Autor: Katarzyna Neczaj

Odszkodowanie po wypadku przy pracy rolniczej z KRUS – pytania i odpowiedzi

Co to jest KRUS? KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to zakład ubezpieczeń społecznych, w którym mogą się ubezpieczać wyłącznie rolnicy oraz domownicy rolnika. KRUS ma jeden oddział centralny, 16 regionalnych w każdym województwie oraz 256 placówek terenowych. Jakie zdarzenie…

Karta wypadku po wypadku przy pracy

Często osoby pracujące w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy umowy o świadczenie usług, nie są świadome, że po wypadku w miejscy pracy powinna zostać sporządzona karta wypadku i, że mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz szereg innych…

Odszkodowanie dla uprawnionego po wypadku komunikacyjnym ze skutkiem śmiertelnym – pytania i odpowiedzi

Uprawniony do odszkodowania – kto to? Osobami uprawnionymi do odszkodowania po wypadku śmiertelnym są członkowie najbliższej rodziny, czyli: małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, konkubenci. Najważniejszym wyznacznikiem otrzymania zadośćuczynienia czy odszkodowania są relacje psychiczne, fizyczne oraz finansowe łączące zmarłego z rodziną.…

Ubezpieczenie NNW w pojeździe

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ma za zadanie chronić ich w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to jest często dodawane za darmo do ubezpieczanie OC na minimalne sumy ubezpieczenia np. 5000 czy 10000 zł. NNW…

Odszkodowania powypadkowe w Norwegii – Kompleksowe Informacje

Bez względu na to w jakim kraju dojdzie do wypadku samochodowego czy też wypadku przy pracy, to zawsze będzie to zdarzenie nagłe i niepożądane. Będzie również powodować ból i cierpienie osoby poszkodowanej w wypadku i jego rodziny np. w momencie…

Vademecum – postępowanie sądowe o odszkodowanie z OC sprawcy

Jak wygląda postępowanie przedsądowe? Jak wygląda procedura przedsądowa? zebranie dokumentacji szkody w tym dokumentacja medyczna, notatka policyjna czy oświadczenie sprawcy i inne; zgłoszenie szkody; korespondencja z ubezpieczycielem i ewentualne uzupełnienie dokumentacji do likwidacji szkody; wydanie decyzji przez ubezpieczyciela; reklamacja z…