Kategoria: Prawo administracyjne

Przeczytaj informacje o postępowaniach administracyjnych, decyzjach urzędów, odwołaniach od decyzji, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i NSA. Przewlekłość postępowań, zaniechania urzędnicze. Poznaj najważniejsze zagadnienia prawa administracyjnego.

Opis i różnice między świadczeniami opiekuńczymi w Polsce

W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się w mediach o osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach. Wielokrotnie słyszeliśmy, że aby chcieć chronić życie jeszcze nienarodzone najpierw należałoby się zająć osobami, które żyją w trudnej sytuacji. Polska teoretycznie oferuje szerokie…

Różnice między świadczeniem pielęgnacyjnym a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym

Zapoznając się z wytycznymi dotyczącymi przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego możemy znaleźć bardzo dużo podobieństw. W obu przypadkach opieka musi być stała lub długotrwała a wręcz całodobowa, wymagająca pełnego zaangażowania i w dzień i w nocy. W obu…