Jak zachować się po wypadku w Norwegii?

Wypadek w Norwegii – co robić?

Jeśli doznasz urazu na skutek wypadku przy pracy lub w wypadku drogowym, ważne, żeby:

1. Zabezpieczyć dowody wypadku/urazu

 • zadbaj o dowód konkretnego wypadku (zrób zdjęcia miejsca zdarzenia, zanotuj nazwiska świadków itp.);
 • skontaktuj się jak najszybciej z personelem medycznym (lekarzem rodzinnym, szpitalem itd); ważne aby w karcie lekarskiej było odnotowane, że zdarzył się wypadek, jakich obrażeń doznałeś (tu ważne, aby zostały zanotowane wszystkie dolegliwości jakie odczuwasz);
 • regularny kontakt ze służbą zdrowia (np. swoim lekarzem) w miesiącach po wypadku, żeby utrzymujące się symptomy były odnotowane, dzięki czemu później można udokumentować dolegliwości w całym okresie;
 • poproś o kopie dokumentacji medycznej (np. karty leczenia) i zachowaj je;
 • zrób też zdjęcia widocznych obrażeń.

2. NAV

 • skontaktuj się z NAV szybko w celu uzyskania informacji o tym jakie świadczenia Ci przysługują;
 • złóż pisemny wniosek o ewentualne świadczenia, zachowaj kopię pism, decyzji itp.;
 • nie przenoś się za granicę/do ojczyzny zanim NAV nie wyda pozwolenia abyś pobierał zasiłek chorobowy podczas pobytu poza Norwegią; musisz o to złożyć odrębny wniosek, najlepiej poproś lekarza o pomoc w tym.

3. Firma ubezpieczeniowa

 • zgłoś szkodę do wszystkich aktualnych firm ubezpieczeniowych, uważaj na terminy (często 1 rok);
 • zachowaj wszystkie dokumenty i korespondencję.

4. Dowody wystąpienia strat/roszczenia

 • zachowaj wszystkie faktury, rachunki, paragony aby później móc udokumentować poniesione koszty.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!