Autor: Redakcja

Kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

W Polsce wielu dłużników będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej znajduje się w stanie niewypłacalności, co oznacza, że ich zadłużenie przerasta wartość ich majątku i zdolność do jego systematycznego regulowania. Wiele z nich posiada zadłużenie przez długi okres i nie…

Zgłoszenie roszczeń przedsądowo i postępowanie sądowe w Niemczech

Poszkodowany w wypadku szkodę może zgłosić bezpośrednio do niemieckiego ubezpieczyciela lub do jego polskiego reprezentanta. Który ubezpieczyciel jest korespondentem reprezentantem niemieckiego ubezpieczyciela na terenie Polski można znaleźć na  stronie PBUK czyli Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgłoszenie roszczeń do niemieckiego ubezpieczyciela…

Likwidacja szkody na pojeździe w Niemczech

Polak poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w Niemczech często ze względu na brak znajomości języka i prawa niemieckiego woli likwidować szkodę w Polsce (za pomocą korespondenta). Jednakże warto pamiętać, że likwidacja szkód na prawie niemieckim może być dla niego pod wieloma…

Praca na czarno w Niemczech a odszkodowanie

Co w sytuacji gdy poszkodowany pracownik (nie tylko Polak) nie był zatrudniony legalnie na terenie Niemiec i uległ wypadkowi? Czy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia? Kto je wypłaci i w jakiej wysokości? Podstawa prawna roszczeń po wypadku przy pracy…

Wypadek przy pracy we Francji

Polska od 1-go maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, wówczas przed Polakami otworzył się nowy rynek pracy. Jednym z najczęściej wybieranych krajów oprócz Wielkiej Brytanii, i Niemiec była Francja. Wybierając zagranicę jako nowy dom i miejsce pracy, warto wiedzieć…

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

U poszkodowanego po wypadku mogą pojawić się zwiększone potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia mu opieki. Wydatki te zazwyczaj występują w dłuższej perspektywie czasu a ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku (przy pracy, w rolnictwie czy wypadku komunikacyjnego), powinien zwrócić wszelkie koszty leczenia…

Wypadek w rolnictwie z udziałem zwierząt gospodarskich

Od wielu lat w rolnictwie odnotowuje się bardzo dużo wypadków przy pracy. Trzecie miejsce pod względem ilości zajmują wypadki podczas obsługi zwierząt gospodarskich. Do urazów najczęściej dochodzi na skutek uderzenia, przygniecenia czy pogryzienia przez zwierzę. Niestety bardzo często są następstwem…

Odszkodowanie za potknięcie lub poślizgnięcie w Anglii

Paweł szedł pieszo chodnikiem w Londynie. W pewnym momencie wpadł stopą w dziurę w chodniku, w której nie było kostki brukowej. Na skutek zachwiania równowagi upadł, uszkadzając kolano oraz łamiąc rękę w nadgarstku. Na miejscu pomocy udzielili mu inni przechodnie,…

Pogryzienie przez psa a ubezpieczenie OC rolnika

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów w dnia 20.06.2017r., w której stwierdził, że „przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016r.,…

Odszkodowania w Norwegii – podstawowe informacje

Miałem wypadek przy pracy. Sprawa została zgłoszona do firmy ubezpieczeniowej norweskiego pracodawcy. Wróciłem do pracy, ale moja sprawność nie jest taka jak przed wypadkiem. Czy stanę przed komisją, która stwierdzi stopień uszczerbku na zdrowiu? Z reguły firma ubezpieczeniowa przekazuje pobraną…

Odszkodowanie za złamanie żebra

Najczęstszym urazem klatki piersiowej jest złamanie żeber.  Jest urazem, który często występuje w wypadkach komunikacyjnych (w wyniku ucisku pasem bezpieczeństwa na klatkę piersiową). Może ono być rezultatem bezpośredniego uderzenia, upadku, zmiażdżenia, przygniecenia lub ucisku na klatkę piersiową. Niekiedy do złamania…

Odszkodowanie za polisolokatę

Produkty polisolokat pojawiły się na polskim rynku w latach 2006-2007 i znalazły wielu zainteresowanych nabywców, którzy ulokowali w nich około 50 miliardów złotych. Po kilku latach klienci ubezpieczalni zaczęli przedterminowo wycofywać swoje środki tracąc nawet 90% zainwestowanych pieniędzy. Czym są…

Odszkodowanie za złamanie ręki

Złamania kości ręki należą do najpowszechniejszych urazów powypadkowych. Do złamania może dojść w zasadzie na skutek każdego rodzaju wypadku – wypadku drogowego, potrącenia, potknięcia czy poślizgnięcia, wypadku w miejscu publicznym. Jeżeli do złamania doszło z winy osoby trzeciej, a nie…

Odszkodowanie za złamanie miednicy

Do złamania miednicy może dojść na skutek różnego rodzaju wypadków. Najczęściej są to wypadki bardzo ciężkie, w których siła uderzenia jest duża. Będę to przede wszystkim wypadki drogowe, komunikacyjne, potrącenia pieszych czy rowerzystów. Zdarza się również, że do złamania kości…

Odszkodowanie po wypadku za granicą

Liczba Polaków przebywających za granicą z roku na rok rośnie. Poza granicami naszego kraju, w Europie, przebywa ponad 2,5 miliona Polaków (dane GUS). Niestety nie wszyscy Rodacy wiedzą jak powinni zachować się po wypadku drogowym czy też jakie kroki podjąć…

Odszkodowania po wypadku motocyklowym

Sezon motocyklowy rozpoczyna się w kwietniu a kończy w październiku. W ciągu tych 7 miesięcy można zaobserwować wzmożoną ilość kolizji i wypadków z udziałem motocyklistów. Wbrew obiegowej opinii to nie motocykliści są głównymi sprawcami najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. To czy motocyklista…

Zadośćuczynienie za zerwane relacje z poszkodowanym

Od lat w branży ubezpieczeniowej i odszkodowawczej pojawiało się pytanie czy osoby najbliższe poszkodowanemu w wypadku drogowym (czy też poszkodowanego błędem medycznym), które w sposób bezpośredni nie są pokrzywdzonymi określonym zdarzeniem mogą liczyć na rekompensatę. Biorąc pod uwagę niewątpliwie krzywdę…

Odszkodowanie za pożar budynku rolniczego

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ma charakter obowiązkowy. Ma na celu zapewnienie odszkodowania dla rolników w wysokości, która odpowiada szkodzie, jaką poniósł ich właściciel. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990r. z późniejszymi zmianami określa, że budynki…

Odszkodowanie za pobicie

Niestety coraz częściej w prasie, radio czy telewizji słyszymy, że doszło do pobicia niewinnej osoby. Skutki takiego zdarzenia są różne. W mediach oczywiście nagłaśnia się te z najcięższymi obrażeniami u poszkodowanego. Dochodzenie odszkodowania za pobicie nie jest prostym i łatwym…