Odszkodowanie z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Odszkodowanie z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – PBUK

Wzrasta liczba Polaków wyjeżdżających własnym samochodem za granicę, tak samo jak wzrasta ilość samochodowych turystów z zagranicy. Jak i gdzie zgłosić szkodę jeżeli mieliśmy wypadek z pojazdem ubezpieczonym poza granicami Polski? Czym jest PBUK i jakie ma cele? Czy odszkodowanie z PBUK jest niższe niż zgłoszone za granicą? W niniejszym artykule odpowiemy na te pytania.

Czym jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych?

PBUK zostało powołane Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. PBUK skupia zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów na terenie Polski. Do zadań PBUK należy:

  • Wystawianie Zielonych Kart – potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, uznane przez przepisy europejskie;
  • Zawieranie umów o wzajemnym uznaniu ubezpieczeń komunikacyjnych i dokumentów/polis;
  • Prowadzenie procesu likwidacji szkód spowodowanych na terenie Polski przez kierowców ubezpieczonych poza granicami kraju;
  • Występowanie w procesach odszkodowawczych na terenie Polski za ubezpieczycieli nieposiadających w Polsce odpowiedniego przedstawicielstwa;
  • Informowanie i udostępnianie informacji z zakresu zawartych umów ubezpieczenia obowiązkowego.

Czy PBUK może pomóc w zgłoszeniu szkody?

Jeżeli poszkodowany uległ wypadkowi w Polsce z pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych PBUK będzie właściwą instytucją dla zasięgnięcia informacji o ubezpieczeniu OC pojazdu sprawcy.

Czy można pozwać korespondenta zagranicznej ubezpieczalni w Polsce?

Poszkodowany, który doznał szkody z winy zagranicznego kierowcy, powinien zwrócić uwagę, iż w zdecydowanej większości wypadków korespondent nie może być pozwany o odszkodowanie. Podmiotem właściwym będzie tutaj Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pozywanie korespondenta może zakończyć się oddaleniem powództwa i zasądzeniem kosztów zastępstwa procesowego na jego rzecz. Przed wytoczeniem powództwa zagranicznej ubezpieczalni lub korespondentowi warto skonsultować sprawę z prawnikiem.

Czy odszkodowanie z PBUK jest niższe?

Nie, PBUK likwiduje szkody z OC na zasadach tożsamych z ubezpieczycielami, na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ile trwa likwidacja szkody w PBUK?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych PBUK ma 90 dni na wydanie decyzji w sprawie uznania odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania.

Jakie odszkodowania wypłaca PBUK?

PBUK realizuje wszystkie rodzaje roszczeń określonych w Kodeksie Cywilnym. Wypłaca zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, zwroty poniesionych kosztów.

Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami!