Odszkodowanie za pozostawienie ciała obcego po operacji

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta

Mimo wielu szczegółowych procedur obowiązujących przy zabiegach chirurgicznych, konieczności liczenia i katalogowania przyrządów, nadal bardzo często występują sytuacje, gdy po operacji w ciele pacjenta pozostaje opatrunek, gaza lub nawet część narzędzia chirurgicznego.

W wyniku takiego zaniedbania ze strony personelu medycznego może dojść do wielu zaburzeń u pacjenta a nawet zagrożenia jego zdrowia i życia.  Pośpiech lub niedbalstwo przy wykonaniu zabiegu może nawet skutkować śmiercią pacjenta.

Skutki błędu dla pacjenta (poszkodowanego)

Ciało obce pozostające w ciele może powodować:

 • ból – mimo stosowania środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych  pacjent odczuwa permanentny ból i dyskomfort, gdyż ciało obce uciska nerwy lub narządy wewnętrzne
 • zakażenie – jeśli w ranie pooperacyjnej znajduje się ciało obce, rana nie ulega zagojeniu, ropieje, boli, dochodzi do obumarcia tkanek a nawet sepsy
 • niedrożność lub perforacje jelita, żołądka czy innych narządów wewnętrznych – pozostający w ciele przedmiot powoduje zaburzenia ze strony układu pokarmowego lub moczowo-płciowego
 • krwotok – jeśli ostry przedmiot przebije naczynia krwionośne lub narządy wewnętrzne
 • powstanie narośli, guzów, torbieli lub zmian skórnych – jeśli ciało obce obrasta tkanką łączną
 • brak gojenia się ran pooperacyjnych, owrzodzenia, ropienie, wysięk lub brak prawidłowego zrostu złamań
 • śmierć pacjenta – jeśli ostry przedmiot spowoduje krwotok wewnętrzny, zator lub dojdzie do poważnego zakażenia organizmu

Ujawnienie błędu medycznego

Jeśli poszkodowany długotrwale odczuwa ból, dolegliwości lub znaczny dyskomfort, a leczenie nie przynosi skutku, próbuje odkryć przyczynę swego złego samopoczucia.  Prowadzona diagnostyka może nie ujawniać prawdziwej przyczyny dolegliwości. Niejednokrotnie ciało obce może być więc przyczyną błędnej diagnozy i nieskutecznego leczenia.

Badania, które potwierdzą obecność ciała obcego w organizmie:

 • Badanie RTG
 • tomografia komputerowa
 • badanie USG
 • metody endoskopowe – gastroskopia, kolonoskpia
 • badanie palpacyjne – pozwala przez dotyk wyczuć ciało obce

Ostatecznie ujawnienie ciała obcego odbywa się podczas zabiegu operacyjnego lub chirurgicznego, gdy usuwa się je z organizmu.

Odszkodowanie za pozostawienie ciała obcego i dokumentacja konieczna do zgłoszenia roszczeń

Aby prawidłowo udokumentować roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny konieczne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, zarówno z placówki medycznej, gdzie doszło do pozostawienia ciała obcego, ale również z prowadzonej diagnostyki i zabiegu usunięcia ciała obcego. Im bogatsza dokumentacja, tym większe prawdopodobieństwo wykazania zaniedbania a co za tym idzie dochodzenia swoich praw  i roszczeń odszkodowawczych.

Proszę pamiętać, iż roszczenia obejmują zarówno zadośćuczynienie pieniężne za ból i cierpienie związane z błędem medycznym, ale również rekompensatę poniesionych kosztów leczenia lub diagnostyki prowadzącej do ujawnienia pozostawionego w ciele przedmiotu.

Przedawnienie roszczeń w błędach medycznych

W przypadku błędów medycznych okres przedawnienia roszczeń wynosi:

 •  3 lata w przypadku szkód nie wynikających z przestępstwa a jedynie ze zwykłego zaniedbania personelu medycznego, gdy błąd medyczny nie zagrażał życiu pacjenta,
 • 20 lat w przypadku, gdyby skutki zdarzenia można kwalifikować jako przestępstwo lub realne zagrożenie życia i zdrowia pacjenta, w tym także w związku ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią pacjenta – w tym przypadku konieczne jest skazanie sprawcy za przestępstwo w prowadzonym postępowaniu karnym ( wyrok dla lekarza lub innego członka personelu medycznego).

Przykład:

U Pani Anny wykonano planowany zabieg amputacji nogi prawej. Po operacji celem odprowadzenia wydzieliny z rany pozostawiono sączek. Przy wypisie Pani Anna otrzymała zalecenia kontroli w poradni chirurgicznej, prawidłowej higieny rany pooperacyjnej oraz oszczędnego trybu życia. Mimo ścisłego stosowania się do zaleceń lekarskich u Poszkodowanej rana nie goiła się prawidłowo, występował wysięk oraz pojawił się nieprzyjemny zapach wydzieliny. Pani Anna otrzymała od lekarza prowadzącego leki przeciwzapalne i po chirurgicznym opracowaniu rany ( oczyszczenie i usunięcie  martwych tkanek) odesłana do domu celem dalszej rekonwalescencji. Mimo nieustannego stosowania środków przeciwbólowych i antybiotykoterapii u Pani Anny nadal rana nie goi się prawidłowo, ropiała a wokół rany występowała znaczna bolesność dotykowa.

Z powodu komplikacji Poszkodowana nie mogła jeść ani spać, nie była w stanie także samodzielnie się poruszać. Przez okres prawie pół roku rana mimo intensywnego leczenia nie uległa zagojeniu, co więcej doszło do poważnego obumarcia tkanek wokół niej.  Przy kolejnej kontroli medycznej potwierdzono zaawansowane stadium martwicy, wobec czego skierowano Panią Annę na operacyjne opracowanie rany. Podczas zabiegu ujawniono znajdujący się nadal w ranie sączek, którego nie usunięto w pełni podczas kontrolii pooperacyjnej. Dopiero po usunięciu ciała obcego rana zaczęła się goić, jednakże pozostały zbliznowacenia, a faktyczna blizna po amputacji była znacznie większa, niż gdyby od razu uległa zagojeniu.

Za ból i cierpienie związane z komplikacjami w leczeniu, związane z pozostawionym w ranie ciała obcego Poszkodowana uzyskała z polisy OC Szpitala wykonującego zabieg amputacji stosowne zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.