Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy przy szkodzie całkowitej na pojeździe

Występowanie szkód na pojeździe na polskich drogach jest bardzo powszechne. Wiele z nich to tak zwane szkody całkowite. Występuje ona wtedy, gdy koszt ewentualnej naprawy przekraczałby wartość pojazdu przed szkodą. Ubezpieczyciele są nieprzejednani i najczęściej zaniżają odszkodowania, więc poszkodowani muszą walczyć o pieniądze, które w połączeniu z kwotą ze sprzedaży pojazdu pozwoliłyby na zakup samochodu o podobnych parametrach. Oczywiście można zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi, radcy prawnemu lub kancelarii odszkodowawczej, ale możemy też powalczyć sami. Pierwszym krokiem będzie wystosowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Oczywiście trzeba będzie poświęcić trochę czasu. Jednakże plus jest taki, że ewentualną dopłatą nie będzie się trzeba z nikim dzielić. A więc jak napisać odwołanie poprawnie i merytorycznie, aby mieć jak największą szanse na powodzenie? Wiedza to potęga, więc wyjaśnimy na czym polega szkoda całkowita, kiedy możemy podejrzewać, że odszkodowanie zostało zaniżone oraz jak przygotować odwołanie, aby ubezpieczyciel potraktował nas poważnie.

Uzyskanie decyzji o wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą

Tak jak w przypadku każdej kolizji po zdarzeniu powinniśmy od sprawcy pozyskać oświadczenie. Trzeba zwrócić się do ubezpieczyciela aby szkodę na pojeździe zgłosić. Okres przedawnienia w Polsce wynosi 3 lata, więc mamy tyle czasu na poinformowanie ubezpieczyciela, ale im szybciej to zrobimy, tym lepiej. W ciągu kilku dni od zgłoszenia do poszkodowanego przyjeżdża rzeczoznawca, który wykonuje oględziny na podstawie których w jednym z systemów eksperckich zostaje wykonany kosztorys naprawy pojazdu. Jeżeli występuje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody całkowitej, zostaje wykonana również wycena wartości pojazdu i wraku. Czasami ubezpieczyciele wystawiają wrak na aukcji internetowej. Po stwierdzeniu, że koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu przed szkodą okazuje się, że naprawa samochodu byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Wtedy też odszkodowanie będzie wypłacone zgodnie z rozliczeniem szkody całkowitej. Odszkodowanie jest różnicą między wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku.

Dowiedź się więcej o wynajęciu pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej.

Przykład wyliczenia szkody całkowitej

Wartość pojazdu przed szkodą to 20.000 zł. Koszt naprawy pojazdu przywracającej stan pojazdu sprzed szkody to 26.000 zł. Wartość wraku ustalona na aukcji internetowej to 6.000 zł

Jak widać koszt naprawy samochodu przekroczyłby wartość pojazdu o 6.000 zł, więc naprawa byłaby nieekonomiczna. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie obliczenia szkody całkowitej: 20.000 zł – 6.000 zł = 14.000 zł

Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci nam kwotę 14.000 zł a sprzedając wrak uzyskamy kolejne 6.000, razem więc otrzymamy kwotę równą wartości samochodu przed szkodą, która powinna nam pozwolić na zakup samochodu o podobnych parametrach do tego uszkodzonego.

Zaniżona kwota odszkodowania za szkodę całkowitą na pojeździe

Od momentu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu odszkodowania (lub odmowie). W wyjątkowych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do 90 dni, ale tylko wtedy, gdy wydanie decyzji byłoby niemożliwe w ustawowym czasie. Przykładem może być brak dokumentów pozwalających na podjęcie decyzji (oświadczenie sprawcy, notatka policyjna). Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić nam wszystkie dokumenty dotyczące przyznanej szkody na pojeździe, czyli:

 • decyzja ubezpieczyciela wraz z wyliczeniem szkody całkowitej,
 • kosztorys naprawy pojazdu,
 • wycena wartości pojazdu przed szkodą
 • wycena wartości pojazdu uszkodzonego – wraku (chyba że samochód został wystawiony na aukcji internetowej – wtedy taka informacja powinna być zawarta w decyzji ubezpieczyciela).

Jak ubezpieczyciele zaniżają szkodę całkowitą?

Po ich otrzymaniu powinniśmy dobrze przeanalizować dokumenty. Jeśli wydaje nam się, że odszkodowanie zostało zaniżone, należy skonsultować sprawę z niezależnym rzeczoznawcą lub zaprzyjaźnionym mechanikiem. Ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie za szkodę całkowitą na dwa sposoby:

 • Zaniżenie wartości pojazdu przed szkodą poprzez zastosowanie zbyt dużej ilości ujemnych korekt obniżających wartość pojazdu (liczba właścicieli, wcześniejsze szkody, duży przebieg pojazdu, sytuacja rynkowa). Również poprzez pominięcie korekt dodatnich podnoszących wartość samochodu (dbałość o stan pojazdu, stan ogumienia, wyposażenie dodatkowe), lub zastosowanie obu rodzajów korekt w nieodpowiedniej wielkości.
 • Zawyżenie wartości wraku – nie ma tego problemu, gdy samochód zostaje wystawiony na aukcji ubezpieczyciela. Wtedy jakaś osoba lub firma taką kwotę zaproponowała i mamy możliwość sprzedaży uszkodzonego pojazdu za daną kwotę. Niestety problem występuje, gdy wartość wraku jest wyliczona w systemie eksperckim. Bardzo często jest to cena, której większości poszkodowanych nie uda się uzyskać przy sprzedaży. Jeżeli sprzedamy pojazd za kwotę niższą, powinniśmy przedstawić ubezpieczycielowi umowę sprzedaży i żądać zwrotu niedopłaconej kwoty.

Odwołanie od decyzji o wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą na pojeździe

Pierwszym krokiem do wystosowania odwołania jest przygotowanie merytoryczne i dowodowe. Możemy zlecić niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie opinii, która wskaże jasno, czy ubezpieczyciel zaniżył wartość pojazdu przed szkodą. Trzeba się jednak liczyć z poniesieniem kosztu około kilkuset złotych za taką usługę. Warto również poszukać na aukcjach internetowych pojazdów o podobnych parametrach co nasz uszkodzony i sprawdzić, czy udałoby nam się kupić pojazd podobny za otrzymaną kwotę. Pamiętajmy jednak, że ceny na aukcjach nie są realnymi wartościami pojazdów, a jedynie kwotą, którą ktoś chce otrzymać. Często jest to też kwota do negocjacji.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy jest pismem urzędowym, dlatego powinno być merytoryczne i pozbawione sformułowań potocznych czy zdań nadmiernie emocjonalnych. Na wstępie pisma należy podać informacje dotyczące zdarzenia i szkody:

 • miejscowość i datę sporządzenia odwołania – w prawym górnym rogu,
 • nazwę i adres ubezpieczyciela odpowiedzialnego za szkodę – poniżej miejscowości,
 • swoje dane osobowe, dane samochodu uszkodzonego – po lewej stronie pisma,
 • dane szkody, czyli numer i datę jej powstania – poniżej danych osobowych,
 • wpisujemy nazwę pisma: ODWOŁANIE – najlepiej jest wyśrodkować.

Treść odwołania

Na początku należy przybliżyć ubezpieczycielowi jakiego zdarzenia dotyczy nasze pismo oraz od jakiej decyzji się odwołujemy. Warto krótko opisać zdarzenie i proces likwidacji szkody. Pamiętajmy o wskazaniu dat i kwot. Następnie opisujemy z którymi punktami decyzji ubezpieczyciela się nie zgadzamy i dlaczego. W tym miejscu opisujemy wszystkie posiadane przez nas dowody takie jak opinia niezależnego rzeczoznawcy czy informacje pozyskane z aukcji internetowych. Dokumenty te dołączamy do odwołania. W kolejnej części należy jasno i przejrzyście wskazać, o jaką kwotę zostało zaniżone odszkodowanie, a więc jakiej kwoty żądamy. Prosimy o wykonanie przelewu na wskazane konto bankowe w przeciągu np. 7 dni od momentu otrzymania pisma. W dobrym tonie jest również zaproponować ugodowe zakończenie sporu. Na koniec oczywiście należy dokument własnoręcznie podpisać i wysłać na adres ubezpieczyciela.

Jakie działania podjąć po odwołaniu?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na odpowiedź od momentu otrzymania odwołania. Jeśli ubezpieczyciel zgodzi się na zaproponowaną kwotę, to można zawrzeć ugodę. Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą w uzyskaniu dopłaty do zaniżonego odszkodowania.

Pamiętajmy też, że odwołanie nie jest naszą ostatnią możliwością. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi dopłaty i nie będzie zainteresowany zawarciem ugody, to zawsze mamy inne opcje. Możemy szkodę sprzedać kancelarii odszkodowawczej lub zlecić prowadzenie sprawy w sądzie adwokatowi lub radcy prawnemu.