Odszkodowanie za złamanie ręki w Holandii

Złamana ręka w Holandii – wypadek przy pracy

Opis przypadku

Pani Dorota pracowała w Holandii przy zbiorze owoców wiśni. Wykonywała pracę poruszając się na naczepie traktora. Co jakiś czas traktor stawał, zaś pracownicy z wysokości zbierali owoce, nie schodząc z naczepy. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Pani Dorota podeszła do końca naczepy i wychyliła się przytrzymując się burty naczepy. W tym momencie kierowca traktora rozpoczął dalszą jazdę, gwałtownie przyspieszając. Pani Dorota spadła z naczepy z wysokości 1,5 metra na grunt, doznając złamania kości ramienia.

Po wypadku pracownicy natychmiast zatrzymali traktor. Kierowca wysiadł i udzielił pomocy Pani Dorocie. Niezwłocznie na miejsce wypadku wezwany został inny pracownik, który zaopatrzył ranę i odwiózł Panią Dorotę do szpitala.

Na miejscu w szpitalu złamanie operowano, dokonując repozycji kości ramienia, zakładając następnie opatrunek gipsowy. Pani Dorota jeszcze jeden dzień przebywała w szpitalu. W trakcie jej pobytu w szpitalu holenderski pracodawca nie odwiedził Pani Doroty ani razu.

Po powrocie do zakwaterowania pracowników, Pani Dorota dowiedziała się od swojej przełożonej, koleżanki z Polski, że zostanie zwolniona ze względu na nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy. Faktycznie następnego dnia holenderski pracodawca wezwał poszkodowaną do siebie i ją zwolnił.

Pani Dorota kupiła bilet na autobus i wróciła do kraju, zostawiając sprawę bez konsultacji.

Podobny scenariusz wypadku przy pracy w Holandii z finałem w postaci złamania ręki, zwolnienia bez przyczyny oraz odesłania pracownika do domu ma miejsce bardzo często. W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest odpowiednie zachowanie się pracownika aby walczyć o należne prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Co robić po złamaniu ręki w Holandii?

Jeżeli do złamania kości ramienia dochodzi w czasie pracy – podobnie jak w opisanym wyżej przypadku – należy bezwzględnie uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Problem pojawia się w sytuacji, gdy pracodawca w Holandii odmawia jej lub pozostawia bez pomocy. W takiej sytuacji warto powołać się na prawa pracownicze, samodzielnie wezwać pogotowie lub poprosić o pomoc współpracowników. Samodzielne udanie się do szpitala nie jest dobrym wyjściem – poszkodowany może stracić dowody na to, iż do wypadku doszło w pracy przy zbiorze owoców (wypadek mógł mieć miejsce w czasie wolnym, skoro poszkodowany sam zjawił się w szpitalu).

Jak rozmawiać z pracodawcą w Holandii po wypadku?

Jeżeli wypadek spowodował aż tak poważne konsekwencje jak złamanie kości, należy zadbać o to aby został odnotowany u pracodawcy i zgłoszony do odpowiednich służb. W protokole wypadku powinien znaleźć się dokładny opis wypadku oraz wskazanie potencjalnych winnych zaniedbań i zaniechań, które doprowadziły do zdarzenia. Jeżeli przygotowany raport powypadkowy nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu, nie podaje danych świadków – poszkodowany nie powinien go podpisywać. Może to zamknąć drogę do odszkodowania za złamanie ręki w Holandii.

A co jeżeli pracodawca obwinia poszkodowanego?

Wówczas najlepiej skonsultować sprawę z prawnikiem aby skuteczniej walczyć o swoje prawa. Jeżeli pracodawca nie jest skłonny dojść do ugody z poszkodowanym pracownikiem, wówczas pomóc w sprawie mogą tylko profesjonalni pełnomocnicy.

Jak udowodnić złamanie ręki w pracy w Holandii?

Jeżeli poszkodowany wrócił po wypadku w Holandii bez dokumentów, warto próbować nawiązać kontakt ze współpracownikami, pozyskać od nich oświadczenia dotyczące przebiegu zdarzenia, upewnić się, że zapamiętali zdarzenie tak jak poszkodowana. Rzetelni i uczciwi świadkowie mogą zapewnić skuteczność procesu o odszkodowanie.
Jeżeli poszkodowany nie posiada dokumentacji medycznej warto o nią wystąpić do odpowiedniej placówki medycznej. W przypadku zlecenia sprawy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej lub prawnikowi, tego typu formalności zostaną załatwione za nas.

Czy pracodawca miał prawo zwolnić po wypadku?

Jeżeli kontrakt poszkodowanej nie dobiegał końca, zwolnienie przed terminem końca umowy nie mogło mieć miejsca. Pracodawca może dodatkowo odpowiadać za niesłuszne zwolnienie, a poszkodowana ma prawo do odszkodowania.

Jak wysokie odszkodowanie za złamanie ręki w Holandii?

Poszkodowany Klient eksperta prawnego Fundacji uzyskał aż 200 tys. euro odszkodowania za poniesione szkody materialne, fizyczne i psychiczne. Warto walczyć o należne nam prawa do świadczeń.

skontaktuj się z nami.

Więcej o wypadkach w Holandii dowiesz się na Odzyskaj.info.