Wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość odszkodowania

Poszkodowanemu podczas wypadku przy pracy lub chorującemu na chorobę zawodową, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – standardowo przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Obecnie jego wysokość to 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ocenę jego wysokości dokonuje ZUS, już po zakończeniu procesu leczenia przez Poszkodowanego. Musi się on wtedy stawić obowiązkowo na komisję lekarską, gdzie zostanie określona wartość procentowa uszczerbku, która decyduje o wysokości wypłaconego później odszkodowania. Oceny stanu zdrowia dokonuje zawsze lekarz orzecznik.

Aby uzyskać jednorazowe odszkodowanie Poszkodowany jest zobligowany dostarczyć do ZUS:

 • Wniosek (do pobrania w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej);
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9;
 • Całość dokumentacji medycznej, potwierdzającej proces leczenia i rehabilitacji;
 • Kartę wypadku lub protokół powypadkowy od pracodawcy oraz inne dokumenty dotyczące wypadku jeżeli zostały sporządzone (np. z Inspekcji Pracy).

Od momentu otrzymania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, oraz opinii orzecznika ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania odszkodowania. Jeżeli decyzja jest pozytywna to czas na dokonanie wypłaty to 30 dni.

Dowiedź się więcej o zgłoszeniu szkody do ZUS.

Wypadek przy pracy a odszkodowanie z OC pracodawcy. Wysokość zadośćuczynienia.

W przypadku, jeżeli wypadek przy pracy zaistniał z winy pracodawcy, np. poprzez zaniedbanie przez niego warunków BHP, poszkodowany Pracownik ma prawo ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia OC firmy. W tym wypadku bardzo ważne jest dokładne i szczegółowe określenie przyczyn zdarzenia i konieczność wykazania zaniedbań pracodawcy na skutek których do niego doszło. Te informacje powinny być zawarte w protokole powypadkowym, sporządzonym w miejscu pracy.

Zgłoszenia szkody należy dokonać do odpowiedniego TU, którego dane powinny zostać udostępnione pracownikowi przez pracodawcę.

Dowiedź się więcej o rodzajach, przyczynach i skutkach wypadków przy pracy.

Dokumentacja jaką należy złożyć to na początek:

 • Protokół powypadkowy BHP;
 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia;
 • Opis zdarzenia oraz jego negatywnych następstw;
 • Specyfikacja poniesionych kosztów leczenia oraz dojazdów (można się starać o ich zwrot).

Jeżeli TU będzie potrzebowało dodatkowej dokumentacji, wystąpi z odpowiednią (najczęściej pisemną) prośbą o jej dostarczenie. Czas oczekiwania na pierwszą decyzję TU to najczęściej 30 dni.

Dowiedź się, jakie wynagrodzenie należy ci się po wypadku przy pracy.

Wysokość zadośćuczynienia w przypadku OC zależy od rodzaju uszkodzenia ciała i stopnia powikłań oraz oceny uszczerbku na zdrowiu. Stawki nie są stałe ani z góry określone jak w przypadku ZUS – niemniej jednak mogą oscylować wokół kwoty ok 1000 do 2500 za 1% przyznanego uszczerbku.

Zdecydowanie wysokość zadośćuczynienia wzrasta w przypadku obrażeń poważnych związanych z naruszeniem narządów wewnętrznych, mnogimi oraz skomplikowanymi złamaniami czy też utratą kończyn.

Oczywiście wszystko zależy od rodzaju uszkodzeń, procesu leczenia i rokowań na przyszłość, niemniej jednak kwoty mogą oscylować w następujący sposób:

 • Urazy:
  • kręgosłupa (od skręcenia do uszkodzenia rdzenia): 2.000 – 200.000 zł;
  • łopatki, obojczyka i barku (od skręcenia do utraty wraz z kończyną): 2000 – 140.000 zł;
  • głowy (od stłuczeń do porażeń i niedowładów): 2000 – 200.000zł;
  • twarzy (od stłuczeń aż po blizny i ubytki): 1000 – 100.000zł;
  • oczu: 2000 – 200.000zł;
  • klatki piersiowej (od złamania żeber do uszkodzenia serca): 2000 – 180.000zł;
  • brzucha (od uszkodzenia powłok do utraty czy trwałego uszkodzenia narządu): 2000 – 120.000zł;
  • kończyn górnych (od uszkodzenia ścięgien, złamań do utraty kończyny): 2000 – 140.000zł;
  • kończyn dolnych (od uszkodzenia ścięgien, złamań do utraty kończyny): 2000 – 140.000zł.

W przypadku próby ustalenia wysokości roszczenia możliwego do uzyskania zawsze należy mieć na uwadze, że każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. Tak więc kwoty mogą się różnić, nawet wtedy, kiedy teoretycznie obrażenia są do siebie zbliżone. Procent uszczerbku to tylko jeden z czynników wpływających na kwotę wypłacanego świadczenia. Za tak samo ważne, są uznawane również: charakter uszczerbku, rokowanie leczenia i jego następstwa na przyszłość,zawód oraz wiek poszkodowanego.

Sprawdź jakie świadczenia przysługują pracownikowi po wypadku przy pracy.