Kategoria: Odszkodowania Cywilne

Artykuły poświęcone wypadkom i odszkodowaniom z polis OC oraz bezpośrednio z majątku sprawcy. Odszkodowania komunikacyjne, wypadki przy pracy, spory cywilne o zadośćuczynienia i renty. Odszkodowania za szkody na mieniu i szkody osobowe. Dowiesz się więcej o swoich prawach po wypadku.

Odszkodowanie z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Odszkodowanie z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – PBUK Wzrasta liczba Polaków wyjeżdżających własnym samochodem za granicę, tak samo jak wzrasta ilość samochodowych turystów z zagranicy. Jak i gdzie zgłosić szkodę jeżeli mieliśmy wypadek z pojazdem ubezpieczonym poza granicami Polski? Czym…

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Co zrobić jeżeli ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu? Czy poszkodowany ma możliwość uzyskania odszkodowania i kto je wypłaci? Czy brak sprawcy zdarzenia może utrudnić…

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie po wypadku w świetle prawa Zadośćuczynienie wprowadzone zostało do Kodeksu Cywilnego art. 445 §1., który przewiduje poszkodowanemu „odpowiednią sumę” za doznaną krzywdę. Jego zadaniem jest pokrycie moralnej, psychicznej i fizycznej krzywdy jaką doznał poszkodowany z winy osoby trzeciej. Kiedy…

Wypadek w pracy – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Wypadek w pracy – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu? Wypadki się zdarzają. Kto choć raz nie słyszał tego wyrażenia? Bywa, że nieszczęśliwemu zdarzeniu ulega się w pracy lub podczas wykonywania pracy. Warto w takiej sytuacji wiedzieć jakie świadczenia powypadkowe nam przysługują…

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jednym z podstawowych sporów prawnych, z którymi zmagają się osoby zgłaszające się do Fundacji LexHelper jest spór z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania. Jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani, możemy rozważyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wymaga to jednak od nas pewnego zaangażowania. W obecnych czasach…

Sprzedaż wierzytelności ze szkody na pojeździe

Z roku na rok na polskich drogach pojawia się coraz więcej samochodów. Negatywnym skutkiem tego zjawiska są coraz częstsze kolizje i wypadki drogowe. Każdy posiadacz samochodu opłaca obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Kierowcy mają nadzieję, że w razie uszkodzenia samochodu…

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Zasadą prawa cywilnego jest, że odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym poszkodowany ucierpiał. Zasada ta jednak nie zawsze może mieć zastosowanie, co dotyczy zwłaszcza sytuacji dzieci. Młody wiek dziecka sprawia, że często jego ocena zachowań i…

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Leczenie powypadkowe jest bardzo często procesem trwającym miesiące lub lata, a poszkodowani nawet po tym czasie mogą nie powrócić do zdrowia sprzed wypadku. Okoliczność długotrwałego leczenia nie tylko przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu poszkodowanego, ale również daje niepewność co do wyleczenia…

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej w wypadku (z winy osoby trzeciej) mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej i życiowej. Do roszczenia mają prawo osoby, które znajdowały…

Odszkodowanie za potknięcie lub poślizgnięcie na chodniku

Opis przypadku potknięcia W dniu 12 sierpnia 2012 roku idąc do pracy uległam potknięciu. Jego powodem była niewidoczna na skutek padającego deszczu dziura znajdująca się w chodniku. W wyniku upadku doznałam licznych obrażeń fizycznych – złamana noga, liczne sińce i…