Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Jaki podmiot będzie administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych będzie Fundacja Informacji Prawnej LexHelper ul. Zamkowa 5 42-286 Koszęcin KRS: 0000711804 REGON: 36911155800000 NIP: 5751894058.

Jakie dane będą zbierane oraz w jakim celu?

Będą to dane osobowe w szczególności pozostawione przez Ciebie w wysyłanym formularzu lub przesłane poprzez e-mail: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, telefon, skany dokumentacji przypadku prawnego zawierające Twoje dane osobowe, w tym i dane wrażliwe oraz pliki cookies, niezbędne dla prawidłowego działania strony internetowej Fundacji i innych użyteczności Fundacji. Twoje dane osobowe są niezbędne w celu podjęcia kontaktu z Tobą oraz realizacji celu Fundacji określonego w statucie – zapewnienie konsultacji i pomocy prawnej. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu marketingu (promowania) Fundacji.

Jakim podmiotom możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają przekazane dane na nasze zlecenie, np. podmiotom pomagającym zarówno osobowo jak i kapitałowo, jak również podmiotom, które są uprawnione do uzyskania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sytuacji gdy, uprawnione podmioty wystąpią z takim żądaniem z podaniem podstawy prawnej (np. sądy lub prokuratura). Twoje dane osobowe będą przekazywane również do podmiotów, takich jak kancelarie adwokackie i radcowskie oraz wolontariuszy jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów statutowych Fundacji.

Twoje prawa do Twoich danych. Okres przetwarzania Twoich danych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas realizacji celów, w których dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. Twoim głównym prawem jest żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kolejnym Twoim prawem jest możliwość przenoszenia Twoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w zakresie Twoich praw znajdziesz tutaj:  https://lexhelper.pl/informacje-w-zakresie-przetwarzania-danych/.

Zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych.

Twoje dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie twoje wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe są niezbędne do prawidłowego realizacji celów statutowych. Jednocześnie zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści pomocy do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa, udoskonalaniem i pomiarem danych osobowych dla realizacji celów statutowych Fundacji. Powyższe jest uzasadnione szeroko rozumianym interesem Administratora który polega, w szczególności na kontakcie z Tobą w dowolnej formie,  analizie uzyskanych od Ciebie dokumentów, celem prawidłowego realizowania celów statutowych, marketing bezpośredni własnych celów statutowych i promowania Fundacji. Tym samym przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania pomocy będzie odbywać się na podstawie Twojej wyraźnej i dobrowolnej zgody, poprzez świadome zaznaczenie checkboxa o treści „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych”, który znajduje się w formularzu kontaktowym.

Wyrażenie zgody w zakresie Twoich danych.

Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie checkboxa „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych” w formularzu kontaktowym.

Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdym dowolnym momencie możesz ją wycofać, przy czym wycofanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem w zakresie przetwarzania Twoich danych, na podstawie wyrażonej Twojej zgody, przed jej wycofaniem.    

Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, koniecznym jest zaaprobowanie lub wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach prawidłowego wykonania celów statutowych Fundacji oraz marketingu bezpośredniego własnych celów statutowych i promowania Fundacji. Wyrażam zgodę na zbierane moich danych osobowych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych Fundacji, w tym danych zapisywanych w plikach cookies przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów prawa w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie po 25 maja 2018 roku.