Samochód zastępczy z OC sprawcy – najważniejsze informacje w pigułce

Większość osób posiadających samochód korzysta z niego codziennie. Ułatwia nam życie i dzięki niemu oszczędzamy czas. Dojazd do pracy, szkoły, lekarza, na zakupy czy zawiezienie dzieci do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne to codzienność kierowców w dzisiejszych czasach. Brak samochodu na kilka tygodni czy nawet kilka dni mógłby się okazać bardzo kłopotliwy. Biorąc udział w kolizji lub wypadku komunikacyjnym z winny innego kierowcy bardzo często mamy do czynienia z uszkodzeniem samochodu. Jako osoba poszkodowana mamy możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego na czas, kiedy pojazd jest niezdatny do użytkowania. Jednakże temat ten jest zawiły i nie zawsze można uzyskać pełen zwrot kosztów za wynajęcie samochodu. Zdarza się też, że takie odszkodowanie się nie należy. Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwości otrzymania rekompensaty za wynajęcie pojazdu zastępczego, aby nie mieć później problemów z uzyskaniem odszkodowania.

W jakich sytuacjach poszkodowanemu należy się pojazd zastępczy?

Korzystanie z samochodu jest obecnie standardem, więc jeśli jesteśmy go pozbawieni z winy innego kierowcy, to mamy możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego. Należy poinformować ubezpieczyciela o chęci skorzystania z tego przywileju przy zgłoszeniu szkody na pojeździe. Ubezpieczyciel może żądać oświadczenia dotyczącego informacji do jakich celów samochód jest nam na co dzień niezbędny. Ubezpieczyciel może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania z tego tytułu tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze gdy poszkodowany posiada inny samochód, który może wykorzystać oraz po drugie, gdy zdecyduje się on na zawarcie z ubezpieczycielem ugody zrzekając się tym samym wszelkich roszczeń dotyczących pojazdu zastępczego.

Jaki samochód można wynająć?

Ubezpieczyciel w ramach pokrycia kosztów wynajęcia samochodu zastępczego pokryje koszt wynajęcia samochodu o tej samej klasie lub niższej. Nie możemy wynająć samochodu dużo wyższej klasy i liczyć na pełne pokrycie kosztów. Z drugiej strony jednak nie musimy się godzić na naciski ubezpieczyciela dotyczące wynajęcia pojazdu klasy niższej. Jako poszkodowany mamy prawo żądać pokrycia kosztów wynajęcia auta o tej samej klasie.

Czy ubezpieczyciel może całkowicie odmówić rekompensaty za wynajęcie pojazdu zastępczego?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia faktury za wynajem pojazdu jeśli osoba poszkodowana posiada drugi samochód, który nie jest stale wykorzystywany przez innego członka rodziny i który na czas naprawy mógłby go zastąpić. Wtedy ubezpieczyciel mógłby stwierdzić, że poszkodowany bezpodstawnie doprowadza do zwiększenia rozmiaru szkody. Jednakże jeśli nie posiadamy innego samochodu, który moglibyśmy wykorzystać, to ubezpieczyciel nie ma prawa nam narzucić korzystania z roweru czy komunikacji miejskiej.

Czy trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające wynajem pojazdu?

Zwrot kosztów za pojazd zastępczy można otrzymać tylko wtedy, gdy faktycznie go wynajmiemy, poniesiemy z tym związany koszt i przedstawimy fakturę. Jeżeli koszty nie zostaną poniesione bo poszkodowany nie zdecydował się na wynajem, to nie ma możliwości uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Zdarza się jednak, że w ramach ugody można się dogadać z ubezpieczycielem na wypłatę danej kwoty w zamian za zobowiązanie, że rezygnujemy z wynajęcia samochodu zastępczego.

Kto płaci za pojazd zastępczy: poszkodowany czy ubezpieczyciel?

Można załatwić sprawę na dwa sposoby. Poszkodowany może sam pokryć fakturę za wynajem pojazdu zastępczego i przedstawić ten dokument ubezpieczycielowi w celu zwrócenia kosztów, ale istnieje wtedy ryzyko, że nie pokryje on pełnych kosztów uznając, że zawyżyliśmy bezpodstawnie ilość dni wynajmu. Można również skorzystać z firmy proponowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i załatwić sprawę bezgotówkowo (ubezpieczyciel sam opłaci fakturę). Jest to wygodne, bo poszkodowany nie musi korzystać ze swoich pieniędzy, ale istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel przedwcześnie odbierze nam samochód zastępczy twierdząc że możliwość jego wynajmu się skończyła.

Trzeba skorzystać w firmy poleconej przez ubezpieczyciela czy można samemu wybrać wypożyczalnię?

Możemy zdecydować, czy wolimy skorzystać z usług firmy partnerskiej ubezpieczyciela, czy sami wolimy wybrać usługodawcę. Podczas zgłoszenia szkody związanej z uszkodzeniem pojazdu należy poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, że chcemy skorzystać z możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego. Wtedy zostaną nam zaproponowane firmy z których usług możemy, ale nie musimy skorzystać. Skorzystanie z takiej firmy jest często wygodniejsze dla poszkodowanego, bo szkoda jest likwidowana bezgotówkowo. Wtedy też ubezpieczyciel pokrywa całość faktury. Natomiast jeśli sami wybierzemy firmę, ubezpieczyciel może twierdzić że zawyżono koszty lub ilość dni wynajmu i poszkodowany może mieć problemy z odzyskaniem pełnej kwoty.

Jakie przepisy prawa mówią o roszczeniu za pojazd zastępczy z OC sprawcy?

Temat odszkodowań jest regulowany przez Kodeks Cywilny. Nakazuje on przestrzegania zasady wypłacenia odszkodowania w granicach związku przyczynowo skutkowego. Dodatkowo niektóre regulacje wprowadził KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowo w walce z ubezpieczycielem o zwrot kosztów wynajęcia pojazdu możemy się posiłkować orzeczeniami Sądu Najwyższego. Każda sprawa dotycząca kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego musi być rozpatrywana indywidualnie, ale z orzeczeń można wywnioskować, że zdaniem Sądu utrata możliwości korzystania z pewnego przedmiotu z powodu jej uszkodzenia jest szkodą majątkową. Sąd Najwyższy potwierdził również, że między uszkodzeniem samochodu a koniecznością wynajmu pojazdu zastępczego istnieje realny związek przyczynowo skutkowy, co pozwala na żądanie odszkodowania.

Na jak długo poszkodowany może wynająć samochód aby otrzymać pełny zwrot kosztów?

Okres wynajmu pojazdu zastępczego jest zależny od wielu czynników, między innymi od tego jak duże są uszkodzenia, ile będzie trwała naprawa pojazdu i ile potrwa likwidacja szkody. Warto pamiętać, aby dobrze udokumentować naprawę lub zakup pojazdu i przedstawić dokumenty dotyczące wynajmu. Czas wynajmu można inaczej rozpatrywać w trzech przypadkach:

  • szkoda częściowa gdzie pojazd nadaje się do bezpiecznej jazdy (rysy na lakierze, wgniecenia karoserii) – pojazd możemy wynająć jedynie na czas faktycznej naprawy plus ewentualnie na dwa dodatkowe dni organizacyjne (zamówienie części przez warsztat),
  • szkoda częściowa gdzie samochód nie nadaje się do bezpiecznej jazdy (rozbite lampy, uszkodzenie szyb, uszkodzone hamulce) – samochód możemy wynająć od dnia zgłoszenia szkody do dnia wypłaty odszkodowania plus dni wyliczone na naprawę pojazdu,
  • szkoda całkowita, pojazd jest niejezdny – pojazd można wynająć od dnia zgłoszenia szkody do czasu wypłaty odszkodowania plus liczy się kilka dni roboczych na sprzedaż pojazdu.