Spadki i zachowki

Jeżeli szukasz konsultacji prawnej
w zakresie spadków i zachowków.

  Wyślij zgłoszenie


  Skontaktujemy się z Tobą w 24 godziny.

  Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej pomocy Fundacji?

  Niezależne doradztwo pro bono

  Fundacja LexHelper nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi działania w celu realizacji celu popularyzacji wiedzy i informacji prawnej

  Analiza dokumentacji

  Ekspert prawny Fundacji analizuje dokumentację i przedstawia możliwości rozwiązania problemu prawnego w oparciu o przepisy prawa

  Doradztwo

  Doradzamy jak sprawnie rozwiązać problem prawny, pomagamy w finansowaniu procesu i organizujemy pomoc prawną


  Zachowek dla spadkobierców ustawowych

  Spadkobiercom ustawowym przysługuje ustawowe uprawnienie do dziedziczenia majątku spadkodawcy. W grupie ustawowych spadkobierców znajdują się:

  1. dzieci;
  2. rodzice;
  3. małżonek;
  4. wnuki.

  W sytuacji gdy spadkodawca rozporządził majątkiem w sposób inny niż przewiduje dziedziczenie ustawowe (np. darował majątek jednemu z ustawowych spadkobierców lub osobie obcej na podstawie testamentu lub aktu darowizny), bliscy mają prawo wystąpić o zachowek.

  Ile wynosi zachowek?

  Zachowek jest sumą pieniężną obliczaną od wartości majątku jaki przysługiwałby spadkobiercy. Jego wysokość zależna jest od ilości osób, które wystąpiły o zachowek.

  Czy zachowek się przedawnia?

  O roszczenia z tytułu zachowku można wystąpić w okresie maksymalnie 5 lat, licząc od:

  • jeżeli sporządzono testament – od momentu ogłoszenia testamentu przez sąd lub notariusza;
  • jeżeli nie sporządzono testamentu – od momentu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

  Jeżeli chcesz walczyć o zachowek lub spadek a nie wiesz jakie masz prawa, skontaktuj się z nami i skonsultuj sprawę bezpłatnie z ekspertem prawnym Fundacji.