Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – jak przebiega likwidacja szkody?

Uczestnicząc w wypadku poza granicami naszego kraju, zawsze jesteśmy nieco zdezorientowani. Nie wiemy od czego rozpocząć proces dochodzenia i uzyskania odszkodowania. Zastanawiamy się, gdzie się zgłosić o pomoc oraz jakie dane będą nam konieczne do zgłoszenia szkody.

Właśnie po to powstała instytucja Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. PBUK nie tylko udziela informacji i służy pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach w Polsce i za granicą, ale także przeprowadza sam proces likwidacyjny.

PBUK skupia wszystkie zakłady ubezpieczeń, których członkostwo jest obowiązkowe. Bezpłatnie świadczy pomoc i doradztwo zarówno w przypadku szkód na terytorium Polski, jak i innych krajów. Wszystkie porady są bezpłatne, a w przypadku konieczności ustalenia ubezpieczyciela lub korespondenta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeń należy jedynie złożyć pisemne zapytanie.

PBUK jako organ odszkodowawczy

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na podstawie Czwartej Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych otrzymało w Polsce rolę Organu Odszkodowawczego, który zajmuje się organizowaniem likwidacji szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą oraz systemu krajowego ośrodka informacji w kwestii ustalenia danych ubezpieczenia pojazdu sprawcy.

PBUK jako organ odszkodowawczy:

  1. rozpatruje roszczenia, gdy wypadek wydarzył się na terytorium państwa EOG lub systemu Zielonej Karty;
  2. przystępuje do rozpatrzenia roszczeń, gdy zakład ubezpieczeń (jego reprezentant lub korespondent) nie udzielił odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 3 miesięcy, nie ustanowił reprezentanta w kraju poszkodowanego lub w ciągu 2 miesięcy nie udało się ustalić ubezpieczyciela sprawcy;
  3. przystępuje do działania na wniosek poszkodowanego, jeśli w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia roszczeń zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant, nie odpowiedział na zgłoszenie szkody.

Wypadek w Polsce

Jeśli mieliśmy wypadek na terytorium Polski z pojazdem zarejestrowanym zagranicą, proces likwidacji i dochodzenia odszkodowania będzie uzależniony od tego, czy:

1. Pojazd sprawcy jest zarejestrowany na terytorium EOG

Aby zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie koniecznym jest uzyskanie danych sprawcy zdarzenia. Jeśli na miejscu interweniowała policja najlepiej poprosić o spisanie danych sprawcy lub samodzielnie sporządzić druk Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Można również wykonać zdjęcia pojazdu sprawcy i jego polisy OC.

Na podstawie danych pojazdu i polisy możemy uzyskać informację o korespondencie zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce. PBUK posiada na stronie wyszukiwarkę korespondentów https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow. Będzie to Towarzystwo Ubezpieczeń, do którego należy zgłosić szkodę. Likwidacja może jednak trwać do 3 miesięcy, gdyż polski ubezpieczyciel jedynie pośredniczy w likwidacji szkody.

Jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie posiada korespondenta na terytorium Polski – szkodę zgłasza się do PBUK. W ich imieniu likwidację szkód przeprowadzają PZU lub Warta. Szkodę zgłaszamy do jednego z ww. ubezpieczycieli (innego, niż nasze własne ubezpieczenie). Przeprowadzony zostaje proces likwidacji szkody i następuje wypłata odszkodowania.

2. Pojazd sprawcy posiada ubezpieczenie Zielonej Karty

Posiadając dane pojazdu sprawcy możemy na stronie PBUK odszukać korespondenta w Polsce (https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow) wpisując nr Zielonej Karty i kraj ubezpieczyciela. Szkodę należy zgłosić bezpośrednio do wskazanego korespondenta, powołując się na nr Zielonej Karty.

W przypadku, gdy nie odnajdziemy polskiego korespondenta – szkodę należy zgłosić do PZU lub Warty, które działają na rzecz PBUK. Proces likwidacji i wypłata odszkodowania będzie przebiegał zgodnie z wytycznymi likwidacji szkód krajowych.

3. Pojazd sprawcy posiada ubezpieczenie graniczne

W tym przypadku zgłoszenie szkody następuje do ubezpieczyciela, który wystawił graniczną polisę OC. Jeśli nie mamy wiedzy o ubezpieczycielu, ale znamy dane pojazdu sprawcy, zawsze możemy zwrócić się z zapytaniem do PBUK o udzielenie informacji.

Jeśli wskazana przez sprawcę polisa utraciła już ważność w dniu zdarzenia – szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szkodę zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zgłaszamy wtedy do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeń , które przeprowadza likwidację i przekazuje akta do UFG celem wypłaty odszkodowania. Żadne TU nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody, może to być również nasz ubezpieczyciel.

Wypadek za granicą

Jeśli przebywając poza granicami Polski uczestniczyliśmy w zdarzeniu drogowym, znaczenie ma, nie tylko gdzie ubezpieczony jest sprawca, ale także gdzie doszło do zdarzenia.

Konieczne jest spisanie danych pojazdu sprawcy oraz jego polisy OC (jeśli jest taka możliwość). W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia nie interweniowała jednostka policji – należy bezwzględnie spisać Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Najlepiej przed wyjazdem wydrukować dokument i wozić go w swoim pojeździe.

Zgłoszenie szkody powinno nastąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. W przypadku zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeń zgłoszenie roszczeń samodzielnie może nie być łatwe, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika lub kancelarii odszkodowawczej.

W przypadku problemów z ustaleniem danych ubezpieczyciela można skorzystać z systemu krajowych ośrodków informacji – PBUK lub UFG.

Jeśli nie uda się ustalić ubezpieczyciela sprawcy, lub nie będzie on posiadał ważnej polisy OC, szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego (w Polsce to PBUK) lub do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku.

Niezależnie od sposobu likwidacji szkody należy pamiętać, iż wyliczenie odszkodowania i sam proces likwidacji jest uzależniony od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Dowiedź się więcej o likwidacji szkody na terenie Niemiec.