Szkoda na pojeździe

Utrata wartości rynkowej pojazdu

Kolizja lub wypadek, który powoduje uszkodzenia w pojeździe powoduje znaczny uszczerbek na jego wartości. Najczęstsza forma naprawy pojazdu, metodą gospodarczą, najczęściej nie przywraca stanu pojazdu sprzed wypadku. Nie sprzyja temu również działalność ubezpieczycieli, którzy notorycznie zaniżają wysokość odszkodowań za szkody na pojazdach.

Prawa poszkodowanego właściciela pojazdu – OC

Właściciel pojazdu ma prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. W takim przypadku poszkodowany ma prawo żądać kwoty, która pokryje koszty naprawy pojazdu i przywrócenia go do stanu poprzedniego, przed wypadkiem, poprzez użycie właściwej technologii ale i części właściwych dla pojazdu, tej samej jakości co przed wypadkiem. Jak wspomniano wyżej rzadko dochodzi do takiej naprawy pojazdu, która by przywróciła stan sprzed wypadku, istnieje zatem uzasadniona podstawa do występowania o spadek wartości handlowej/rynkowej pojazdu.

Poszkodowany likwiduje szkodę z polisy AC?

Polisa Auto Casco jest umową dobrowolną, co oznacza, że nie musi uwzględniać roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego jak to ma miejsce w przypadku likwidowania szkody z OC. Jeżeli polisa AC przewiduje możliwość występowania o ubytek wartości pojazdu – poszkodowany może zgłosić takie roszczenie do ubezpieczyciela.

Podstawa prawna roszczeń o spadek wartości rynkowej pojazdu

Uchwała Sądu Najwyższego z 2011 r. umożliwia poszkodowanym występowanie o roszczenie, jeżeli tylko w świetle istniejących dowodów wykazać można realny spadek wartości pojazdu. Podobne stanowisko wykazała Komisja Nadzoru Finansowego, wskazując iż ubezpieczyciele powinni oceniać tego typu roszczenia. Poszkodowanymnie będzie miał podstawy do roszczenia o spadek wartości rynkowej pojazdu, gdy została wykazana szkoda całkowita, a zatem brak ekonomiczności naprawy pojazdu.

Kiedy występować o spadek wartości pojazdu?

Roszczenie będzie przysługiwać szczególnie właścicielom nowych pojazdów. W takim przypadku wykazanie straty jest dużo łatwiejsze niż w przypadku “wiekowych” pojazdów, które mogą również tracić na wartości, jednak są to kwoty minimalne. Największy ubytek występuje w samochodach do 5 lat od daty produkcji.

Jak wyliczyć wartość spadku wartości rynkowej pojazdu?

Najlepiej zlecić wykonanie takiego obliczenia specjaliście – rzeczoznawcy majątkowego, samochodowego. Wykonanie takiej kalkulacji wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, nie wspominając o programach eksperckich. Koszt ekspertyzy może wynieść ok kilkuset złotych. Ubieganie się o spadek wartości pojazdu będzie miało jeszcze większe uzasadnienie w przypadku gdy do naprawy pojazdu doszło przy użyciu części zamiennych gorszej jakości i gorszej technologii.