Wypadek w pracy a wynagrodzenie

Wypadek w pracy a wynagrodzenie

Nie pracujesz – nie zarabiasz. To stwierdzenie jest niepodważalne. Ale istnieje kilka sytuacji, kiedy będąc zatrudnionym i ubezpieczonym pracownikiem przysługuje ci wynagrodzenie, nawet jeśli nie możesz wykonywać pracy. Jedną z takich sytuacji jest wypłacanie wynagrodzenia po wypadku przy pracy.

Wynagrodzenie chorobowe, a powypadkowe

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy sprawa twojego wynagrodzenia jest stosunkowo prosta. Świadczenie powypadkowe dotyczące ubezpieczenia związanego z chorobą zostaje całkowicie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Następuje to od dnia zatwierdzenia przez urząd protokołu powypadkowego sporządzonego przez komisję wypadkową zakładu pracy, nie później niż do 14 dnia po zdarzeniu.

Do tego czasu osoba poszkodowana korzysta z ubezpieczenia chorobowego, a różnica 20% świadczenia zostaje skorygowana wstecznie.
Sprawa wygląda inaczej, jeśli pracownik uległ wypadkowi w drodze z lub do pracy. Wtedy obowiązują przepisy związane z ubezpieczeniem chorobowym, które do 33 dnia zostaje przekazywane przez pracodawcę, a po tym czasie, gdy pracownik nie może podjąć pracy, korzysta ze świadczenia chorobowego w całości przekazywanego przez ZUS.
Niniejszy artykuł dotyczyć będzie w szczególności świadczenia po wypadku w pracy.

Czy wynagrodzenie powypadkowe należy się od pierwszego dnia zdarzenia?

Tak, ale jest ono przyznane wstecznie dopiero po sporządzeniu przez komisję wypadkową wszystkich potrzebnych dokumentów. Zanim zespół powypadkowy stwierdzi wypadek przy pracy, nie ma podstawy do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego.

Należy więc wypłacić wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%, a dopiero po uzyskaniu protokołu powypadkowego przekwalifikować wynagrodzenie na zasiłek, skorygować raporty do ZUS i wypłacić wyrównanie.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, któremu pracownik uległ przy pracy, dokonuje powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół ten w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy, w którym stwierdza, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy, czy też takiego charakteru nie miało. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, wskutek którego pracownik stał się niezdolny do pracy, poszkodowanemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Przysługuje Ci prawo do zasiłku wypadkowego, jeśli w trakcie ubezpieczenia stałeś się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej i otrzymałeś z tego powodu zwolnienie lekarskie.

Zasiłek przysługuje ci także, jeżeli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Prawo do zasiłku przysługuje Ci od pierwszego dnia niezdolności do pracy, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu.

Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ci przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni. Jeśli po tym czasie pracownik nadal pozostaje w stanie niezdolności do pracy, przysługuje świadczenie chorobowe, czyli tzw. L4.

Wysokość wynagrodzenia po wypadku przy pracy

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. W tej samej wysokości dostaniesz zasiłek chorobowy także wtedy, gdy niezdolność do pracy jest konsekwencją późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ważne jest, aby zaświadczenie o niezdolności do pracy, czyli L4, dostarczyć do urzędu ZUS w terminie do 7 dni od zdarzenia. Po tym czasie, nawet jeśli przysługuje ci świadczenie tytułu wypadku przy pracy, wynagrodzenie zostanie obniżone o 25%.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami!