Wypadek przy pracy w Irlandii

Osoby będące poszkodowanymi w wyniku wypadków odniesionych w miejscu pracy powinny w pierwszej kolejności wiedzieć, że w Irlandii dochodzi się odszkodowania od pracodawcy, jeżeli może mu być przypisana odpowiedzialność za dane zdarzenie. Wypadek przy pracy w Irlandii nie powoduje nabycia praw do otrzymania odszkodowania z Social Welfare (odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). ZUS w Polsce wypłaca w takich sytuacjach odszkodowanie będące ryczałtową sumą – iloczynem stawki bazowej i określonego przez lekarza-orzecznika stopnia procentowego uszczerbku na zdrowiu).

Czy pracodawca może zwolnić pracownika po wypadku?

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który ubiega się o odszkodowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja wystąpi, pracownik może domagać się w związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Powoduje to jednak powstanie odrębnej sprawy.

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Osoba poszkodowana w wypadku przy pracy powinna bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić fakt zaistnienia wypadku swojemu pracodawcy poprzez poinformowanie przełożonego. W sytuacjach wystąpienia poważnych wypadków, w tym takich w których bardzo pomocne może okazać się dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, warto jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem, który takie oględziny miejsca zdarzenia zorganizuje.
Pracownik powinien wstrzymać się z akceptacją jakiejkolwiek oferty pracodawcy lub jego reprezentanta, nie podpisywać żadnych oświadczeń bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem.
W sprawach wypadków przy pracy, to na pracodawcy spoczywa ostatecznie obowiązek wykazania, że zostały podjęte wszelkie czynności, praktycznie i rozsądnie oceniając sytuację wymagane, aby zapobiec wystąpieniu takiego wypadku. Wspomniane rozsądne kroki mogą dotyczyć:
– zatrudniania pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami,
– szkolenia pracowników,
– odpowiedniego nadzoru,
– zapewnienia bezpiecznych urządzeń,
– zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy,
– zapewnienia obuwia i odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej,
– eliminowania ryzyk, które wcześniej doprowadziły do wypadku,
– przestrzegania przepisów dotyczących maksymalnych obciążeń, czasu pracy – wymiaru dobowego oraz tygodniowego itd.

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy obejmują następujące elementy:

– zwrot utraconych zarobków (wypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia, w trakcie naszego zwolnienia w związku z wypadkiem może być elementem minimalizowania przez niego przyszłej kwoty odszkodowania; nie jest to jednak często wyraz tylko dobrej woli mający nas zachęcić do niezgłaszania faktu wystąpienia wypadku o domagania się odszkodowania);
– zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, kosztów podróży, zwrot kosztów zakupu lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego;
– ogólna suma odszkodowania za ból i cierpienie powstałe w wyniku wypadku i doznanych obrażeń.

Jeżeli chcesz skonsultować swój przypadek, napisz do nas.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.