Autor: Redakcja

Co należy zrobić po wypadku w pracy w Anglii

Zgłoś wypadek swojemu przełożonemu Zaraz po wypadku, o ile pozwala Ci na to stan, w jakim znalazłeś się w jego wyniku, powinieneś powiadomić o nim swojego przełożonego. Musisz pamiętać o tym, że czasem pierwsze poważniejsze objawy wypadku (np. uszkodzenia wewnętrzne,…

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii Pan Maciej pracował w Anglii na budowie. Wykonywał proste prace związane z przewozem gruzu po rozbiórkach. Nie znał języka angielskiego, komunikował się przez swojego przełożonego, Polaka, który biegle władał angielskim. Obaj panowie byli…

Wypadek w pracy – odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek w pracy a odpowiedzialność pracodawcy Wypadek w pracy to sytuacja stresująca dla osoby poszkodowanej, jak również ogromna odpowiedzialność jaka spoczywa na pracodawcy. Ale co tak naprawdę wiemy o obowiązkach pracodawcy względem pracownika? Czy po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie…

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Co zrobić jeżeli ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu? Czy poszkodowany ma możliwość uzyskania odszkodowania i kto je wypłaci? Czy brak sprawcy zdarzenia może utrudnić…

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie po wypadku w świetle prawa Zadośćuczynienie wprowadzone zostało do Kodeksu Cywilnego art. 445 §1., który przewiduje poszkodowanemu „odpowiednią sumę” za doznaną krzywdę. Jego zadaniem jest pokrycie moralnej, psychicznej i fizycznej krzywdy jaką doznał poszkodowany z winy osoby trzeciej. Kiedy…

Wypadek w pracy – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Wypadek w pracy – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu? Wypadki się zdarzają. Kto choć raz nie słyszał tego wyrażenia? Bywa, że nieszczęśliwemu zdarzeniu ulega się w pracy lub podczas wykonywania pracy. Warto w takiej sytuacji wiedzieć jakie świadczenia powypadkowe nam przysługują…

Renta po wypadku

Renta po wypadku Poszkodowani lub uprawnieni do odszkodowania mogą ubiegać się również o renty. Podstawy prawne renty zostały określone w Kodeksie Cywilnym w poniższych artykułach: Art. 444.§1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe…

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, niesłusznie aresztowanemu lub zatrzymanemu przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Art. 552 – 559 KPK Odszkodowanie za Niesłuszne Skazanie, Tymczasowe Aresztowanie lub Zatrzymanie Art. 552. § 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub…

Odszkodowanie za złamanie ręki w Holandii

Złamana ręka w Holandii – wypadek przy pracy Opis przypadku Pani Dorota pracowała w Holandii przy zbiorze owoców wiśni. Wykonywała pracę poruszając się na naczepie traktora. Co jakiś czas traktor stawał, zaś pracownicy z wysokości zbierali owoce, nie schodząc z…

Wypadki przy pracy w Norwegii

Wypadki przy pracy w Norwegii – jakie masz prawa? Pracownikom w Norwegii przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli wypadek miał miejsce „podczas wykonywania pracy, w miejscu pracy, w czasie pracy”. Dotyczy to zarówno wypadków przy pracy, jak i chorób zawodowych. Natomiast…

Wypadek w pracy – definicje, podstawowe informacje

Wypadek w pracy – co dalej? Jesteś osobą ubezpieczoną i uległeś wypadkowi przy pracy? Z tego tytuły przysługują ci świadczenia i uprawnienia. Dowiedz się jakie sytuację kwalifikują się do wypłaty odszkodowania. Wypadki przy pracy Wypadki przy pracy, to bardzo częste…

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jednym z podstawowych sporów prawnych, z którymi zmagają się osoby zgłaszające się do Fundacji LexHelper jest spór z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania. Jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani, możemy rozważyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wymaga to jednak od nas pewnego zaangażowania. W obecnych czasach…

Sprzedaż wierzytelności ze szkody na pojeździe

Z roku na rok na polskich drogach pojawia się coraz więcej samochodów. Negatywnym skutkiem tego zjawiska są coraz częstsze kolizje i wypadki drogowe. Każdy posiadacz samochodu opłaca obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Kierowcy mają nadzieję, że w razie uszkodzenia samochodu…

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Zasadą prawa cywilnego jest, że odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym poszkodowany ucierpiał. Zasada ta jednak nie zawsze może mieć zastosowanie, co dotyczy zwłaszcza sytuacji dzieci. Młody wiek dziecka sprawia, że często jego ocena zachowań i…

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Leczenie powypadkowe jest bardzo często procesem trwającym miesiące lub lata, a poszkodowani nawet po tym czasie mogą nie powrócić do zdrowia sprzed wypadku. Okoliczność długotrwałego leczenia nie tylko przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu poszkodowanego, ale również daje niepewność co do wyleczenia…

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej w wypadku (z winy osoby trzeciej) mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej i życiowej. Do roszczenia mają prawo osoby, które znajdowały…

Odszkodowanie za potknięcie lub poślizgnięcie na chodniku

Opis przypadku potknięcia W dniu 12 sierpnia 2012 roku idąc do pracy uległam potknięciu. Jego powodem była niewidoczna na skutek padającego deszczu dziura znajdująca się w chodniku. W wyniku upadku doznałam licznych obrażeń fizycznych – złamana noga, liczne sińce i…

Odszkodowanie po wypadku w Holandii

Wypadek w Holandii – odszkodowanie Jeżeli uległeś wypadkowi drogowemu, miałeś wypadek przy pracy w Holandii i odniosłeś szkodę, masz prawo do odszkodowania. Prawo do rekompensaty przysługuje tym poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Dotyczy to zarówno poszkodowanych w…

Odszkodowania za wypadki i obrażenia ciała w Irlandii

Odszkodowanie za wypadek w Irlandii Jeśli w wypadku, który nie zdarzył się z Twojej winy, doznałeś urazy podczas pracy, masz prawo do odszkodowania. Zgodnie z irlandzkim prawem, każdy pracownik ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy. Istnieją przepisy chroniące pracowników przed…

Odszkodowanie po wypadku w Norwegii

Każdego roku do Norwegii przybywa wiele osób, by mieszkać tam i pracować. Niestety, czasem dochodzi do wypadków przy pracy, można ulec wypadkowi komunikacyjnemu lub doznać urazów. Osoby, które spotka jedno z powyższych nieszczęść mogą skorzystać z prawa do odszkodowania ze…