Kategoria: Prawo Pracy

Zagadnienia związane z prawem pracy i stosunkami pracodawca-pracownik. Formy zatrudnienia i rodzaje umów. Mobbing w pracy, odpowiedzialność pracodawcy i pracownika. Świadczenia pracownika, kodeks pracy, kontrole PIP, świadczenia macierzyńskie i opiekuńcze, bezpieczeństwo i higiena pracy. Poznaj swoje prawa

Karta wypadku po wypadku przy pracy

Często osoby pracujące w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy umowy o świadczenie usług, nie są świadome, że po wypadku w miejscy pracy powinna zostać sporządzona karta wypadku i, że mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz szereg innych…

Wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość odszkodowania

Poszkodowanemu podczas wypadku przy pracy lub chorującemu na chorobę zawodową, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – standardowo przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Obecnie jego wysokość to 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.…

Czy można kwestionować protokół powypadkowy?

Zazwyczaj poszkodowany w wypadku przy pracy jest w tak wielkim szoku, że nie jest w stanie realnie ocenić przebiegu zdarzenia, albo subiektywnie wskazać jego przyczyny. Dlatego ustaleniem okoliczności zdarzenia oraz sporządzeniem protokołu powypadkowego zajmuje się sztab profesjonalistów i specjalistów z…

Podwójne odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

04.04.2019r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą bezprawnie zwolniony pracownik ma prawo do podwójnego odszkodowania. Umowa o pracę a kodeks pracy Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Zawiera wszystkie niezbędne elementy opisujące dany stosunek pracy, charakteryzuje…

Protokół powypadkowy

Wypadki przy pracy powodują bardzo poważne szkody w życiu i zdrowiu poszkodowanych pracowników. Niejednokrotnie również wywołują szkody majątkowe w postaci utraconego dochodu, podwyżki, czy też zwiększone koszty leczenia i rehabilitacji. Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy z ZUS lub…

Karta wypadku przy pracy

Po wypadkach przy pracy pracodawca przeprowadza procedurę mającą na celu zbadanie powodów wypadku, wskazanie winnego, wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed pojawieniem się podobnych zdarzeń w przyszłości. W toku procesu wewnętrznego w firmie powstaje szereg dokumentów niezbędnych do ustalenia winnych. Jednym z…

Wypadek w drodze do pracy. Jakie odszkodowanie

Wypadki w drodze do pracy przydarzają się każdego dnia. W sytuacji jaka może nas spotkać, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i jakie świadczenia może wypłacić ZUS czy pracodawca. Droga do pracy – co to oznacza? Prawo bardzo dokładnie określa…

Wypadek w pracy a wynagrodzenie

Wypadek w pracy a wynagrodzenie Nie pracujesz – nie zarabiasz. To stwierdzenie jest niepodważalne. Ale istnieje kilka sytuacji, kiedy będąc zatrudnionym i ubezpieczonym pracownikiem przysługuje ci wynagrodzenie, nawet jeśli nie możesz wykonywać pracy. Jedną z takich sytuacji jest wypłacanie wynagrodzenia po…

Wypadek w pracy – odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek w pracy a odpowiedzialność pracodawcy Wypadek w pracy to sytuacja stresująca dla osoby poszkodowanej, jak również ogromna odpowiedzialność jaka spoczywa na pracodawcy. Ale co tak naprawdę wiemy o obowiązkach pracodawcy względem pracownika? Czy po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie…

Wypadek w pracy – definicje, podstawowe informacje

Wypadek w pracy – co dalej? Jesteś osobą ubezpieczoną i uległeś wypadkowi przy pracy? Z tego tytuły przysługują ci świadczenia i uprawnienia. Dowiedz się jakie sytuację kwalifikują się do wypłaty odszkodowania. Wypadki przy pracy Wypadki przy pracy, to bardzo częste…