Odszkodowanie za złamanie miednicy

Do złamania miednicy może dojść na skutek różnego rodzaju wypadków. Najczęściej są to wypadki bardzo ciężkie, w których siła uderzenia jest duża. Będę to przede wszystkim wypadki drogowe, komunikacyjne, potrącenia pieszych czy rowerzystów. Zdarza się również, że do złamania kości miednicy dochodzi na skutek upadku – poślizgnięcia czy potknięcia w miejscu publicznym. Takie urazy będą szczególnie częste u osób starszych, które ze względu na choroby, zwyrodnienia czy osłabienie kości są bardziej podatni na takie złamania. Każdy poszkodowany, który doznał złamania zastanawia się kto i w jakiej wysokości wypłaci odszkodowanie za złamanie miednicy.

Odszkodowanie za złamanie kości miednicy – kto wypłaca?

Pierwszym warunkiem uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie kości miednicy jest brak winy poszkodowanego. Jeżeli do złamania doszło z winy samego poszkodowanego (przykładowo sam spowodował wypadek drogowy, potknął się o swoją nogę, upadł z roweru z własnej winy), wówczas nie można liczyć na wysokie odszkodowanie czy zadośćuczynienie na podstawie przepisów ogólnych – kodeksu cywilnego. Oczywiście nadal poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie z prywatnego ubezpieczenia NW, na życie czy z ZUS (jeżeli odszkodowanie z ZUS będzie przysługiwało). Są to jednak świadczenia dużo niższe niż roszczenie przysługujące od sprawcy wypadku, dochodzone na podstawie k.c., a wypłacane najczęściej od ubezpieczyciela OC – pojazdu, pracodawcy, zarządcy terenu.Skonsultuj bezpłatnie swoje prawa po wypadku

Zadośćuczynienie za złamanie miednicy

Należy pamiętać, iż na podstawie kodeksu cywilnego przysługuje szereg roszczeń. Odszkodowanie jest tylko jednym z nich i nie jest też najwyższe. Poszkodowany może ubiegać się również o zadośćuczynienie, które pokrywa szkodę moralną, psychiczną i fizyczną powstałą na skutek wypadku. Zadośćuczynienie za złamanie miednicy może wynieść od 30 do 60 tys. zł. Należy przy tym pamiętać, iż na wysokość zadośćuczynienia będzie mieć wpływ rozmiar szkody, czyli takie czynniki jak:

  • jakie kości zostały złamane (złamanie kości kulszowej, złamanie talerza biodrowego, złamanie kości guzicznej, złamanie kości krzyżowej, złamanie kości łonowej);
  • jak długo trwało leczenie i rehabilitacja;
  • czy wypadek pozostawił po sobie trwałe następstwa dla zdrowia poszkodowanego;
  • czy poszkodowany jest w pełni sprawny, czy też stał się inwalidą.

Jak walczyć o zadośćuczynienie za złamanie kości miednicy?

Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do właściwego podmiotu odpowiedzialnego za likwidację szkody. Generalnym terminem przedawnień roszczeń ze szkód osobowych jest okres 3 lat, a w przypadku przestępstw aż 20 lat. Poszkodowany powinien także złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jeżeli uważa, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone.