Poradnik poszkodowanego Szkody majątkowe

Odszkodowanie za spalenie domu

Najczęściej kupowanym ubezpieczeniem nieruchomości jest ubezpieczenie na wypadek pożaru (ogień jest jednym z największych i najczęstszym z zagrożeń). Niestety, często odszkodowanie nie zostaje wypłacane, dlatego też warto posiadać wiedzę jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru i mieć pewność, że roszczenie zostanie wypłacone.

Zakres ubezpieczenia a odszkodowanie

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości chroni przede wszystkim samą konstrukcję budynku i jego elementy stałe (drzwi, okna). Warto objąć ochroną ubezpieczeniową również ruchomości domowe (np. meble, sprzęt RTV i AGD, elementy dekoracyjne, dokumenty), czyli to co stanowi własność ubezpieczonego i znajduje się w domu czy mieszkaniu. Ubezpieczyć można również obiekty przynależące do nieruchomości (np. garaż, piwnicę, budynek gospodarczy, panele słoneczne czy antenę telewizyjną). Niestety cena takiego ubezpieczenia rośnie wraz z zakresem ochrony.

Brak wypłaty odszkodowania za spalenie

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jeśli przyczyna pożaru nie została uwzględniona w polisie oraz ogólnych warunkach umowy (OWU). Innym powodem może być niewypełnienie przez właściciela nieruchomości nałożonych na niego obowiązków dokonywania kontroli technicznych, np. przeglądu instalacji elektrycznych, czy kontroli kominiarskiej przewodów kominowych (od 7.07.1994 r., zgodnie z prawem budowlanym właściciel nieruchomości ma obowiązek raz w roku zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych).

Zgłoszenie szkody na nieruchomości

Pogorzelec zgłaszając szkodę powinien kierować się warunkami polisy ubezpieczeniowej i jej załączników w tym OWU. W dokumentach tych poszkodowany znajdzie informacje o metodach zgłaszania szody (telefonicznie, osobiście w placówce czy przez internet) oraz czas w jakim od zdarzenia powinno to zostać zrobione, plus dane jakie zgłoszenie powinno zawierać.

Do likwidacji szkody wyrządzonej pożarem z reguły niezbędne są takie dokumenty jak:
• protokół Straży Pożarnej (w razie interwencji);
• wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów (zdjęcia o ile jest taka możliwość);
• faktury zakupu zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów (jeżeli poszkodowany nie podsiada fv i rachunków bo uległy spaleniu lub po prostu nie był w ich posiadaniu, to warto wyszukać np. za pomocą internetu ceny zniszczonych rzeczy wraz z ich zdjęciami poglądowymi);
• zdjęcia pogorzeliska;
• rachunki za naprawę, faktury zakupu materiałów lub kosztorys naprawy;
• rachunek strat + koszt związany z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztami uprzątnięcia pozostałości po pożarze;
• protokół zniszczenia (likwidacji) mienia uszkodzonego w 100%;
• dane sprawcy szkody (ewentualnie również jego ubezpieczyciela);
• oświadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia u innego ubezpieczyciela.

Likwidacja szkody na nieruchomości

Art. 16 ust. 1-2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 817 kodeksu cywilnego (kc) wskazują terminy rozpoczęcia i zakończenia procesu likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania. Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe powinno w ciągu 7 dni podjąć działania mające na celu ustalenie przyczyny szkody i zakresu odpowiedzialności oraz określenie wysokości odszkodowania. W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody ubezpieczyciel powinien wydać decyzję i wypłacić odszkodowanie. Jeżeli nie jest to możliwe powinien poinformować ubezpieczonego co jest tego powodem oraz jak wygląda dalsza procedura. Jeżeli pogorzelec nie zgadza się z wydaną decyzją ma prawo do złożenia odwołania (reklamacji). Ostatecznie może wystąpić z pozwem przeciwko ubezpieczycielowi.

Wysokość odszkodowania za spalenie

Kwota odszkodowania zależy przede wszystkim od wariantu wykupionego ubezpieczenia oraz sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia: według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa to kwota, która pozwala w miejsce mienia utraconego nabyć nowe mienie o podobnych parametrach. Natomiast wartość rzeczywista to wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia (amortyzacji) ustalony na podstawie oględzin bądź wieku mienia ruchomego lub nieruchomości.

Jeżeli Twoje mienie uległo uszkodzeniu i chcesz bezpłatnie skonsultować swoje prawa skontaktuj się z ekspertem Fundacji.