Autor: Redakcja

Odszkodowanie za spalenie domu

Najczęściej kupowanym ubezpieczeniem nieruchomości jest ubezpieczenie na wypadek pożaru (ogień jest jednym z największych i najczęstszym z zagrożeń). Niestety, często odszkodowanie nie zostaje wypłacane, dlatego też warto posiadać wiedzę jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru i mieć pewność, że roszczenie…

Odszkodowanie z KRUS po wypadku przy pracy

Pod hasłem „Upadek to nie przypadek” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych. Mimo kampanii uświadamiających m. in. ze strony KRUS liczba wypadków przy pracy rolniczej nadal pozostaje na wysokim poziomie. Niestety wiele…

Przedawnienie roszczeń po wypadkach

Poszkodowany, który chce dochodzić roszczeń odszkodowawczych, musi zwrócić uwagę na jedną istotną okoliczność czyli bieg terminów przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.Skutki przedawnienia roszczeń po wypadku komunikacyjnym są takie same dla jakichkolwiek innych roszczeń (np. po wypadku przy pracy). Najogólniej mówiąc jeżeli nastąpi…

Ubytek wartości rynkowej pojazdu jako skutek przeprowadzenia naprawy uszkodzeń powstałych na skutek kolizji

Pojazdy samochodowe oferowane na rynku wtórnym podlegają obecnie dokładnej kontroli stanu technicznego, jaką wykonują potencjalni nabywcy szczególnie pod kątem przebytych w przeszłości napraw blacharsko-lakierniczych. Samochód będący w polu zainteresowania rozsądnie postępującego przyszłego właściciela, może zostać dokładnie sprawdzony za pomocą szerokiej…

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Norwegii

Pan Maciej pracował w Norwegii w przetwórni rybnej. Do zakresu jego obowiązków należało pakowanie oczyszczonych ryb do dużych pojemników oraz układanie ich na palecie, zafoliowanie i dopilnowanie odbioru (pokwitowanie) przez operatora wózka widłowego. Pewnego dnia operator wózka nie zjawił się…

Na co zwrócić uwagę w kosztorysie ubezpieczyciela?

Po wystąpieniu szkody na pojeździe zostaje wykonany kosztorys ubezpieczyciela ukazujący kwotę bezsporną odszkodowania. Wiele osób nie wie czy jest to kwota zaniżona i czy jest możliwość uzyskania dopłaty. Wtedy kontaktują się z niezależnymi rzeczoznawcami albo kancelarią odszkodowawczą w celu stwierdzenia…

Zaniżony kosztorys. Kiedy można uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Kierowcy posiadający samochód obowiązkowo opłacają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Myślimy że coroczne, coraz to wyższe składki zapewnią nam satysfakcjonujące odszkodowanie w momencie, kiedy dojdzie do szkody na naszym pojeździe. Niestety nie zdajemy sobie sprawy, że teoretycznie prosta procedura uzyskania pieniędzy…

Śmiertelny wypadek drogowy w Anglii

Mój tata pracował jako kierowca TIRa w angielskiej firmie. W 2017 r. zginął w wypadku. Kiedy jechał autostradą staranował go pojazd, inny TIR, który przerwał barierki i uderzył go czołowo. Według świadków, Polaków, którzy byli na miejscu i widzieli miejsce…

Renta alimentacyjna

Wszelkie zdarzenia wypadkowe, które spowodowane są winą osoby trzeciej, a skutkują śmiercią, powoduję szereg strat dla bliskich osoby zmarłej. Podstawowe roszczenie o jakie mogą ubiegać się osoby bliskie jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiego. Należy pamiętać również o roszczeniach mających swoje…

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Wypadki, w których śmierć ponosi jeden lub dwójka rodziców małoletniego dziecka, zawsze budą duże emocje w lokalnej społeczności. Dziecko pozostające bez rodziców traci nie tylko najbliższe osoby ale także traci dom. Jego sytuacja finansowa staje się tragiczna. Warto w takich…

Pozew o zachowek

Jeżeli poszkodowany wyczerpał pozasądowe, ugodowe metody uzyskania od zobowiązanego zachowku, wysłał wezwanie do zapłaty, wówczas ostateczną drogą jest złożenie pozwu do właściwego sądu o zapłatę zachowku. Czym jest zachowek Zachowek jest uprawnieniem przysługującym tym spadkobiercom ustawowym, którzy niezależnie od własnej…

Substrat zachowku

W prawie spadkowym określenie substratu zachowku ma bardzo konkretne znaczenie dla ostateczne określenie wysokości należnego zachowku. Substrat zachowku składa się z wartości całego majątku spadkowego oraz części składników majątkowych będących w dyspozycji spadkodawcy przed śmiercią.W skład substratu zachowku wchodzą także…

Protokół powypadkowy

Wypadki przy pracy powodują bardzo poważne szkody w życiu i zdrowiu poszkodowanych pracowników. Niejednokrotnie również wywołują szkody majątkowe w postaci utraconego dochodu, podwyżki, czy też zwiększone koszty leczenia i rehabilitacji. Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy z ZUS lub…

Odszkodowania za śmierć dziecka

Nie ma gorszej traumy dla rodzica niż śmierć własnego dziecka w wypadku drogowym lub innym zdarzeniu. W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest aby rodzic otrzymał odpowiednią pomoc psychologa lub psychiatry. Kiedy już uprawniony będzie gotowy powinien rozważyć walkę o należne…

Karta wypadku przy pracy

Po wypadkach przy pracy pracodawca przeprowadza procedurę mającą na celu zbadanie powodów wypadku, wskazanie winnego, wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed pojawieniem się podobnych zdarzeń w przyszłości. W toku procesu wewnętrznego w firmie powstaje szereg dokumentów niezbędnych do ustalenia winnych. Jednym z…

Odszkodowania dla pasażera pojazdu

Wypadki komunikacyjne, objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC pojazdu (motocykla, samochodu, autobusu), niosą za sobą szkody nie tylko dla samych kierowców pojazdów, ale również dla ich pasażerów. Jakie uprawnienia ma pasażer, z jakich ubezpieczeń może zgłosić szkodę, kto za nią odpowiada? Na…

Wypadek w drodze do pracy. Jakie odszkodowanie

Wypadki w drodze do pracy przydarzają się każdego dnia. W sytuacji jaka może nas spotkać, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i jakie świadczenia może wypłacić ZUS czy pracodawca. Droga do pracy – co to oznacza? Prawo bardzo dokładnie określa…

Potrącenie pieszego w Anglii i odszkodowanie z MIB

Pani Dominika wracała z pracy w restauracji do domu. Kiedy przechodziła przez pasy dla pieszych, na zielonym świetle uderzył ją szybko nadjeżdżający pojazd. W wyniku uderzenia Pani Dominika straciła przytomność, uderzyła głową o ulicę, doznając rozległego obrzęku mózgu, złamała 3…

Odszkodowanie po wypadku przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się każdego roku. W ciągu 2017 r. szkód doznało przeszło 80 tys. osób. Na skutek zaniedbań pracownika, pracodawcy, wadliwości sprzętu czy nieprzestrzegania zasad bhp poszkodowani doznają trwałego inwalidztwa lub poważnych uszczerbków. W takiej sytuacji należy pamiętać,…

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Przedawnienie jest jedną z podstawowych instytucji prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego. Każdy uprawniony powinien wziąć pod uwagę terminy obowiązujące przy roszczeniach o zachowek. Jeżeli termin przedawnienia zostanie przekroczony, osoba zobowiązana do zapłaty może uchylić się od spełnienia roszczenia poprzez…