Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Anglii

Jak wszędzie tak i w UK niektóre wypadki przy pracy mają charakter nieszczęśliwego wypadku, natomiast inne są wynikiem zaniedbania ze strony pracodawcy lub z powodu niedbalstwa współpracownika. Warto wyjeżdżając do pracy granicę poznać nie tylko zwyczaje obywateli miejsca docelowego ale także warto zapoznać się z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.

Co zrobić gdy doszło do wypadku w pracy w Wielkiej Brytanii:

 • zgłosić zdarzenie pracodawcy (każdy wypadek, który nastąpił w miejscu pracy musi zostać odnotowany w książce wypadków (Accident Report Book). Każde poważne zdarzenie gdzie pracownik doznał ciężkich obrażeń, pracodawca jest zobowiązany zgłosić do Incident Contact Centre (Health and Safety Executive));
 • nie wolno podpisywać żadnych dokumentów, które nie są zrozumiałe przez poszkodowanego oraz nie są zgodne z prawdą;
 • warto spisać dane kontaktowe świadków zdarzenia i zdjęcia miejsca wypadku;
 • koniecznie udać się do szpitala lub swojego lekarza;
 • zgłoś roszczenie o odszkodowanie.

Każdy pracodawca w Anglii ma obowiązek posiadać polisę ubezpieczeniową, na wypadek gdyby pracownik uległ wypadkowi w pracy czy zapadł na chorobę zawodową.

Poszkodowany pracownik, który obawia się o stratę pracy gdy zgłosi szkodę ubezpieczycielowi, powinien być spokojny jeżeli pracuje minimum 12 miesięcy u danego pracodawcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie ma prawa zwolnić go z powodu, że wystąpił przeciwko niemu z roszczeniem odszkodowawczym.

Definicja wypadku przy pracy

W Anglii i Walii o odszkodowanie za wypadek w pracy można ubiegać się o ile do zdarzenia doszło w co najmniej 50% nie winy poszkodowanego. Przyczyny wypadku, które kwalifikują go jako wypadek przy pracy to:

 • wadliwy sprzęt, brak serwisu, luźne części, brak zabezpieczeń, wada mechaniczna sprzętu;
 • wykonywanie czynności, na które nie ma pracownik przeszkolenia;
 • z winy współpracownika, który przez swoją nieuwagę przyczynił się do wypadku przy pracy;
 • z winy przełożonego – jeżeli wiedząc o jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia nakazuje pracować na nim, lub każe wykonywać czynności niezgodnie z procedurami a tym samym zagrażając zdrowiu i życiu,
 • jeżeli pracownik zgłosił przełożonemu ograniczenia zdrowotne, które nie pozwalają na wykonywanie pewnych czynności a mimo wszystko został zmuszony do ich wykonywania.

Roszczenia powypadkowego za wypadek w pracy w UK

Poszkodowany pracownik w wypadku przy pracy w Wielkiej Brytanii może przede wszystkim dochodzić odszkodowania za urazy i obrażenia, które pojawiły się w związku ze zdarzeniem oraz zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do szpitala, lekarza lub na zabiegi.

Pozostałe roszczenia to:

 • odszkodowanie za niezdolność do pracy w wyniku niepełnosprawności spowodowanej wypadkiem w pracy;
 • odszkodowanie za utratę dochodów w wyniku niezdolności do pracy;
 • odszkodowanie za zniszczenie mienia w wyniku wypadku np. zegarek czy obrączka.

Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy w Anglii

Na wysokość odszkodowania mają wpływ takie elementy jak:

 • rodzaj urazów;
 • treść raportu lekarskiego;
 • wpływ wypadku na zdrowie psychiczne poszkodowanego;
 • forma podjętego leczenia i jego długość;
 • straty finansowe wynikające z nieobecności w pracy;
 • koszty leczenia i dojazdów do lekarza itp.

Skonsultuj sprawę wypadku przy pracy w Anglii bezpłatnie.