Odszkodowanie po wypadku w Holandii

Wypadek w Holandii – odszkodowanie

Jeżeli uległeś wypadkowi drogowemu, miałeś wypadek przy pracy w Holandii i odniosłeś szkodę, masz prawo do odszkodowania. Prawo do rekompensaty przysługuje tym poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Dotyczy to zarówno poszkodowanych w wypadkach drogowych (pasażerów, motocyklistów, kierowców pojazdów poszkodowanych, pieszych, rowerzystów) jak również pracowników zatrudnionych w Holandii.

Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń dla osób, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych w wypadkach i kolizjach drogowych na terenie Holandii.

Zlecając nam prowadzenie Twojej sprawy zyskujesz:

 • rzetelną informację odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń po wypadku w Holandii,
 • obsługę doświadczonego adwokata holenderskiego,
 • fachową polskojęzyczną obsługę,
 • gwarancję, iż w przypadku przegrania sprawy nie poniesiesz jakichkolwiek kosztów prowadzenia sprawy.

Wypadek w Holandii – o czym należy pamiętać?

Poszkodowani we wszystkich wypadkach w Holandii powinni zwrócić się do policji o odnotowanie zdarzenia, a w razie zagrożenia życia wezwać również służby medyczne. Niezbędne do udowodnienia zdarzenia oraz winy sprawcy niezbędne jest posiadanie świadków oraz dowodów cudzych zaniedbań (np. w przypadku wypadków przy pracy) lub nieprzestrzegania prawa (np. w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego). Poszkodowani powinni zwracać uwagę na podpisywane przez siebie oświadczenia i deklaracje.

Każdy pracownik, który doznał szkody na skutek wypadku przy pracy z winy pracodawcy (zaniedbań, nieprzestrzegania zasad BHP) lub innego pracownika może starać się o odszkodowanie za doznane szkody. Podmiotem odpowiedzialnym za pokrycie szkód powstałych w wypadku jest wówczas ubezpieczyciel sprawcy wypadku (a dokładnie ubezpieczyciel firmy, w której pracował poszkodowany).

O jakie roszczenia mogą ubiegać się poszkodowani w wypadkach samochodowych w Holandii:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • odszkodowanie za utracone dochody, premię,
 • odszkodowanie za ból i cierpienie, obrażenia fizyczne i psychiczne,
 • wszelkie szkody spowodowane w następstwie wypadku drogowego,
 • odszkodowanie i renty dla bliskich osoby zmarłej na skutek wypadku oraz zwrot kosztów pochówku.

Po wypadku komunikacyjnym w Holandii warto:

 • zanotować personalia sprawcy wypadku, jego numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń,
 • spisać dane świadków wypadku,
 • powiadomić policję o wypadku, która potwierdzi oraz oceni przebieg zdarzenia,
 • skontaktować się z firmą prowadzącą sprawy odszkodowawcze na terenie Holandii,
 • zachować oryginały rachunków poniesionych na leczenie, rehabilitację, dojazdy,
 • zbierać zaświadczenia, opisy medyczne urazów i inne dokumenty stwierdzające przebyte leczenie.Jeśli masz jakieś pytania – skontaktuj się z nami!