Odszkodowanie za szkody osobowe po wypadku w Norwegii

Wypadek w Norwegii – odszkodowanie za szkody osobowe

Artykuł ma na celu zarysować podstawowe uprawnienia i obowiązujące zasady w przypadku, gdy doznałeś szkody osobowej na skutek wypadku drogowego w Norwegii.

Obowiązek ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna w Norwegii

Każdy kto posiada pojazd mechaniczny jest obowiązany ubezpieczyć swój pojazd. Ubezpieczenie obejmuje szkody “które czyni pojazd”. Obowiązuje obiektywna odpowiedzialność za szkody spowodowane przez samochód. Określenie obiektywna oznacza, że nie uzależnia się jej od stwierdzenia winy/niezachowania należytej ostrożności. Jeśli właściciel samochodu nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, Związek Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rozpatrzy sprawę o odszkodwanie i ewentualnie zażąda regresu od odpowiedzialnego właściciela samochodu.

O czym warto pamiętać jeśli wydarzył się wypadek drogowy w Norwegii?

1.Sporządzić protokół wypadkowy/zgłosić szkodę jak najszybciej

Zgłoś szkodę najwcześniej jak to możliwe do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie sam zawarłeś ubezpieczenie lub gdzie ubezpieczony był drugi samochód biorący udział w wypadku. Ustawa o umowach ubezpieczeniowych reguluje terminy zgłoszenia szkody. Warto zgłosić wypadek przed upływem roku od daty zdarzenia. Roszczenie o odszkodowanie może się przedawnić. Niezgłoszenie szkody w terminie lub brak wystąpienia z roszczeniem do firmy ubezpieczeniowej w terminie może prowadzić do utraty prawa do odszkodowania.

2. Sprawdź czy szkoda jest objęta innymi umowami ubezpieczeniowymi

Oprócz ubezpieczenia OC szkoda może zostać zlikwidowana z innych ubezpieczeń. Jeśli posiadasz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie w związkach zawodowych, ubezpieczenie podróżne itp., ważne żeby zgłosić wypadek również do pozostałych firm ubezpieczeniowych. Wypłaty z takich prywatnych ubezpieczeń są dodatkowe wobec odszkodowania wypłacanego z firmy ubezpieczeniowej, gdzie wykupiono OC.

Jeśli wypadek drogowy miał miejsce podczas wykonywania pracy na zlecenie pracodawcy, możesz nabyć uprawnienia przysługujące w wypadkach przy pracy. W takim przypadku ważne, żeby zgłosić szkodę jako wypadek przy pracy do firmy ubezpieczeniowej pracodawcy, a także do NAV.

3. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Jesteś obowiązany ograniczyć swoje straty finansowe poprzez korzystanie ze świadczeń społecznych. Świadczenia wypłacane z ubezpieczenia OC są uzupełnieniem świadczeń społecznych.

Z NAV możesz uzyskać wypłatę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty inwalidzkiej. Jeśli szkoda jest uznana jako wypadek przy pracy, możesz starać się o zwrot kosztów leczenia z HELFO.

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń społecznych z NAV i gminy, tak jak zaopatrzenie w środki pomocnicze, świadczenie pielęgnacyjne, pokrycie dodatkowych kosztów w związku z niepełnosprawnością (omsorgslønn, pleiepenger, hjelpestønad, grunnstønad).

Może się okazać, że istnieją też inne formy pokrycia kosztów powstałych w wyniku danej szkody. Jeśli jest potrzeba przebudowania mieszkania, można np. postarać się o dofinansowanie z Husbanken.

4. Zebrać jak najwięcej dokumentacji

To na poszkodowanym spoczywa ciężar dowodowy w związku z wysuwanym roszczeniem o odszkodowanie. Z tego względu jest tak ważne udokumentowanie swojego roszczenia.

Czy odczuwasz jakiekolwiek symptomy, dolegliwości, doznałeś obrażeń? W takim razie ważne, abyś zwrócił się do lekarza. Firmy ubezpieczeniowe i sądy przykładają dużą wagę do zapisów w karcie leczenia.

W przypadku uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa typu whiplash, sądy wymagają dokumentacji bóli w karku do 72 godzin po wypadku. Stawia się również wymóg dokumentacji tzw. symptomów pomostowych (ciągłość symptomów od wypadku aż do rozwinięcia późniejszej fazy przewlekłej). To oznacza, że ważne jest nie tylko chodzić do lekarza w celu leczenia, ale również w celu bieżącego dokumentowania utrzymujących się dolegliwości. Zachowuj paragony z kosztów, strat jakie poniosłeś. Sporządź spis strat finansowych.

5. Skontaktować się z adwokatem

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj pokrywają uzasadnione i niezbędne koszty pomocy prawnej w sprawach z odpowiedzialności na podstawie ustawy o ubezpieczeniach samochodowych.
Pomoc adwokata w Norwegii również w niektórych przypadkach jest pokrywana z państwowego funduszu darmowej pomocy prawnej, fri rettshjelp, lub z ubezpieczenia podróżnego.
Norweski adwokat sprawdzi możliwość pokrycia kosztów pomocy prawnej gdy się z nim skontaktujesz.

Potrzebujesz pomocy – wypełnij formularz!