Jak zgłosić szkodę z OC sprawy kolizji lub wypadku drogowego?

Kolizje i wypadki drogowe są bardzo częstym zjawiskiem. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że każdy kierowca chociaż raz w życiu będzie brał udział w takim zdarzeniu. Temat odszkodowań z OC sprawcy jest coraz bardziej znany. Niestety w dalszym ciągu wiele osób nie wie jak zachować się po szkodzie, tym bardziej jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji pierwszy raz.

Czasami nawet kierowcy z kilkunastoletnim doświadczeniem nie wiedzą jak się zachować. Nie widzą co im się należy, jak i gdzie zgłosić szkodę aby uzyskać odszkodowanie za uszkodzony samochód. Wynika to pewnie z tego, że dopóki coś złego nas nie spotka, to nie chcemy o tym myśleć a wręcz wypieramy taką możliwość. Dlatego warto albo zawczasu, profilaktycznie uzyskać wiedzę dotyczącą zgłoszenia szkody komunikacyjnej albo w chwili wystąpienia kolizji lub wypadku zadzwonić do kogoś, kto może wiedzieć co robić.

Krok pierwszy – pozyskanie potrzebnych dokumentów i informacji potrzebnych do zgłoszenia szkody

W przypadku wystąpienia szkody na pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia powinniśmy uzyskać oświadczenie sprawcy zdarzenia, w którym muszą się zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres sprawcy,
 • dane samochodu sprawcy, czyli marka, model, numer rejestracyjny,
 • dane ubezpieczyciela, w którym sprawca ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli nazwa ubezpieczyciela i numer polisy,
 • krótki opis uszkodzeń obu samochodów,
 • potwierdzenie spowodowania kolizji/wypadku przez sprawcę i przyjęcie odpowiedzialności,
 • dodatkowo opis miejsca zdarzenia, wskazanie daty zdarzenia oraz podpisy zarówno sprawcy jak i poszkodowanego,
 • oprócz oświadczenia warto zrobić kilka zdjęć uszkodzeń.

Wezwanie policji jest konieczne przy wystąpieniu wypadku drogowego (gdy są osoby ranne), ale nie jest to konieczne przy kolizji (gdy nie ma rannych). Jeżeli jednak sprawca nie chciałby się przyznać do spowodowania kolizji, to należy wezwać policję. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jeśli po interwencji policji sprawca w dalszym ciągu nie przyzna się do winy i nie przyjmie mandatu, to sprawa trafi na drogę sądową, co może o kilka miesięcy wydłużyć likwidację szkody. Policja może nam udostępnić polisę sprawcy i szkodę można zgłosić do ubezpieczyciela OC sprawcy, który bardzo często wysyła rzeczoznawcę w celu wykonania kosztorysu, ale decyzja i przelew odszkodowania następują dopiero po wyroku wskazującym sprawcę zdarzenia.

Krok 2 – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia

Na zgłoszenie szkody na pojeździe poszkodowany ma 3 lata od chwili wystąpienia szkody, ale nie ulega wątpliwości, że im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Im sprawa świeższa, tym mamy więcej dokumentów, lepiej pamiętamy szczegóły zdarzenia a ubezpieczyciel łatwiej może pozyskać wszystkie dokumenty potrzebne do likwidacji szkody. Szkodę możemy zgłosić zarówno telefonicznie jak i w placówce Towarzystwa Ubezpieczeń. Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują też zgłoszenie szkody internetowo. Dokumenty potrzebne go zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi OC sprawcy to:

 • oświadczenie sprawcy,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia, w tym zdjęcia uszkodzeń,
 • zdjęcia lub skan dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego. Dodatkowo również umowa kupna samochodu o ile nie został jeszcze przerejestrowany,
 • kopie dowodów osobistych właścicieli.

Ubezpieczyciel może nam również przekazać dodatkowe dokumenty do uzupełnienia

 • oświadczenie o możliwości odprowadzenia podatku VAT,
 • druk zgłoszenia szkody wraz ze szkicem sytuacyjnym zdarzenia,
 • oświadczenie o przyczynieniu. Poszkodowany musi wskazać, czy podczas zdarzenia miał zapięte pasy, czy był pod wpływem alkoholu itp.,
 • oświadczenie ze wskazaniem numeru konta do przelewu odszkodowania.

Sprawdź też, na co zwrócić uwagę w kosztorysie ubezpieczyciela.

W niektórych sytuacjach poszkodowany ma również możliwość zgłoszenia szkody bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela OC w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). W takim przypadku likwiduję on szkodę i wypłaca odszkodowanie a potem odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela OC sprawcy. BLS oferują następujące Towarzystwa Ubezpieczeniowe: PZU S.A., Grupa Warta, Uniqa, Concordia Ubezpieczenia, Grupa AXA, Grupa Ergo Hestia, Gothaer i Aviva. Zawierając umowę ubezpieczenia OC warto zapytać ubezpieczyciela, czy oferuje taką możliwość. Jednakże w likwidacji BLS procedura jest taka sama, czas oczekiwania na odszkodowanie jest taki sam a odszkodowania są tak samo zaniżone.

W przypadku wystąpienia szkody na pojeździe z OC sprawcy możemy uzyskać nie tylko odszkodowanie związane z naprawą pojazdu ale też mamy możliwość uzyskania rekompensaty za poboczne roszczenia takie jak:

 • pokrycie poniesionych kosztów parkingu,
 • zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego,
 • pokrycie pokrycie kosztów holowania,
 • zniszczone rzeczy osobiste (ubrania, telefon, laptop itp.),
 • utrata wartości pojazdu (przy samochodzie, który w dniu szkody miał mniej niż 6 lat).

Krok 3 – oględziny uszkodzonego pojazdu i decyzja Towarzystwa Ubezpieczeń

Po zgłoszeniu szkody do 7 dni powinien do nas przyjechać rzeczoznawca na oględziny pojazdu. Na ich podstawie wykonywany jest kosztorys (a dodatkowo wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie w razie wystąpienia szkody całkowitej). Ubezpieczyciel ma obowiązek nam przedstawić te dokumenty do wglądu. Wtedy tez możemy zdecydować, czy zlikwidujemy szkodę metodą kosztorysową (przyjmiemy kwotę bezsporną zgodną z kwotą zawartą w kosztorysie TU) czy serwisową (oddamy samochód do naprawy do serwisu lub warsztatu, gdzie za naprawę zostanie wystawiona faktura, którą ubezpieczyciel powinien pokryć.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie. Ten termin może się wydłużyć do 90 dni, ale tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel nie miałby wszystkich dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody. Ale w takim wypadku powinien na piśmie poinformować o tym poszkodowanego. Po uzyskaniu decyzji powinniśmy sprawdzić dokumenty, zorientować się, czy uzyskane odszkodowanie pozwoli nam na przywrócenie stanu sprzed szkody czy nie. Jeśli uważamy, że odszkodowanie zostało zaniżone, to mamy kilka możliwości dalszego działania:

 • zażądanie od ubezpieczyciela ponownych oględzin, jeśli w kosztorysie nie uwzględniono wszystkich uszkodzeń,
 • wystosowanie do ubezpieczyciela odwołania od decyzji wskazując błędy ubezpieczyciela. Warto je poprzeć dowodami takimi jak opinia mechanika lub serwisu czy kosztorys niezależnego rzeczoznawcy lub warsztatu samochodowego,
 • zlecenie poprowadzenia sprawy przed sądowej adwokatowi lub kancelarii odszkodowawczej,
 • sprzedaż wierzytelności kancelarii odszkodowawczej,
 • zgłoszenie skargi na działanie ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego,
 • wejście na drogę sądową i walka o wyższe odszkodowanie.

Przeczytaj również artykuł w temacie pojazdu zastępczego po szkodzie.