Odszkodowania z polisolokaty

Roszczenia z polisolokaty?

Bezpłatna analiza
ekspertów Fundacji

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej pomocy Fundacji?

Niezależne doradztwo pro bono

Fundacja LexHelper nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi działania w celu realizacji celu popularyzacji wiedzy i informacji prawnej

Analiza dokumentacji

Ekspert prawny Fundacji analizuje dokumentację i przedstawia możliwości rozwiązania problemu prawnego w oparciu o przepisy prawa

Doradztwo

Doradzamy jak sprawnie rozwiązać problem prawny, pomagamy w finansowaniu procesu

Konsumenci poszkodowani przez polisolokaty

Polacy ulokowali w polisolokatach przeszło 50 mln zł. Jednak w momencie wypowiadania umowy zostali obciążeni wysokimi opłatami likwidacyjnymi, których wysokość osiągała wartość ok. 80-90% zgromadzonych na lokacie środków. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów oraz stanowiskiem instytucji regulujących rynek kapitałowy i konsumencki, poszkodowani mają prawo walczyć o zwrot środków.

Za co odszkodowanie?

  • za naliczoną bezprawnie opłatę likwidacyjną przy wypowiedzeniu umowy;
  • za klauzule abuzywne zastosowane w umowie polisolokaty;
  • z tytułu nieważności umowy.
Nieważność umowy polisolokaty
W związku ze stosowaniem przez ubezpieczycieli klauzul niedozwolonych, w tym i stosowanie wysokich opłat likwidacji umowy, wprowadzanie konsumentów w błąd, nieinformowanie o ryzyku przez sprzedawców produktów, poszkodowany konsument ma prawo walczyć o nieważność umowy. W takim przypadku poszkodowany może starać się o zwrot całości środków wpłaconych na konto ubezpieczyciela.
Bezpłatna konsultacja polisolokat

W związku z problemem prawnym polisolokat razem z naszym partnerem prawnym uruchomiliśmy bezpłatne wsparcie dla osób z zawartymi i wypowiedzianymi umowami polisolokat. Konsultujemy umowy polisolokat i doradzamy jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Bezpłatnie.

 
Jeżeli chcesz walczyć o zwrot środków z polisolokat. Skontaktuj się z nami. Ocenimy bezpłatnie Twoje roszczenia.