Autor: Redakcja

Zachowek a darowizna

Wielu potencjalnych spadkobierców dokonuje darowizn za życia spadkobiorców w celu uniknięcia spraw spadkowych i podziału majątku. Czy dokonanie darowizn chroni jednak przed roszczeniami z tytułu zachowku? Czy należy się zachowek od darowizny? Otóż zgodnie z obowiązującym prawem dokonanie darowizny za…

Zachowek a odrzucenie spadku

Poszkodowani, którzy chcą walczyć o zachowek od swoich bliskich muszą spełnić kilka warunków. Jaki wpływ na zachowek ma wcześniejsze odrzucenie spadku? Czy można żądać zachowku po odrzuceniu spadku? Na niniejsze pytanie odpowiemy w niniejszym opracowaniu. Warunkowe nabycie spadku Z momentem…

Otwarcie spadku

Jest to jedna z najważniejszych instytucji prawa spadkowego, oznaczający moment śmierci spadkodawcy. Dokumentem, który potwierdza otwarcie spadku jest akt zgonu spadkodawcy, który jest istotnym dowodem w sprawie spadkowej. Jak uzyskać akt zgonu? Zgon jest stwierdzany przez lekarza na podstawie karty…

Kto ma prawo do zachowku?

Ustawowi spadkobiercy coraz częściej są pozbawiani majątku poprzez decyzję spadkodawcy – testament lub akt darowizny, przekazujący majątek osobom trzecim – jednemu z ustawowych spadkobierców lub osobie obcej. Czy ustawowi spadkobiercy mogą w jakikolwiek sposób walczyć o przysługujące im prawa? Niniejszy…

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

W obecnym stanie prawnym bliscy osób, którzy zginęli w wypadku nie z własnej winy, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie na podstawie dwóch podstaw prawnych. Obie uregulowane są w Kodeksie Cywilnym. Podstawą jest artykuł mówiący o naruszeniu dóbr osobistych – art.…

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta rolnicze

Nie każdy poszkodowany wie, iż rolnik ubezpieczony w zakresie OC rolnego, jest odpowiedzialny również za własne zwierzęta związane z gospodarstwem. W tym zakresie każda szkoda wyrządzona przez zwierzę może być objęta ubezpieczeniem, a poszkodowany może otrzymać należne odszkodowania i zadośćuczynienia.…

Odszkodowanie rolnicze z KRUSu

Rolnicy oprócz posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, są objęci również ubezpieczeniem społecznym w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W sytuacji wypadkowej mogą liczyć na wsparcie tej instytucji, do której w ciągu roku odprowadzają należne składki na ubezpieczenie. Kiedy rolnik może…

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie związane są przede wszystkim z wykonywaniem pracy w gospodarstwie. Poszkodowanymi są najczęściej zamieszkujący w gospodarstwie bliscy rolnika – żona, dzieci, dziadkowie. W wypadkach biorą udział również zatrudnieni w gospodarstwie pracownicy. Czy wszyscy oni mogą uzyskać odszkodowanie po…

Wypadek przy pracy w Irlandii

Osoby będące poszkodowanymi w wyniku wypadków odniesionych w miejscu pracy powinny w pierwszej kolejności wiedzieć, że w Irlandii dochodzi się odszkodowania od pracodawcy, jeżeli może mu być przypisana odpowiedzialność za dane zdarzenie. Wypadek przy pracy w Irlandii nie powoduje nabycia…

Auto zastępcze po kolizji lub wypadku

W kolizjach i wypadkach drogowych każdego roku uszkodzeniu ulegają samochody osobowe, dostawcze, TIRy. Poszkodowani właściciele i użytkownicy mają prawo do skorzystania z przysługującego im pojazdu zastępczego. Przyznanie pojazdu odbywa się odmiennie na zasadach ogólnych (OC pojazdu) i ubezpieczeniach dobrowolnych Auto…

Jak czytać kosztorys szkody na pojeździe?

Kosztorys rzeczoznawcy jest podstawowym dokumentem stwierdzającym rozmiar szkody w pojeździe oraz przewidującym koszty naprawy. W polskich realiach to najczęściej ubezpieczyciel wykonuje kosztorys rzeczoznawczy. W innych krajach europejskich, jak np. w Niemczech przyjęto, iż poszkodowany może wykonać również własny kosztorys w…

Odszkodowanie za szkodę całkowitą na pojeździe

W momencie kolizji lub wypadku, w którym uszkodzeniu ulega nasz pojazd, stajemy przed wyzwaniem walki o należne odszkodowanie. W polskich realiach kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli są znacznie zaniżane, a pozycje w kosztorysach niepełne. Jednak najczęstszym zabiegiem stosowanym przez ubezpieczycili, który…

Utrata wartości rynkowej pojazdu

Kolizja lub wypadek, który powoduje uszkodzenia w pojeździe powoduje znaczny uszczerbek na jego wartości. Najczęstsza forma naprawy pojazdu, metodą gospodarczą, najczęściej nie przywraca stanu pojazdu sprzed wypadku. Nie sprzyja temu również działalność ubezpieczycieli, którzy notorycznie zaniżają wysokość odszkodowań za szkody…

Zadośćuczynienie za złamanie nogi

Złamanie nogi jest bardzo częstą konsekwencją wypadków drogowych, wypadków rolniczych czy potknięć i poślizgnięć. Dochodzi do niego na skutek mocnego uderzenia i silnego nacisku na tkanki miękkie i kości. Do złamania kości piszczelowej może dojść także na skutek uprawiania sportu,…

Odszkodowanie po wypadku. Komu przysługuje i za jakie szkody

PinterestPoradnik poszkodowanego Odszkodowanie po wypadku. Komu przysługuje i za jakie szkody Odszkodowanie uregulowane jest w Kodeksie Cywilnym w art. 361. Przewiduje on odszkodowanie od sprawcy szkody, jeżeli wynikła ona z jego działania lub zaniechania. Odszkodowanie może obejmować również utracone korzyści…

Proces cywilny o odszkodowanie

Poszkodowani w wypadkach drogowych mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Na drodze postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel dokonuje wypłaty sumy bezspornej odszkodowań. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z decyzją – składa odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli…

Odszkodowanie za szkody osobowe po wypadku w Norwegii

Wypadek w Norwegii – odszkodowanie za szkody osobowe Artykuł ma na celu zarysować podstawowe uprawnienia i obowiązujące zasady w przypadku, gdy doznałeś szkody osobowej na skutek wypadku drogowego w Norwegii. Obowiązek ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna w Norwegii Każdy kto posiada…

Jak zachować się po wypadku w Norwegii?

Wypadek w Norwegii – co robić? Jeśli doznasz urazu na skutek wypadku przy pracy lub w wypadku drogowym, ważne, żeby: 1. Zabezpieczyć dowody wypadku/urazu zadbaj o dowód konkretnego wypadku (zrób zdjęcia miejsca zdarzenia, zanotuj nazwiska świadków itp.); skontaktuj się jak…

Odszkodowanie z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Odszkodowanie z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – PBUK Wzrasta liczba Polaków wyjeżdżających własnym samochodem za granicę, tak samo jak wzrasta ilość samochodowych turystów z zagranicy. Jak i gdzie zgłosić szkodę jeżeli mieliśmy wypadek z pojazdem ubezpieczonym poza granicami Polski? Czym…

Wypadek w pracy a wynagrodzenie

Wypadek w pracy a wynagrodzenie Nie pracujesz – nie zarabiasz. To stwierdzenie jest niepodważalne. Ale istnieje kilka sytuacji, kiedy będąc zatrudnionym i ubezpieczonym pracownikiem przysługuje ci wynagrodzenie, nawet jeśli nie możesz wykonywać pracy. Jedną z takich sytuacji jest wypłacanie wynagrodzenia po…