Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy w Holandii?

Chęć poprawienia jakości życia i uzyskania wyższych zarobków jest głównym powodem wyjazdu naszych rodaków za granicę do pracy. Dane wskazują, że w Holandii (zarówno na stałe jak i tymczasowo) przebywa około ćwierć miliona Polaków.

Wyjeżdżając do pracy za granicę chcemy zmienić miejsce do życia, zarobić na dom w Polsce lub na nowy samochód. Ale niestety w Holandii można nie tylko zarobić pieniądze, ale również doznać uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik ma oczywiście swoje prawa, ale niestety większość osób wyjeżdżających za granicę, w tym do Holandii nie zna obowiązującego tam prawa pracy. Tak więc dowiedzmy się jakie prawa ma poszkodowany, kiedy może uzyskać odszkodowanie i czy profesjonalna pomoc prawna jest mu niezbędna.

Kiedy pracownik ma prawo do odszkodowania po wypadku w Holandii?

Po każdym wypadku przy pracy pracodawca powinien sporządzić protokół powypadkowy, w którym wskazane będą przyczyny wypadku. W Holandii poszkodowany pracownik ma możliwość uzyskania odszkodowania od pracodawcy jeśli:

 • wskutek wypadku doszło do obrażeń ciała skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania przez pracownika pracy, ale również w czasie przerwy, podczas podróży służbowej lub podczas zorganizowanej zakładowej wycieczki integracyjnej;
 • do wypadku doszło z winy pracodawcy lub podlegającego mu pracownika;
 • sam pracownik nie spowodował wypadku poprzez np. nieprzestrzeganie zasad bhp czy stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Przeczytaj więcej o możliwości uzyskania odszkodowania za złamanie ręki w Holandii.

Samodzielne prowadzenie sprawy w Holandii czy skorzystanie z usług profesjonalisty?

Duża część osób pracujących w Holandii nie zna języka holenderskiego, obowiązującego prawa pracy oraz procedury uzyskania odszkodowania. Niestety niewiedza poszkodowanego może doprowadzić do problemów z uzyskaniem odszkodowania lub do uzyskania mocno zaniżonej kwoty. W związku z tym przed ubieganiem się o odszkodowanie od pracodawcy warto skonsultować sprawę z kancelarią prawną prowadzącą podobne sprawy w tym kraju.

Doszło do wypadku drogowego w Holandii? Sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie.

Sprawy wypadków w Holandii prowadzi firma Campter Odszkodowania. Prezes zarządu spółki, Tomasz Socha, wskazuje:

Od wielu lat prowadzimy sprawy o odszkodowanie w Holandii. Gwarantujemy bezpłatną analizę prawną każdego przypadku. Dzięki doświadczeniu możemy zaproponować poszkodowanym kompleksową pomoc, również prowadzenie sprawy przeciwko pracodawcy. Z naszego doświadczenia jasno wynika, że z pomocą profesjonalisty poszkodowany ma szansę na dużo wyższe odszkodowanie niż działając samodzielnie.”

Jak wygląda proces uzyskania odszkodowania od pracodawcy w Holandii?

 1. Ustalenie przyczyn wypadku przez pracodawcę oraz sporządzenie protokołu powypadkowego. Poszkodowany pracownik powinien zapoznać się z dokumentem i go podpisać, ale tylko wtedy jeśli jest on zgodny z prawdą.
 2. W razie wystąpienia winy pracodawcy lub innego pracownika, szkodę można zgłosić do pracodawcy oraz jego ubezpieczyciela. Oprócz zgłoszenia szkody konieczne jest przedstawienie kompletnej dokumentacja sprawy. Kluczowymi dokumentami są protokół powypadkowy, zdjęcia z miejsca wypadku, oświadczenia świadków oraz kompletna dokumentacja medyczna wraz ze zdjęciami obrażeń.
 3. Szkodę można z zgłosić w każdym momencie (leczenie nie musi być zakończone). Trzeba jednakże pamiętać o terminie przedawnienia, który wynosi 5 lat.
 4. W Holandii nie ma konkretnej liczby dni, w ciągu których musi zostać wydana decyzja po zgłoszeniu szkody. Należy więc uzbroić się w cierpliwość, bo pierwsza decyzja może zapaść nawet po kilku miesiącach.
 5. Po przyjęciu odpowiedzialności za wypadek ubezpieczyciel może zdecydować o wypłacie zaliczki dla poszkodowanego.
 6. W kolejnym etapie konieczne może być spotkanie poszkodowanego pracownika z przedstawicielem ubezpieczyciela oraz z ekspertem medycznym, którego zadaniem będzie określenie doznanego uszczerbku na zdrowiu.
 7. Mediacje poszkodowanego lub jego pełnomocnika z ubezpieczycielem określające wysokość odszkodowania.
 8. Zakończenie likwidacji szkody poprzez zawarcie ugody zaakceptowanej przez obie strony lub na drodze sądowej w razie braku możliwości porozumienia. Cała sprawa od jej rozpoczęcia do zakończenia może trwać od 3 do nawet 5 lat.

Od czego zależy wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy w Holandii?

Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy zależy od bardzo wielu czynników. Poszkodowany może uzyskać świadczenia zarówno za ból i cierpienie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, ale również uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów czy opieki osoby trzeciej ale także utraconych wskutek wypadku dochodów. Przy wypłacie odszkodowania oprócz samego uszczerbku na zdrowiu duże znaczenie ma długość leczenia oraz prognoza medyczna na przyszłość.

Poprosiliśmy Prezesa Kancelarii Campter sp. z o.o., Pana Tomasz Sochę o wskazanie przykładu prowadzonej przez jego Kancelarię sprawy wypadku przy pracy w Holandii. „Nasza Klientka doznała wypadku przy pracy w Holandii w 2018 roku. Podczas wykonywania pracy została potrącona wózkiem widłowym przez innego pracownika, który nie zachował dostatecznej ostrożności. W skutek zdarzenia doszło do urazu zmiażdżeniowego lewej stopy oraz złamania kości podudzia. Niestety po operacji poszkodowana borykała się z martwicą skóry oraz ubytkiem skóry, co doprowadziło do kolejnej operacji, jaką był przeszczep skóry. Klientka zaufała naszej Kancelarii i zleciła prowadzenie jej sprawy o odszkodowanie przeciwko pracodawcy holenderskiemu. Likwidacja szkody trwała 3 lata. W tym czasie uzyskaliśmy dla poszkodowanej 5 zaliczek a na koniec doszło do zawarcia ugody. Łączna kwota odszkodowania, którą wywalczyliśmy wyniosła 197 tysięcy euro”.

Zastanów się, czy warto zlecić prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.