Czym różni się odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na pojeździe od kwoty za sprzedaż wierzytelności?

Osoby, których samochód został uszkodzony z winny innego kierowcy w kolizji lub wypadku drogowym często nie zdają sobie do końca sprawy z różnicy między odszkodowaniem od ubezpieczyciela a kwotą za sprzedaż wierzytelności. Uzyskanie dopłaty od kancelarii odszkodowawczej jest często bardzo korzystną opcją dla poszkodowanych, ale nie można mylić tej kwoty z odszkodowaniem, bo nim nie jest. Brak wiedzy w tym temacie może doprowadzić do pewnych nieprzyjemności. Kancelarie Odszkodowawcze informują swoich klientów o podstawowych zasadach sprzedaży szkody, ale nie są w stanie opisać każdej możliwej sytuacji i wytłumaczyć klientowi wszystkiego bo zajęłoby to pół dnia. W myśl, że nieznajomość prawa szkodzi, poszkodowany przed sprzedażą szkody powinien zapoznać się z tematem, aby potem nie mieć pretensji do firmy, że np. nie poinformowali o możliwości wezwania na świadka do Sądu przez ubezpieczyciela.

Jak wygląda uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na pojeździe?

Po szkodzie na pojeździe na podstawie oględzin rzeczoznawcy lub zdjęć (uproszczona likwidacja szkody) zostaje wykonany kosztorys. Ubezpieczyciel stwierdza szkodę częściową lub całkowitą. Poszkodowany ma możliwość rozliczenia szkody gotówkowo, czyli przyjąć kwotę bezsporną lub bezgotówkowo, czyli przedstawić ubezpieczycielowi fakturę za naprawę do pokrycia. Otrzymane odszkodowanie w formie kwoty bezspornej wiążę się z tym, że często jest to kwota zaniżona, niepozwalająca na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody, dlatego wiele osób decyduje się na sprzedaż szkody. Termin przedawnienia sprawy wynosi 3 lata od momentu zdarzenia albo od wydania decyzji, więc jeśli wcześniej nie wiedzieliśmy o takiej możliwości, to do sprawy możemy wrócić nawet po prawie 3 latach od chwili wystąpienia zdarzenia.

Będąc właścicielem szkody poszkodowany jest informowany przez ubezpieczyciela o podjętych działaniach, są mu przedstawione dokumenty szkody i decyzje. Poszkodowany ma prawo uzyskiwać informację od likwidatora na każdym etapie likwidacji szkody. Co bardzo ważne, otrzymując odszkodowanie (otrzymane po zgłoszeniu, po reklamacji, czy na etapie sądowym) poszkodowany nie ma obowiązku odprowadzać od tej kwoty podatku dochodowego. Pieniądze od ubezpieczyciela są rekompensatą za poniesioną szkodę i nie są traktowane jako dodatkowy dochód. Jeżeli właściciel uszkodzonego samochodu zdecyduje się na wykonanie niezależnej opinii biegłego rzeczoznawcy i uda się na drogę sądową, to musi się liczyć z pokryciem kosztów sądowych biorąc pod uwagę ryzyko przegrania sprawy. W razie wygranej podatek dochodowy musi zostać odprowadzony jedynie od zasądzonych odsetek za opóźnienie w wypłacie.

Sprzedaż szkody na pojeździe kancelarii odszkodowawczej

Bardzo wiele odszkodowań za szkody na pojeździe zostaje zaniżonych przez ubezpieczyciela, więc warto chociażby dla czystej ciekawości wysłać dokumenty szkody do oceny kancelarii odszkodowawczej i zobaczyć, jaką kwotę możemy dodatkowo uzyskać. Jeżeli oferta będzie dla nas satysfakcjonująca, możemy zawrzeć z firmą umowę cesji wierzytelności i uzyskać dodatkowe pieniądze. Wiele kancelarii załatwia takie sprawy telefonicznie i korespondencyjnie, tak więc jako konsument mamy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia. W innym wypadku możemy zerwać umowę, ale trzeba się liczyć ze zwrotem wypłaconej kwoty a także z pokryciem kosztów, które kancelaria odszkodowawcza zdążyła ponieść w sprawie. Tak więc jak w każdym innym przypadku zalecam ostrożność i świadome podjęcie decyzji. Otrzymaną umowę cesji powinniśmy dokładnie przeczytać, zapoznać się z zapisami umowy i w razie niejasności dopytać o nie przed złożeniem podpisu. Nie podpisujmy niczego, czego nie przeczytaliśmy, ani niczego co nie jest prawdą (oświadczenia itp.). Szkodę można sprzedać tylko jednemu podmiotowi, bo zawarcie umowy cesji z kilkoma firmami jest przestępstwem i jest traktowane jako wyłudzenie i bezpodstawne wzbogacenie się.

Możliwe konsekwencje sprzedaży szkody na pojeździe

Niestety nie zawsze fakt sprzedaży szkody oznacza, że dla poszkodowanego sprawa jest całkowicie zamknięta. Może się zdarzyć, że będzie angażowany w sprawę:

  • Przed sprzedażą szkody kancelarii odszkodowawczej zastanówmy się najpierw, czy wierzytelność nam przysługuje i czy czujemy się poszkodowani. Odszkodowanie powinno zrekompensować doznaną szkodę a nie doprowadzić do wzbogacenia bo może się to obrócić przeciwko nam na drodze sądowej. Po sprzedaży szkody kancelaria odszkodowawcza nie ma obowiązku informować właściciela samochodu o przebiegu sprawy ani przekazywać dokumentów do wglądu. Nie można również liczyć na dopłatę po pozytywnie zakończonej sprawie sadowej. Kolejną ważną informacją jest fakt, że kwota za sprzedaż wierzytelności nie jest odszkodowaniem, więc trzeba od niej odprowadzić podatek dochodowy (18%).
  • Na etapie sądowym biegły sądowy mający wykonać opinię w sprawie może poprosić o udostępnienie samochodu do oględzin. Dla bezpieczeństwa sprawy lepiej jest się na to zgodzić. Brak zgody i negatywna opinia biegłego może niestety przyczynić się do przegrania sprawy.
  • Strona przeciwna (ubezpieczyciel) lub Sąd mogą chcieć uzyskać jakieś dodatkowe informacje, których obecny właściciel szkody nie będzie posiadał. Może się więc okazać, że kancelaria odszkodowawcza będzie chciała telefonicznie zadać kilka pytań.
  • Większość firm odszkodowawczych nie wzywa poszkodowanych na świadków na etapie sądowym, ale niestety czasami zdarza się, że ubezpieczyciel chce przesłuchać właściciela samochodu na temat naprawy samochodu. Jeżeli Sąd się do tego przychyli, to może wysłać do poszkodowanego wezwanie do stawiennictwa na rozprawie. Bezpodstawny brak stawienia się może skutkować karą grzywny, dlatego lepiej się stawić. Można w Sądzie złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdów i utracone dochody, jeżeli takie wystąpią i będą się wiązały z koniecznością stawienia się na rozprawie.

Artykuł eksperta Odzyskaj.info – więcej: https://odzyskaj.info/odszkodowania/cesja-szkod-na-pojazdach/