Czy warto zlecić sprawę o odszkodowanie profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej?

Szacuje się, że na rynku polskim działa kilkaset firm oraz kancelarii odszkodowawczych. Zajmują się one egzekwowaniem odszkodowań (uzyskiwanie satysfakcjonujących odszkodowań) dla swoich klientów.

Rynek odszkodowawczy jest dynamicznie rozwijającą się branżą. Do firm specjalizujących się w uzyskiwaniu maksymalnych odszkodowań zgłaszają się poszkodowani zarówno w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, w drodze do i z pracy, wypadkach w rolnictwie czy też poszkodowani w wyniku błędów czy zaniedbań medycznych.

Podstawa prawna – branża odszkodowawcza

Firmy i kancelarie odszkodowawcze działają w Polsce m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych oraz spółek handlowych. W każdej działalności należy określić PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). PKD 2007 zawiera podklasę 66.21.Z, czyli Działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. Obejmuje ona m.in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Jednakże brokerzy również mogą dochodzić roszczeń w imieniu klientów mają już inną klasyfikację

W 2014 roku do Klasyfikacji zawodów i specjalności, na potrzeby rynku pracy, wpisano Doradcę do spraw odszkodowań. Doradca zajmuje się:

 • sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy w stosunku do sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela OC;
 • udzielaniem klientom porad jak również opinii i wyjaśnień oraz pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych;
 • współpracowaniem z agencjami ubezpieczeniowymi oraz kancelariami prawnymi działającymi w branży odszkodowawczej;
 • występowaniem na podstawie stosownego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz klientów do firm ubezpieczeniowych;.

Kiedy skorzystać z usług kancelarii lub firmy odszkodowawczej?

Poszkodowanemu, który doznał obrażeń nie ze swojej winy, o należy się szereg świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy. Podobnie jest w przypadku osób uprawnionych do odszkodowania jeżeli poszkodowany w zdarzeniu ubezpieczeniowym poniesie śmierć. Samodzielna likwidacja szkody wymaga od poszkodowanego czy uprawnionego do odszkodowania włożenia dużo własnego czasu i energii podczas nie raz walki z ubezpieczycielem o należne świadczenia.

Z mocą poszkodowanym przychodzą kancelarie lub firmy odszkodowawcze, które pomagaj klientom w uzyskaniu odszkodowania od:

 • szpitala lub innej placówki medycznej, w której popełniono błąd medyczny;
 • prywatnego lub grupowego ubezpieczenia NNW;
 • sprawcy zdarzenia indywidualnie lub z jego ubezpieczenia OC (samochodu, komornika, notariusza, adwokata, radcy prawnego czy nawet Skarbu Państwa);
 • ZUS-u lub MON-u po wypadkach w pracy.

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Branża odszkodowawcza działa na zasadzie prowizji, tzn. wysokość ich wynagrodzenia jest uzależniona od wysokości uzyskanej kwoty dla klienta. Wysokość procentu na umowie zwykle waha się między kilkunastoma a kilkudziesięcioma procentami wywalczonej kwoty. A wysokość prowizji jest uzależniona gównie od nakładu pracy kancelarii i wysokości możliwego odszkodowania poza tym od czynników jakich jak:

 • czy kancelaria zapewnia pełnomocnika na etapie postępowania sądowego z pokryciem lub bez pokrycia kosztów za klienta;
 • czy w ramach umowy z kancelarią klient może liczyć na wypłatę zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania;
 • czy kancelaria zapewnia opracowanie sprawy przez: adwokata/radcę prawnego, czy też prawnika, czyli osobę która ukończyła uczelnie na wydziale prawa ale nie ukończyła aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, czy przez osobę która nabyła wiedzę odszkodowawczą a nie posiada niezbędnego wykształcenia;
 • czy firma zapewnia klientowi pomoc medyczną lub rehabilitacyjną;
 • czy kancelaria pobiera prowizję od zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych czy rent;
 • czy doradca odszkodowawczy oraz sama kancelaria pomaga klientowi w pozyskaniu dokumentacji medycznej czy też z policji i prokuratury;
 • czy w ramach umowy kancelaria zapewnia pomoc prawną nie tylko związaną z odszkodowaniami ale pomoc np. w tematyce prawa spadkowego czy rodzinnego.

Proces likwidacji szkody z kancelarią lub firmą odszkodowawczą

Etap 1 – podpisanie umowy z poszkodowanym (przez doradcę odszkodowawczego lub korespondencyjnie).

Etap 2 – uzupełnienie dokumentacji takiej jak potwierdzającej odpowiedzialność, dokumentacji medycznej oraz oświadczeń.

Etap 3 – przygotowanie zgłoszenia szkody.

Etap 4 – nadania wezwania do ubezpieczyciela (zawsze przesyłka polecona).

Etap 5 – korespondencja z ubezpieczycielem w tym uzupełnienie dokumentacji na wezwanie TU.

Etap 6 – analiza otrzymanej decyzji.

Etap 7 – przygotowanie i nadanie reklamacji (zgłoszenie dodatkowych roszczeń niezgłoszonych w pierwszych zgłoszeniu szkody).

Etap 8 – analiza otrzymanej decyzji wraz z analizą postępowania sądowego.

Etap 9 – negocjacje ugodowe.

Etap 10 – w przypadku nie zawarcia ugody, przygotowanie i złożenie pozwu w sądzie właściwym dla poszkodowanego.

Etap 11 – reprezentowanie poszkodowanego (osobiste adwokata lub radcy prawnego kancelarii lub substytuta) na etapie sądowym.

Etap 12 – analiza wyroku, złożenie apelacji w uzasadnionych przypadkach.

Usług kancelarii lub firmy odszkodowawczej – dlaczego warto z nich skorzystać

 • Samodzielne dochodzenie roszczeń wymaga od poszkodowanego posiadanie niezbędnej wiedzy (np. przy wycenie własnego uszczerbku na zdrowiu czy znajomość orzecznictwa sądu właściwego dla siebie), cierpliwości i czasu;
 • Wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od efektów pracy, podczas nawiązywania współpracy osoba poszkodowana nie musi mieć wkładu własnego. Nawiązanie współpracy indywidualnie z radcą prawnym czy adwokatem wiążę się z kosztami już od pierwszego spotkania czyli zapłaty za poradę prawną poprzez przygotowanie każdego pisma;
 • Osoba poszkodowana może otrzymać od kancelarii zaliczkę lub pożyczkę na poczet przyszłego odszkodowania, którą może wykorzystać w dowolny sposób nie tylko na leczenie;
 • Firmy odszkodowawcze często zapewniają rehabilitację w ramach umowy;
 • Kancelarie często proponują umowy zapewniające pokrycie przez nie kosztów postępowania sądowego bez wkładu własnego klienta oraz zapewniające, że klient nie poniesie kosztów w przypadku przegrania postępowania sądowego (oddalenia powództwa).

Wybierasz pełnomocnika – co warto wziąć pod uwagę?

 • Umowę i jej zapisy, w tym zapisy abuzywne (czyli zakazane), wysokość prowizji, nr konta na które ma wpłynąć odszkodowanie oraz zapisy dotyczące rozliczenie świadczenia;
 • Od kiedy kancelaria działa działa na rynku np. sprawdzając jej NIP, w KRS można sprawdzić od kiedy kancelaria została zarejestrowana. Zmiana formy prawnej (firmy stają się sp. z o.o. czy s.a.) nie wpływa na fakt długości działania na rynku;
 • Czy kancelaria specjalizuje się głównie w odszkodowaniach czy traktuje jak coś dodatkowego. Czyli np. czy firma nastawiona jest na odkup wierzytelności a odszkodowania pojawiają się jako coś dodatkowego, w takich przypadkach nie zawsze do spraw odszkodowawczych przykłada się należytą uwagę;
 • Czy kancelaria zapewnia osobisty kontakt z koordynatorem szody oraz adwokatem/radcą prawnym a nie tylko elektroniczny np. za pomocą specjalnego panelu;
 • Jak wygląda strona internetowa firmy odszkodowawczej, pod kątem jej rozbudowania, zawartych informacji czy dokumentów do ściągnięcia, informacji o adresie i RODO;
 • Czy kancelaria dysponuje nr telefonów stacjonarnych i komórkowych;
 • Czy kancelaria zapewnia pozyskanie bez udziału klienta dokumentacji medycznej czy notatki policyjnej.

Skonsultuj bezpłatnie swoją sprawę odszkodowawczą.