Odszkodowania za śmierć dziecka

Nie ma gorszej traumy dla rodzica niż śmierć własnego dziecka w wypadku drogowym lub innym zdarzeniu. W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest aby rodzic otrzymał odpowiednią pomoc psychologa lub psychiatry. Kiedy już uprawniony będzie gotowy powinien rozważyć walkę o należne odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli tylko wypadek był spowodowany winą osób trzecich.

Kiedy starać się o odszkodowanie po śmierci dziecka?

Należy pamiętać, iż roszczenia przysługują tym uprawnionym, którzy utrzymywali realne relacje ze zmarłym (można wystąpić o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby) czy też były (lub mogły być w przyszłości) wspierane finansowo prze zmarłego. A więc o zadośćuczynienie może ubiegać się nie tylko rodzic, ale też rodzeństwo czy dziadkowie, a przede wszystkim małżonek zmarłego. Pojęcie dziecka nie oznacza tu tylko i wyłącznie małoletniego, będącego pod opieką osoby dorosłej, ale ogólnie określa relacje w rodzinie.
Ponad kwestiami relacji pomiędzy zmarłym a uprawnionym do ubiegania się o odszkodowanie, ważne jest stwierdzenie winy/sprawstwa wypadku, który doprowadził do śmierci. Jeżeli zmarłe dziecko samo odpowiada za wypadek (np. prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie wypadku), odszkodowanie może się nie należeć. Warto jednak przeanalizować akta sprawy karnej czy dochodzenia policji aby ustalić fakty.

Zadośćuczynienie po śmierci dziecka

Zadośćuczynienie dochodzone na podstawie art. 446.§4. lub art. 24 § 1 kodeksu cywilnego, przysługuje rodzinie, która utrzymywała bliskie relacje ze zmarłym dzieckiem oraz doznała krzywdy z tytułu jego śmierci. Pojęcie krzywdy ma w tym przypadku bardzo szerokie znaczenie, chodzi tu bowiem o odczuwalne cierpienia psychiczne, załamania nerwowe, problemy adaptacyjne czy depresje jakich doznaje uprawniony na skutek nagłej straty. Wykazywanie dokumentacji medycznej z leczenia psychiatrycznego lub psychologicznego nie jest tu zawsze istotne, jednak może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia wysokości roszczenia.
Wysokość zadośćuczynienia po stracie dziecka

Jest ona zależna od wielu czynników. W sądzie mogą mieć na nią wpływ zeznania świadków czy samego powoda, ale także dokumentacja medyczna z leczenia, posiadanie innych dowodów wykazujących bliskość zmarłego i uprawnionego (np. pamiątek, zdjęć). Zasadniczo wysokość zadośćuczynienia po stracie dziecka waha się od 50 nawet do 150 tys. zł.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

Zgodnie z art. 446.§ 3. KC uprawniony może liczyć również na jednorazowe odszkodowanie (wartości ok 20-30 tys. zł) jeżeli zmarłe dziecko wspierało finansowo rodzica.

Jeżeli śmierć w wypadku poniosła osoba małoletnia, niepracująca, pozostająca na utrzymaniu rodziców, ciężkie jest wykazanie straty finansowej. W takim przypadku warto wskazać, iż zmarłe dziecko uzyskiwało dobre wyniki w szkole, było szkolone do wykonania określonego zawodu, a zatem na przyszłość wspierałoby zmarłych rodziców. Wykazanie szkody w przypadku osób pełnoletnich, pracujących, dzieci, które wspierały rodziców jest dużo łatwiejsze. Więcej dowiesz się w artykule o stosownym odszkodowaniu.

Renta alimentacyjna po śmierci dziecka

Jeżeli rodzic wykaże, iż dziecko wspierało ją finansowo, wówczas może ubiegać się również o rentę alimentacyjną. Wsparcie dziecka nie mogło być jednorazowe, musiało mieć charakter długotrwały. Przykładowo jeżeli dziecko zamieszkiwało wspólnie z rodzicami prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, dokładało się do opłat, czynszu, ogrzewania, wykonywało prace domowe, wówczas udowodnienie tego wsparcia może pozwolić na przyznanie renty.