Szkoda na pojeździe

Auto zastępcze po kolizji lub wypadku

W kolizjach i wypadkach drogowych każdego roku uszkodzeniu ulegają samochody osobowe, dostawcze, TIRy. Poszkodowani właściciele i użytkownicy mają prawo do skorzystania z przysługującego im pojazdu zastępczego. Przyznanie pojazdu odbywa się odmiennie na zasadach ogólnych (OC pojazdu) i ubezpieczeniach dobrowolnych Auto Casco. W niniejszym artykule przedstawimy najczęstsze problemy poszkodowanych związane z wynajęciem pojazdu zastępczego.

Pojazd zastępczy z ubezpieczenia OC – komu przysługuje?

Kierowca poszkodowany w kolizji może skorzystać z bezpłatnego pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Pojazd taki jest przyznawany na podstawie przepisów ogólnych, zatem jakiekolwiek próby reglamentowania zasad przyznawania (np. tylko dla firm, osób dojeżdżających do pracy) pojazdu przez ubezpieczyciela nie ma podstaw prawnych. Zgodnie z kodeksem cywilnym auto zastępcze przysługuje każdemu poszkodowanemu. Samochód powinien co do zasady odpowiadać standardowi pojazdu uszkodzonego.

Auto zastępcze z AC

Ubezpieczenie AC odmiennie reguluje zasady przyznania pojazdu zastępczego. Zasady przyznania pojazdu określa w takim przypadku określają warunki ubezpieczenia, które klient powinien respektować. Jeżeli zatem umowa ubezpieczenia określa, iż pojazd zastępczy zostanie udostępniony na okres 7 dni, poszkodowany nie ma możliwości uzyskania go na dłużej.

Czy poszkodowany może skorzystać z pojazdu zastępczego udostępnionego przez warsztat?

Oczywiście tak. Poszkodowany w takiej sytuacji dysponuje wolnym wyborem. Wypożyczając pojazd od warsztatu powinien jednak zwrócić uwagę na cenę najmu, ponieważ zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany nie może zwiększać rozmiaru szkody, zatem jeżeli cena pojazdu będzie wyższa od tej oferowanej przez ubezpieczyciela, ten może wypłacić niższy zwrot za najem. Niemniej jednak obniżenie odszkodowania za najem pojazdu zastępczego nie będzie dotyczył bezpośrednio poszkodowanego. Rynek pojazdów zastępczych opiera się bowiem na cesji roszczenia, zatem odpowiedzialność za brak wypłaty odszkodowania przechodzi na samego wynajmującego.

Na ile dni przysługuje pojazd zastępczy z OC?

Zgodnie z przyjętymi zasadami, ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie za najem pojazdu najczęściej za „okres technologicznej naprawy”. W praktyce oznacza to „przycięcie” wysokości świadczenia w czasie. Ubezpieczyciel pokrywa wówczas np. 7 czy 14 dni. Jest to praktyka niewłaściwa, ponieważ w czasie naprawy nie jest uwzględniony czas niezbędny na zamówienie i dostarczenie części.

Czy warto przyjąć pojazd zastępczy od ubezpieczyciela sprawcy?

Najczęściej tak, ponieważ ubezpieczyciel w większości przypadków stosuje niższe ceny niż rynek, ograniczając w ten sposób szkody własne i poszkodowanego. Należy jednak upewnić się czy wypożyczenie pojazdu od ubezpieczyciela nie będzie wiązać się dodatkowo z kosztami, np. ubezpieczenia. Takie dodatkowe ubezpieczenie może powodować znaczny wzrost ceny najmu, co spowoduje, że nie będzie ono korzystne. Ubezpieczyciele często również odbierają pojazd zastępczy od poszkodowanego przed terminem wydania naprawianego pojazdu, pozostawiając poszkodowanego bez środka lokomocji.

Pojazd zastępczy tylko przy szkodzie częściowej

Poszkodowany ma prawo do pojazdu zastępczego tylko w przypadku gdy szkody na pojeździe nie przewyższają wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku. Jeżeli doszło do szkody całkowitej, poszkodowany pojazdu zastępczego może nie otrzymać.