Odszkodowanie za wypadek drogowy we Włoszech

Co roku w wypadkach samochodowych we Włoszech bierze udział spora część polskich kierowców. Niestety Polscy często wybierają się za granicę nie znając języka kraju po którym podróżują i przepisów prawa, a gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego mają problem z procedurą likwidacji szkody komunikacyjnej. Włoską szkodę komunikacyjną warto zlikwidować w kraju miejsca zdarzenia a nie za pośrednictwem korespondenta w Polsce.

Co zrobić w razie wypadku we Włoszech?

 • Wezwać policję i zabezpieczyć miejsce zdarzenia;
 • Zanotować dane sprawcy itd. (notatkę winien podpisać sprawca wypadku), czyli: nazwisko i adres kierowcy i właściciela pojazdu, nr rejestracyjny, firmę ubezpieczeniową i nr polisy, adres posterunku przybyłej policji, miejsce i czas wypadku, warunki pogodowe, drogowe i inne, zanotować dokładne adresy świadków;
 • Wykonać zdjęcia i szkice sytuacyjne (miejsce wypadku, uszkodzone pojazdy);
 • Nie należy podpisywać żadnych dokumentów, które są napisane w języku którego się nie zna;
 • Zgłosić szkodę w swojej firmie ubezpieczeniowej, mimo że nie ma takiego obowiązku w Polsce;
 • Wystąpić z roszczeniami przeciwko sprawcy lub jego firmie ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że likwidacja szkody za granicą trwa dłużej niż w kraju.

Komu należne odszkodowanie?

 • pasażerom,
 • kierowcy – poszkodowanemu w zdarzeniu,
 • pieszym i rowerzystom – poszkodowanym w zdarzeniu (potrącenie, najechanie).

Okres przedawnienia we Włoszech

Z roszczeniem do ubezpieczyciela należy wystąpić do 2 lat, 5  lub 10 lat, okres ten jest uzależniony od okoliczności zdarzenia, obrażeń poszkodowanych czyli klasyfikacji czynu sprawcy.

Co wpływa na wysokość odszkodowania?

W stosunku do sprawcy zdarzenia lub do jego ubezpieczyciela poszkodowany może wystąpić z roszczeniem za poniesione i przyszłe koszty, straty oraz za obrażenia.

Przy szkodzie osobowej występują 3 składowe odszkodowania tj.:

 • szkoda biologiczna,
 • szkoda moralna,
 • szkoda egzystencjalna.

We Włoszech można ubiegać się o następujące świadczenia z OC sprawcy zdarzenia:

 • zadośćuczynienie;
 • utracone dochody;
 • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do palcówek medycznych;
 • zwrot kosztów opieki osób bliskich;
 • koszty pochówku w przypadku śmierci osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym na terenie Włoch

W przypadku śmierci poszkodowanego wskutek wypadku, jego najbliżsi  mogą dochodzić z OC sprawcy odszkodowania jakim jest zadośćuczynienie. Na terenie Włoch wysokość świadczenia określa na postawie tabel (określających najczęściej zasądzane kwoty – tworzonych przez sądy), która określa sumy możliwe do uzyskania dla rodziny zmarłego:

 • rodzice, współmałżonek, dzieci: od 150.000€ – 300.000€ dla każdego,
 • siostra i brat: od 21.711€ – 130.266 € dla każdego,
 • babcia, dziadek w przypadku utraty wnuka: od 21.711€ – 130.266€ dla każdego.

Obecnie ubezpieczyciele nie chcą wchodzić na etap sądowy i sugerują polubowne zakończenie sprawy o ile uprawniony podpisze stosowne oświadczenie. Oświadczenie to określa że osoba uprawniona do odszkodowania jest świadoma możliwości dochodzenia swoich praw ale już żaden z innych uprawnionych nie wystąpi już do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem.

Co w sytuacji gdy sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał polisy OC?

W takiej sytuacji odpowiedzialność przyjmuje Włoski Fundusz Gwarancyjny (FONDO DI GARANZIA).

Skonsultuj wypadek we Włoszech z ekspertami Fundacji – bezpłatnie.