Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Czechach

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Republice Czeskiej

W związku z tym, że dzielimy granice z Czechami jest to miejsce częstych wyjazdów samochodowych Polaków w celach zarobkowych, weekendowych i urlopowych. W sytuacji, gdy polskiemu kierowcy przydarzy się wypadek samochodowy w Czechach, często pojawia się pytanie w jaki sposób zlikwidować szkodę komunikacyjną i otrzymać należne odszkodowanie.

Okres przedawnienia roszczeń w Czechach

Zgodnie z § 626 czeskiego kodeksu cywilnego okres przedawnienia rozpoczyna bieg przez rok od zdarzenia objętego ubezpieczeniem, natomiast zgodnie z § 629 ust. 1 kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Rodzaje roszczeń za wypadek samochodowy w Czechach

  • naprawa szkody na pojeździe lub wypłata świadczeń w przypadku szkody całkowitej;
  • zwrot kosztów leczenia;
  • odszkodowanie za ból i cierpienie;
  • odszkodowanie za obrażenia psychiczne;
  • odszkodowanie za zerwane więzi z poszkodowanym w wypadku (poszkodowany – osoba niepełnosprawna);
  • odszkodowania dla najbliższych krewnych zmarłego w wypadku komunikacyjnym;
  • zwrot utraconych dochodów;
  • zwrot kosztów pochówku.

Odszkodowanie na etapie sprawy karnej przeciwko sprawcy

Sprawca wypadku drogowego za czeską granicą zostaje często oskarżony o szkodę (osobową i materialną) spowodowaną zaniedbaniem. Ofiara wypadku nie powinna lekceważyć postępowań karnych i być aktywnie zainteresowana jej przebiegiem w celu ochrony swoich praw. Jeżeli na tym etapie pojawia się raportu eksperta i jest on na niekorzyść poszkodowanego musi on bardzo szybko zareagować i tutaj warto podkreślić, że ze względu na barierę językową warto posiadać wykwalifikowaną i profesjonalną pomoc prawną.

W toczącym się postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku poszkodowany może otrzymać  zrekompensowanie strat finansowych lub szkód niemajątkowych, a roszczenia o odszkodowanie należy zgłaszać najpóźniej przed otwarciem sprawy na etapie sądowy.

Co gdy sprawca wypadku w Republice Czeskie nie posiadał ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia?

Szkody materialne i niematerialne spowodowane przez nieubezpieczony lub niezidentyfikowany pojazd likwiduje się Czech Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tzw. CIB (odpowiednik UFG). Na miejsce zdarzenia zawsze należy wezwać policję Republiki Czeskiej, ponieważ warunkiem prawa osoby pokrzywdzonej do odszkodowania z Funduszu Gwarancyjnego jest zbadanie zdarzenia przez ten organ.

Sprawca nie chce podać swojego ubezpieczyciela… Co w takiej sytuacji należy zrobić?

W sytuacji gdy sprawca zdarzenia nie chce podać firmy ubezpieczeniowej w której ma wykupioną polisę OC na samochód lub poszkodowany chce mieć pewność, że wskazana polisa jest właściwa wystarczy odwiedzić Witryna CKP (https://www.ckp.cz) zawiera ona wyszukiwarkę ubezpieczycieli, na podstawie nr rejestracyjnego pojazdu oraz datę zdarzenia.

Skonsultuj swoje prawa bezpłatnie.