Wypadki w rolnictwie. Grupy wypadków w gospodarstwach ze względu na okoliczności ich powstania.

1. Upadki – występują najczęściej

Spowodowane są głównie potknięciem albo poślizgnięciem (nierówne, śliskie lub zabałaganione powierzchnie). Sporą część stanowią też upadki z maszyn rolniczych (np. traktora, czy też konstrukcji typu schody). Dużo tych zdarzeń ma miejsce, podczas zwiększenia intensywności pracy, np. podczas żniw.

Sprawdź możliwości uzyskania odszkodowania z OC rolnika za wypadek w trakcie pracy na gospodarstwie.

2. Uszkodzenie ciała przez maszynę (wciągnięcie kończyny, zmiażdżenie)

Nie da się ukryć, że znaczna część maszyn używanych w gospodarstwach często bywa w kiepskim stanie, jest stara i zużyta. Zdarza się niestety, że rolnicy korzystają z urządzeń prowizorycznych, wykonanych we własnym zakresie. Nie posiadają one oczywiście żadnych atestów, często bywa, że są pozbawione zabezpieczeń. Ponadto sami korzystający niejednokrotnie nie stosują się do podstawowych zasad pracy (np. nie używają odzieży ochronnej, manipulują przy maszynie nie wyłączając jej).

Duży odsetek wypadków z udziałem maszyn zdarza się podczas zasiewania oraz żniw.

3. Wypadki z udziałem zwierząt gospodarczych: zmiażdżenie, poturbowanie, kopnięcie

Trzeci rodzaj z najczęściej występujących wypadków w rolnictwie. Ich przyczyną są z reguły lekceważenie zagrożenia oraz nieumiejętność obchodzenia się ze zwierzętami w różnych sytuacjach (np. przy przewozie). Winę może ponosić również chów zwierząt w niewłaściwych warunkach, co może potęgować ich potencjalną agresję czy też inne niewłaściwe zachowania.

Przeczytaj więcej o wypadkach na roli z udziałem zwierząt gospodarskich.

4. Niewłaściwy stan narzędzi lub ich niepoprawne użytkowanie

Do wypadków z udziałem narzędzi dochodzi głównie podczas prac takich jak: koszenie, rąbanie drewna, posługiwanie się widłami czy ostrymi nożami. Najczęściej mamy miejsce z urazami takimi jak: skaleczenia, głębokie rany cięte i kłute a nawet amputacja palców. Powstają albo na skutek niewłaściwego użytkowania albo złego stanu samych narzędzi. Większości obrażeń można zapobiec stosując, np. rękawice ochronne czy okulary, co bywa przy codziennych czynnościach niestety rzadkością.

5. Uderzenie przez spadający przedmiot.

Do podobnych zdarzeń najczęściej dochodzi, kiedy przedmioty nie są odpowiednio zabezpieczone lub też niewłaściwie ściągane/eksploatowane. Wszelkiego rodzaju wiadra, bańki, słoje, drewno, worki z materiałami, sprasowane siano i słoma, spadająca klapa od przyczepy czy opadnięcie dyszli są potencjalnym zagrożeniem. Ich upadek ze dużej wysokości może spowodować bardzo poważne obrażenia, ze złamaniem kręgosłupa oraz urazem czaszkowo-mózgowym włącznie. Bywa też, ze tego typu wypadki kończą się śmiercią Poszkodowanego, np. przygniecenie przez spadające drzewo podczas wycinki.

6. Przejechanie przez maszyny, uderzenie.

Należą często do najgroźniejszych w skutkach. Zalicza się do nich: przejechanie przez samobieżne maszyny rolnicze oraz przygniecenia/zmiażdżenia (np. przez przewracający się ciągnik). Są z reguły spowodowane nierówną nawierzchnią terenu, stanem technicznym maszyny, lekkomyślnością i brakiem kwalifikacji osoby, która się nią posługuje.

Sprawdź możliwości uzyskania odszkodowania z KRUS.

7. Wypadki na skutek działania skrajnych temperatur

Zalicza się do nich głównie poparzenia wrzątkiem (z reguły podczas jego przenoszenia i przelewania). Powodem może być również zły stan narzędzi, np. wiader.

8. Działanie materiałów szkodliwych

Można do nich zaliczyć często jeszcze stosowane mleko wapienne do bielenia obór artykuły sanitarne (np. do udrażniania przewodów kanalizacyjnych), czy środki ochrony roślin. W przypadku ich oddziaływania z reguły dochodzi do poparzeń skóry lub dróg oddechowych.

9. Inne

Pożary, wybuchy, porażenia prądem, nagłe zachorowania, wypadki losowe.

Dowiedź się więcej o możliwości uzyskania odszkodowania za pożar budynku rolniczego.