Wypadek w drodze do pracy. Jakie odszkodowanie

Wypadki w drodze do pracy przydarzają się każdego dnia. W sytuacji jaka może nas spotkać, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i jakie świadczenia może wypłacić ZUS czy pracodawca.

Droga do pracy – co to oznacza?

Prawo bardzo dokładnie określa jak należy rozumieć pojęcie drogi do pracy. Ogólnie jest to droga do pokonania pomiędzy miejscem zamieszkania poszkodowanego a jego miejscem pracy. Początek drogi rozpoczyna się na granicy działki (w przypadku domu) lub po przekroczeniu progu budynku (jeżeli mamy do czynienia z budynkiem wielorodzinnym). Koniec drogi do pracy jest równoznaczne z wejściem na szeroko rozumiany teren firmy (bramy, drzwi lokalu).
Droga do pracy powinna być również możliwie najkrótszą i nieprzerwaną trasą. Oznacza to, iż pracownik zobowiązany jest wybrać szybkie połączenia komunikacyjne, dogodne czasowo ale też w zakresie komfortu pokonania trasy. Nieprzerwanie trasy drogi do pracy dotyczy braku możliwości wykorzystania drogi dla celów prywatnych, nieistotnych dla życia, zdrowia, codziennego funkcjonowania pracownika. Przykładowo dopuszczalnym odstępstwem będą niewielkie zakupy spożywcze czy zakup lekarstw, ale już umówienie się na spotkanie prywatne z osobą trzecią – jest przerwaniem drogi do pracy.

Wypadek w drodze do pracy

Jeżeli wypadek w drodze do pracy przydarzył się, poszkodowany przede wszystkim powinien powiadomić pracodawcę. Takie powiadomienie oczywiście może mieć miejsce po zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa własnego życia i zdrowia po wypadku, czyli np. po otrzymaniu zaopatrzenia medycznego, zarejestrowaniu do szpitala.
Pracodawca powinien pozyskać wszelkie oświadczenia od samego poszkodowanego i osób postronnych, które zaobserwowały wypadek. Istotna będzie również dokumentacja medyczna stwierdzająca szkody poszkodowanego.

Karta wypadku w drodze do pracy

Posiadając podstawowe dokumenty zdarzenia pracodawca może przygotować kartę wypadku w drodze do pracy, na co ma tylko 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku. Bez posiadania karty pracownik może nie otrzymać pełnego wynagrodzenia za niezdolność do pracy (przebywanie na L4 po wypadku).

Odszkodowania i świadczenia z ZUS po wypadku w drodze do lub z pracy

Podstawowe roszczenie pracownika do ZUS to roszczenie pełnego wynagrodzenia po wypadku, jednak nie dłużej niż przez 215 dni. Pierwsze 33 dni zwolnienia ZUS ZLA opłacane jest przez pracodawcę. Po tym okresie świadczenie wypłaca ZUS jako właśnie zasiłek chorobowy. Po przekroczeniu łącznego terminu 215 dni, poszkodowany ma prawo wystąpić o zasiłek rehabilitacyjny na kolejne 12 miesięcy, a po tym okresie – złożyć wniosek o rentę z ZUS.
ZUS nie wypłaca świadczenia odszkodowawczego za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Odszkodowanie z ZUS poszkodowany może otrzymać tylko za wypadek przy pracy. W takim przypadku może otrzymać również zadośćuczynienie od pracodawcy.