Kategoria: Odszkodowania Cywilne

Artykuły poświęcone wypadkom i odszkodowaniom z polis OC oraz bezpośrednio z majątku sprawcy. Odszkodowania komunikacyjne, wypadki przy pracy, spory cywilne o zadośćuczynienia i renty. Odszkodowania za szkody na mieniu i szkody osobowe. Dowiesz się więcej o swoich prawach po wypadku.

Odszkodowanie za pozostawienie ciała obcego po operacji

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta Mimo wielu szczegółowych procedur obowiązujących przy zabiegach chirurgicznych, konieczności liczenia i katalogowania przyrządów, nadal bardzo często występują sytuacje, gdy po operacji w ciele pacjenta pozostaje opatrunek, gaza lub nawet część narzędzia chirurgicznego. W wyniku…

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

U poszkodowanego po wypadku mogą pojawić się zwiększone potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia mu opieki. Wydatki te zazwyczaj występują w dłuższej perspektywie czasu a ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku (przy pracy, w rolnictwie czy wypadku komunikacyjnego), powinien zwrócić wszelkie koszty leczenia…

Pogryzienie przez psa a ubezpieczenie OC rolnika

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów w dnia 20.06.2017r., w której stwierdził, że „przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016r.,…

Odszkodowania po wypadku motocyklowym

Sezon motocyklowy rozpoczyna się w kwietniu a kończy w październiku. W ciągu tych 7 miesięcy można zaobserwować wzmożoną ilość kolizji i wypadków z udziałem motocyklistów. Wbrew obiegowej opinii to nie motocykliści są głównymi sprawcami najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. To czy motocyklista…

Zadośćuczynienie za zerwane relacje z poszkodowanym

Od lat w branży ubezpieczeniowej i odszkodowawczej pojawiało się pytanie czy osoby najbliższe poszkodowanemu w wypadku drogowym (czy też poszkodowanego błędem medycznym), które w sposób bezpośredni nie są pokrzywdzonymi określonym zdarzeniem mogą liczyć na rekompensatę. Biorąc pod uwagę niewątpliwie krzywdę…

Odszkodowanie za spalenie domu

Najczęściej kupowanym ubezpieczeniem nieruchomości jest ubezpieczenie na wypadek pożaru (ogień jest jednym z największych i najczęstszym z zagrożeń). Niestety, często odszkodowanie nie zostaje wypłacane, dlatego też warto posiadać wiedzę jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru i mieć pewność, że roszczenie…

Przedawnienie roszczeń po wypadkach

Poszkodowany, który chce dochodzić roszczeń odszkodowawczych, musi zwrócić uwagę na jedną istotną okoliczność czyli bieg terminów przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.Skutki przedawnienia roszczeń po wypadku komunikacyjnym są takie same dla jakichkolwiek innych roszczeń (np. po wypadku przy pracy). Najogólniej mówiąc jeżeli nastąpi…

Ubytek wartości rynkowej pojazdu jako skutek przeprowadzenia naprawy uszkodzeń powstałych na skutek kolizji

Pojazdy samochodowe oferowane na rynku wtórnym podlegają obecnie dokładnej kontroli stanu technicznego, jaką wykonują potencjalni nabywcy szczególnie pod kątem przebytych w przeszłości napraw blacharsko-lakierniczych. Samochód będący w polu zainteresowania rozsądnie postępującego przyszłego właściciela, może zostać dokładnie sprawdzony za pomocą szerokiej…

Na co zwrócić uwagę w kosztorysie ubezpieczyciela?

Po wystąpieniu szkody na pojeździe zostaje wykonany kosztorys ubezpieczyciela ukazujący kwotę bezsporną odszkodowania. Wiele osób nie wie czy jest to kwota zaniżona i czy jest możliwość uzyskania dopłaty. Wtedy kontaktują się z niezależnymi rzeczoznawcami albo kancelarią odszkodowawczą w celu stwierdzenia…

Zaniżony kosztorys. Kiedy można uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Kierowcy posiadający samochód obowiązkowo opłacają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Myślimy że coroczne, coraz to wyższe składki zapewnią nam satysfakcjonujące odszkodowanie w momencie, kiedy dojdzie do szkody na naszym pojeździe. Niestety nie zdajemy sobie sprawy, że teoretycznie prosta procedura uzyskania pieniędzy…

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Wypadki, w których śmierć ponosi jeden lub dwójka rodziców małoletniego dziecka, zawsze budą duże emocje w lokalnej społeczności. Dziecko pozostające bez rodziców traci nie tylko najbliższe osoby ale także traci dom. Jego sytuacja finansowa staje się tragiczna. Warto w takich…

Odszkodowania za śmierć dziecka

Nie ma gorszej traumy dla rodzica niż śmierć własnego dziecka w wypadku drogowym lub innym zdarzeniu. W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest aby rodzic otrzymał odpowiednią pomoc psychologa lub psychiatry. Kiedy już uprawniony będzie gotowy powinien rozważyć walkę o należne…

Odszkodowania dla pasażera pojazdu

Wypadki komunikacyjne, objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC pojazdu (motocykla, samochodu, autobusu), niosą za sobą szkody nie tylko dla samych kierowców pojazdów, ale również dla ich pasażerów. Jakie uprawnienia ma pasażer, z jakich ubezpieczeń może zgłosić szkodę, kto za nią odpowiada? Na…

Odszkodowanie po wypadku przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się każdego roku. W ciągu 2017 r. szkód doznało przeszło 80 tys. osób. Na skutek zaniedbań pracownika, pracodawcy, wadliwości sprzętu czy nieprzestrzegania zasad bhp poszkodowani doznają trwałego inwalidztwa lub poważnych uszczerbków. W takiej sytuacji należy pamiętać,…

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

W obecnym stanie prawnym bliscy osób, którzy zginęli w wypadku nie z własnej winy, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie na podstawie dwóch podstaw prawnych. Obie uregulowane są w Kodeksie Cywilnym. Podstawą jest artykuł mówiący o naruszeniu dóbr osobistych – art.…

Auto zastępcze po kolizji lub wypadku

W kolizjach i wypadkach drogowych każdego roku uszkodzeniu ulegają samochody osobowe, dostawcze, TIRy. Poszkodowani właściciele i użytkownicy mają prawo do skorzystania z przysługującego im pojazdu zastępczego. Przyznanie pojazdu odbywa się odmiennie na zasadach ogólnych (OC pojazdu) i ubezpieczeniach dobrowolnych Auto…

Jak czytać kosztorys szkody na pojeździe?

Kosztorys rzeczoznawcy jest podstawowym dokumentem stwierdzającym rozmiar szkody w pojeździe oraz przewidującym koszty naprawy. W polskich realiach to najczęściej ubezpieczyciel wykonuje kosztorys rzeczoznawczy. W innych krajach europejskich, jak np. w Niemczech przyjęto, iż poszkodowany może wykonać również własny kosztorys w…

Odszkodowanie za szkodę całkowitą na pojeździe

W momencie kolizji lub wypadku, w którym uszkodzeniu ulega nasz pojazd, stajemy przed wyzwaniem walki o należne odszkodowanie. W polskich realiach kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli są znacznie zaniżane, a pozycje w kosztorysach niepełne. Jednak najczęstszym zabiegiem stosowanym przez ubezpieczycili, który…

Utrata wartości rynkowej pojazdu

Kolizja lub wypadek, który powoduje uszkodzenia w pojeździe powoduje znaczny uszczerbek na jego wartości. Najczęstsza forma naprawy pojazdu, metodą gospodarczą, najczęściej nie przywraca stanu pojazdu sprzed wypadku. Nie sprzyja temu również działalność ubezpieczycieli, którzy notorycznie zaniżają wysokość odszkodowań za szkody…

Odszkodowanie po wypadku. Komu przysługuje i za jakie szkody

PinterestPoradnik poszkodowanego Odszkodowanie po wypadku. Komu przysługuje i za jakie szkody Odszkodowanie uregulowane jest w Kodeksie Cywilnym w art. 361. Przewiduje on odszkodowanie od sprawcy szkody, jeżeli wynikła ona z jego działania lub zaniechania. Odszkodowanie może obejmować również utracone korzyści…