, licząc od:

  • jeżeli sporządzono testament – od momentu ogłoszenia testamentu przez sąd lub notariusza;
  • jeżeli nie sporządzono testamentu – od momentu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.
 
 
Jeżeli chcesz walczyć o zachowek lub spadek a nie wiesz jakie masz prawa, skontaktuj się z nami i skonsultuj sprawę bezpłatnie z ekspertem prawnym Fundacji.