Wypadki drogowe w Nowym Jorku – procedura dochodzenia odszkodowania

Wypadki drogowe są jednymi z najbardziej powszechnych, jakie występują na terenie USA, tuż obok wypadków przy pracy. Tym samym dochodzenie roszczeń z tytułu tych zdarzeń również jest bardzo powszechne i wydaje się, że niezbyt skomplikowane. Mimo wszystko jednak procedury nie są aż tak przejrzyste i bywają dość czasochłonne. Dlatego warto wiedzieć jak przebiega cały proces i czego można się spodziewać likwidując taką szkodę. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie prawnika, specjalizującego się w takich sprawach, który nie tylko oceni zasadność złożenia roszczeń i ryzyko z tym związane ale pomoże również doprowadzić sprawę do końca z jak najlepszym skutkiem.

Ubezpieczenia No-Fault – pierwszy etap dochodzenia roszczeń w stanie NY

W NY nie ma orzekania o winie, tym samym sprawca nie pokrywa wszystkich roszczeń związanych ze zdarzeniem. W związku z tym każdy kierowca jest zobowiązany posiadać tzw. ochronę osobistą szkody, czyli PIP ( personal injury protection). Ubezpieczenie No Fault, czyli dosłownie „bez winy” to ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia Poszkodowanego oraz pasażerów, koszty transportu oraz koszty utraconych dochodów niezależnie od tego, kto był winny wypadkowi. Koszty są pokrywane w kwocie do 50.000 euro. Warunek: czas na złożenie roszczeń z No Fault to 30 dni od dnia wypadku. W przypadku zaniedbania tego terminu – należność przepada.

Dokumentacja konieczna do likwidacji to standardowo raporty policyjne oraz dokumentacja medyczna potwierdzająca obrażenia Poszkodowanego. Warto dołączyć też zdjęcia czy dane świadków. Zdarza się też, że Ubezpieczyciel organizuje komisję lekarską w celu ustalenia uszczerbku.

Sąd, czyli rozpoczęcie postępowania – złożenie sprawy

Faktycznym rozpoczęciem sprawy odszkodowawczej jest jej złożenie w sądzie.

Tutaj już naprawdę warto skorzystać z pomocy prawnej, gdyż ten etap wymaga już przedstawienia określonej dokumentacji zgodnie z wymogami prawnymi. Sam pozew przecież musi być sporządzony w odpowiedniej formie, tj. zawierać kompletne dane dotyczące zarówno sprawcy jak i Poszkodowanego oraz jasno określone okoliczności sprawy. Dokumentacja jest również wysyłana do pozwanego, który teoretycznie ma za zadanie przekazać ją do swojego ubezpieczyciela.

Dalsze działania obejmują wymianę korespondencji, tj. Answer czyli odpowiedź pozwanego. A także dokument Demand for a Bill of Particulars czyli żądanie szczegółowego opisu oraz udostępnienia praw dostępu do dokumentacji medycznej, danych świadków itp.

Wtedy dochodzi do tzw. UJAWNIENIA czyli Response to Discovery. Jeżeli ten etap przebiegnie bez zakłóceń (np. odmowy ujawnienia danych po którejś z stron) wtedy sprawa nabiera tempa. Wtedy też jest szansa na jej szybsze i sprawne zakończenie.

Zdarza się oczywiście, że w toku sprawy dochodzi do rozmów ugodowych. W przypadku chęci zakończenia sprawy ugodą po obydwóch stronach – sprawa kończy się na tym etapie i procedury sądowe nie są uruchomione.

Sąd, czyli rozpoczęcie procesu: ujawnienie i rozprawy próbne ugodowe

Jeżeli wspomniany wyżej proces ujawnienia zostaje zakłócony, np. pełnomocnik sprawcy nie chce udostępnić konkretnych danych, a przypomnienia ze strony powoda nie odnoszą skutku wtedy do interwencji przystępuję sąd. Może on albo nakazać ujawnienie, albo podtrzymać decyzję strony pozwanej – zależnie od sprawy.

Proces ujawnienia jest dość czasochłonny. W przypadku wyżej wspomnianych komplikacji może wydłużyć czas postępowania nawet o kilka miesięcy.

W toku procesu Poszkodowany oraz jego pełnomocnik zobowiązani są oczywiście do monitorowania stanu zdrowia Poszkodowanego, gromadzenia dokumentacji medycznej i kosztowej oraz weryfikowania bieżących kwestii dotyczących samego sprawcy, tj. jego ewentualnych zaniedbań mogących udowodnić winę. Na podstawie tych wszystkich informacji zostaje sporządzony tzw. dodatkowy opis szczegółowy, tj. Supplement Bill of Particulars.

Kiedy proces ujawnienia przebiega bez komplikacji i wszystkie dane są od razu udostępnione, wtedy sprawa jest gotowa na proces. Świadczy o tym wtedy dokument Note of Issue (Powiadomienie o gotowości sprawy).

Datę pierwszej rozprawy wyznacza sąd, a jej zakres obejmuje głównie wymianę informacji obydwu stron. Oficjalne zeznania są składane najczęściej w kolejnym terminie, są spisywane przez protokolanta i mogą trwać nawet kilka godzin. Poszkodowany ma prawo do wglądu w swoje zeznania i wprowadzenia poprawek. Zapis powinien być mu udostępniony w ciągu miesiąca.

Proces poprzedza najczęściej kilka terminów „próbnych”. Ich wyznaczenie a na celu rozmowy ugodowe, które mogą doprowadzić do pomyślnego zakończenia sprawy jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury sądowej.