Wypadki w rolnictwie

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta rolnicze

Nie każdy poszkodowany wie, iż rolnik ubezpieczony w zakresie OC rolnego, jest odpowiedzialny również za własne zwierzęta związane z gospodarstwem. W tym zakresie każda szkoda wyrządzona przez zwierzę może być objęta ubezpieczeniem, a poszkodowany może otrzymać należne odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odpowiedzialność za zwierzęta gospodarskie

Ubezpieczenie OC rolnika chroni ubezpieczonego również za szkody wyrządzone przez te zwierzęta, które służą produkcji rolnej. Do kategorii tych zwierząt zalicza się:

  • konie;
  • bydło;
  • jeleniowate – utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa i skór, z hodowli zamkniętej;
  • drób;
  • trzodę chlewną;
  • owce;
  • kozy;
  • pszczoły miodne;
  • zwierzęta futerkowe.

Istotne jest aby zwierzę miało związek funkcjonalny z gospodarstwem. Przykładowo uzyskanie odszkodowania przez konia utrzymywanego dla celów rekreacyjnych a nie rolniczych/produkcyjnych, może nie zostać objęta ubezpieczeniem OC rolników.

Szkody wyrządzone przez psy

Podobnie trudno kwalifikowane są wypadki z udziałem psów. Jeżeli pies zerwie się z łańcucha i spowoduje szkodę (pogryzie pracownika, mieszkańca, osobę trzecią), uznanie odpowiedzialności ubezpieczyciela może być zależne od jego związku z gospodarstwem. Jeżeli pies pełnił określoną funkcję, był zwierzęciem, które pilnowało obejścia szkoda może zostać uznana. Jeżeli było to zwierzę typowo domowe, utrzymywane hobbystycznie – roszczenia mogą zostać odrzucone. Dlatego tak ważne jest aby poszkodowany rolnik potrafił precyzyjnie określić rolę jaką zwierzę pełniło w gospodarstwie.

Szkody spowodowane przez byka

Dość częstym wypadkiem w rolnictwie z udziałem zwierząt jest poturbowanie pracownika rolnego przez byka, który zerwał się z uwięzi lub uciekł z zagrody. W takim przypadku istotne jest aby poszkodowany potrafił wykazać winę osoby trzeciej, w której kompetencjach znajdowało się zabezpieczenie bydła (np. poprzez zamykanie krat, pilnowanie stanu łańcuchów, itp.). Jeżeli sam pracownik ponosi winę za wypadek (np. nie dopilnował zabezpieczeń bydła), roszczenia mogą zostać odrzucone.

Jeżeli doznałeś szkody w wypadku w rolnictwie, skontaktuj się z nami, skonsultujemy Twój przypadek bezpłatnie.