Odszkodowanie za złamanie ręki

Złamania kości ręki należą do najpowszechniejszych urazów powypadkowych. Do złamania może dojść w zasadzie na skutek każdego rodzaju wypadku – wypadku drogowego, potrącenia, potknięcia czy poślizgnięcia, wypadku w miejscu publicznym. Jeżeli do złamania doszło z winy osoby trzeciej, a nie z winy samego poszkodowanego wówczas można ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC podmiotu odpowiedzialnego.

Odszkodowanie za złamanie ręki – kto wypłaca?

O odszkodowanie można starać się z wielu źródeł. Powszechnie poszkodowani starają się o odszkodowania z ubezpieczenia społecznego ZUS lub KRUS, a także z polis nieobowiązkowych, powypadkowych, takich jak ubezpieczenie NNW lub na życie. Uzyskanie odszkodowania z tych źródeł nie jest obwarowane uznaniem winy osoby trzeciej. Zatem jeżeli poszkodowany sam wyrządzi sobie szkodę (np. potknął się z własnej nieuwagi), wówczas również otrzyma odszkodowanie z polisy NW.

Innym źródłem dochodzenia roszczeń jest polisa OC pracodawcy, podmiotu który odpowiada za szkodę czy też właściciela pojazdu. W takiej sytuacji poszkodowany dochodzi odszkodowań na zasadach ogólnych, opierając roszczenia o kodeks cywilny.

Jeżeli winę za wypadek ponosi kierowca innego pojazdu, zarządca terenu (przy potknięciu poślizgnięciu), czy właściciel posesji prywatnej, na terenie której doszło do złamania, wówczas poszkodowany może starać się o różnego rodzaju świadczenia, nie tylko o odszkodowanie.

Jeżeli wypadek miał miejsce w pracy poszkodowany może dodatkowo starać się o odszkodowanie z ZUS.

Najwyższym odszkodowaniem wypłaconym za złamanie kości ręki będzie zawsze to wypłacone na zasadach ogólnych (kodeks cywilny), nie zaś z polisy dobrowolnej.Skonsultuj bezpłatnie swoje prawa po wypadku

Zadośćuczynienie za złamanie ręki

Jak wspomniałem wyżej, poszkodowany dochodzący swoich praw na podstawie kodeksu cywilnego może starać się o inne roszczenia, nie tylko odszkodowanie. Przysługiwać mu będzie również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów, nawet renta jeżeli wypadek spowodował długotrwałą niezdolność do pracy. Praktycznie jednak najwyższym wartościowo roszczeniem będzie prawdopodobnie zadośćuczynienie – roszczenie za doznane straty natury moralnej, psychicznej i fizycznej – ból i cierpienie.

Na wysokość zadośćuczynienia za złamanie ręki mają wpływ takie czynniki jak:

  • jakie kości zostały złamane (kości kończyny górnej: złamanie łopatki, złamanie kości ramiennej, kości przedramienne: złamanie kości łokciowej, złamanie kości promieniowej, czy kości ręki);
  • jak długo trwało leczenie i rehabilitacja;
  • czy wypadek pozostawił po sobie trwałe następstwa dla zdrowia poszkodowanego;
  • czy poszkodowany jest w pełni sprawny, czy też stał się inwalidą, czy występują ograniczenia ruchomości ręki.

Jak walczyć o zadośćuczynienie za złamanie kości ręki?

Zgłoszenie szkody z tytułu złamania kości ręki należy dokonać do odpowiedniego podmiotu, który wypłaci odszkodowania – z polisy dobrowolnej czy obowiązkowej. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i w ciągu tego terminu powinien wydać decyzję o odmowie lub wypłacie odszkodowania. Jeżeli poszkodowany nie jest zadowolony z uzyskanych świadczeń należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. O roszczenia możesz ubiegać się przez okres 3 lat od daty powstania szkody. Jeżeli szkoda powstała na skutek czynu niedozwolonego (stwierdzono przestępstwo w sprawie karnej) – wówczas Twoje prawa do składania roszczeń wydłużają się nawet na okres 20 lat.

Wysokość odszkodowania za złamanie ręki

Wysokość zadośćuczynienia za złamanie ręki waha się od 5 tys. zł do 15 tys. zł. Uzyskanie maksymalnego zadośćuczynienia wymaga dobrego przygotowania dokumentacji szkodowej dlatego ważne jest aby poszkodowany posiadał wykwalifikowanego pełnomocnika. Jeżeli szukasz bezpłatnej konsultacji sprawy, skontaktuj się z nami.

Artykuł eksperta Fundacji – Odzyskaj.info.