Wypadek w pracy – definicje, podstawowe informacje

Wypadek w pracy – co dalej?

Jesteś osobą ubezpieczoną i uległeś wypadkowi przy pracy? Z tego tytuły przysługują ci świadczenia i uprawnienia. Dowiedz się jakie sytuację kwalifikują się do wypłaty odszkodowania.

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy, to bardzo częste zdarzenia, które spotykają nie tylko osoby wykonujące zawody tzw. zawody wysokiego ryzyka. Każdy z nas jest narażony na różnego rodzaju urazy i szkody na zdrowiu. Warto wiedzieć jakie świadczenia i uprawnienia przysługują ubezpieczonej osobie, która doznała wypadku w pracy. Które sytuacje kwalifikują się do uzyskania wypłaty odszkodowania, a które nie? To bardzo szerokie zagadnienie, które obejmuje wiele wariantów. Przyjrzymy się im bliżej.

Definicja wypadku w pracy

Podstawowa interpretacja wypadku w miejscu pracy obejmuje cztery główne elementy:

 • jest to zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powoduje co najmniej uraz,
 • a także nastąpiło w związku z pracą.

Jeśli na każde z tych podpunktów dotyczy danego zdarzenia w którym doznaliśmy szkody, możemy mówić o wypadku przy pracy.

Wypadek poza miejscem pracy

Warto jednak zauważyć, że w dzisiejszych czasach charakter wykonywanej pracy uległ wielkim przemianom. Dawniej, kiedy większość osób wykonywała swój zawód w określonym miejscu i czasie, interpretacja przepisów była prostsza.

Jak jednak zdefiniować wypadek w czasie pracy współcześnie, kiedy wiele osób pracuje zdalnie, w domach lub biurach na zasadzie coworkingu, czyli miejscach nie związanych często bezpośrednio z pracodawcą? Jak w takiej sytuacji interpretować urazy i wypadki powstałe podczas wykonywania pracy?

Tutaj z pomocą przychodzi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która dość jasno precyzuje definicję omawianego przez nas zagadnienia. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.). Zgodnie z art. 3 powołanej ustawy za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

To jednak nie wszystko. Na równi z wypadkiem w pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ m.in.:

 • w czasie podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadek przy pracy – inne okoliczności

Często bywa jednak tak, że powyższe wskazania dotyczące interpretacji wypadku w miejscu pracy są niewystarczające. Lista dodatkowych wariantów, w ramach których przysługuje odszkodowanie z ww. tytułu. Warto wiedzieć, że wypadek przy pracy dotyczy także m.in.

 • osób uprawiających sport pobierających stypendium sportowe, które doznały szkody w trakcie trwania zawodów lub treningów;
 • osób odbywających szkolenie, staż;
 • osób współpracujących przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług;
 • osób duchownych wykonujących czynności religijne;
 • posłów i senatorów przyjmujących uposażenie.

W sytuacjach niestandardowych warto zwrócić się bezpośrednio do ZUS, z zapytaniem o możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku w czasie pracy, dokładnie opisując nasz przypadek.

Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz wsparcia w kwestiach prawnych związanych z omawianym tematem – skontaktuj się z nami