Likwidacja szkód komunikacyjnych na terenie Belgii

Belgia to jeden z krajów Unii Europejskiej. Leży nad Morzem Północnym i graniczy z Francją, Luxemburgiem, Holandią i Niemcami. Jest to niewielki kraj, bo ponad 10 razy mniejszy od Polski. Mimo wielkości, Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w Europie. Mocno rozwinięte gałęzie przemysłu i rolnictwa sprawiają, że wielu Polaków decyduje się na wyjazd do Belgii w celu podjęcia pracy sezonowej lub stałej. Kraj ten jest również bardzo atrakcyjny turystycznie dzięki dostępowi do morza czy pięknym zabytkom. Wiele samochodów ciężarowych polskich firm transportowych przejeżdża dziennie przez belgijskie drogi chcąc dotrzeć do wyznaczonego celu. Wbrew pozorom można więc śmiało stwierdzić, że w Belgii służbowo lub prywatnie przebywa bardzo wielu Polaków.

Wypadek komunikacyjny w Belgii

Przebywając w Belgii, wielu Polaków zostaje poszkodowanych w trakcie wypadków lub kolizji drogowych, których sprawcami są osoby, których samochody są objęte belgijskim ubezpieczeniem. Wiele osób nie wie jakie ma prawa po zdarzeniu drogowym w Polsce, a co dopiero w innym kraju. Każdy kraj ma inne prawo drogowe czy cywilne, inne terminy zgłoszenia i likwidacji szkody i inne możliwości uzyskania odszkodowania. Samemu, będąc w obcym kraju, nie znając przepisów można pominąć ważny termin lub pominąć jakieś należne roszczenie. Dodatkowo występuje ryzyko, że poszkodowany z powodu braku wiedzy uzyska zbyt niskie odszkodowanie. Warto więc podjąć współpracę ze specjalistami i uzyskać pełne odszkodowanie za pośrednictwem adwokata.

Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym w Belgii?

Jeśli już doszło do wypadku lub kolizji drogowej z winy osoby poruszającej się pojazdem objętym ubezpieczeniem OC belgijskim, należy zebrać dowody w sprawie:

 • spisać obustronne oświadczenie o zdarzeniu drogowym w języku angielskim. Warto wyjeżdżając za granicę wydrukować sobie taki druk i wozić w samochodzie;
 • dane oraz oświadczenia ewentualnych świadków;
 • w przypadku sporu dotyczącego winy lub poważnych uszkodzeń czy urazów warto dla bezpieczeństwa wezwać policję. Należy spisać dane komisariatu i poprosić o notatkę ze zdarzenia;
 • warto wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia, zdjęcia uszkodzeń obu pojazdów oraz zdjęcie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC sprawcy;
 • jeśli oprócz szkody na pojeździe doszło do szkody osobowej, należy wezwać pogotowie lub udać się do szpitala;
 • warto kompletować wszystkie dokumenty dotyczące zdarzenia, w tym faktury, paragony, dokumenty medyczne, zdjęcia obrażeń i inne.

Im więcej dokumentacji potwierdzającej winę sprawcy tym przebieg likwidacji szkody przebiegnie sprawniej. Im więcej dokumentacji potwierdzającej uszkodzenia oraz szkodę osobową, tym większa szansa na uzyskanie odszkodowania adekwatnego do sytuacji.

Sprawdź również możliwości uzyskania odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej w Nowym Yorku, we Włoszech, w Holandii czy w Norwegii.

Likwidacja szkody komunikacyjnej w Polsce

Osoba posiadająca pojazd ubezpieczony w Polsce, a która została poszkodowana na terenie Belgii przez osobę prowadzącą samochód ubezpieczony w Belgii, może walczyć o odszkodowanie również przez polską ubezpieczalnię. Na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) można wyszukać zagranicznego ubezpieczyciela i odnaleźć jego polskiego korespondenta na terenie Polski. Plusem jest zgłoszenie i likwidacja szkody w ojczystym kraju i w języku polskim.

Minusem jest okres likwidacji szkody – ubezpieczyciel (korespondent) ma aż 3 miesiące na wydanie decyzji po zgłoszeniu szkody. W przypadku uszkodzonego pojazdu czekanie kilka miesięcy na ocenę szkody i wypłatę kwoty bezspornej jest niekomfortowe. Jeśli przyznane świadczenie za szkodę na pojeździe czy inne roszczenia (holowanie, szkoda osobowa) okaże się za małe, to procedura odwoławcza również trwa dłużej niż standardowo. Kolejnym minusem jest brak możliwości wejścia na drogę sądową w Polsce w razie zaniżonego odszkodowania. Pozwać można jedynie właściwego, belgijskiego ubezpieczyciela na terytorium Belgii. Kancelarie w Belgii mogą nie chcieć podjąć się prowadzenia sprawy na drodze sądowej, jeśli droga przedsądowa była prowadzona w Polsce. Reasumując, likwidacja szkody przez polskiego korespondenta nie jest dla poszkodowanego zbyt korzystna.

Likwidacja szkody komunikacyjnej w Belgii

Zgłoszenie szkody na pojeździe czy osobowej po wypadku komunikacyjnym bezpośrednio do belgijskiego ubezpieczyciela OC sprawy pozwala zarówno na zaoszczędzenie czasu jak i uzyskania wyższego odszkodowania. W Belgii językami urzędowymi w zależności od regionu są niderlandzki, niemiecki i francuski. Nie w każdym miejscu istnieje możliwość załatwienia sprawy w języku angielskim. Bariera językowa powoduje więc, że poszkodowany obawia się sam zgłosić szkodę i walczyć o odszkodowanie. Jest to kolejny powód, dla którego warto skorzystać z usług belgijskiego adwokata, który zajmie się sprawą w imieniu poszkodowanego.

Korzystając z usługi polskiej firmy współpracującej z belgijską kancelarią prawną poszkodowany otrzymuje:
 • pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych,
 • koordynację sprawy w języku polskim z możliwością bezpośredniego kontaktu z mecenasem z Belgii,
 • poprowadzenie sprawy o odszkodowanie na całym etapie likwidacji szkody, również na drodze sądowej, jeśli wystąpi taka konieczność,
 • gwarancję poprowadzenia sprawy przez belgijskiego mecenasa, znającego doskonale prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe,
 • uzyskanie najwyższego możliwego odszkodowania zarówno za szkodę na pojeździe jak i szkodę osobową,
 • brak konieczności uiszczenia opłaty wstępnej – prowizja za usługę pobierana jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania dla poszkodowanego.

Co jeszcze powinien wiedzieć poszkodowany po wypadku komunikacyjnym w Belgii?

 • Nieznajomość prawa danego kraju nie zwalnia od jego przestrzegania.
 • Poszkodowany nie musi korzystać z usług adwokata – sam może zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia.
 • Jeśli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC, odszkodowanie wypłaca belgijski fundusz gwarancyjny.
 • Poszkodowany może walczyć również o zwrot poniesionych kosztów związanych z wypadkiem.
 • Likwidacja szkody przedsądowo trwa od 1 miesiąca do 1 roku.
 • Sprawa sądowa o odszkodowanie może trwać 2-3 lata.
 • Okres przedawnienia w Belgii wynosi 5 lat.